Zneužitie virtuálnej identity je v súčasnosti veľkou hrozbou. Podľa prieskumu UNIQA poisťovne až 45% prípadov odcudzenia identity sa týka získavania pôžičky či finančnej hotovosti. Ide o prípady, keď niekto komunikuje na internete bez Vášho vedomia pod Vašim menom. „Evidujeme prípad, keď sa cudzie osoby nabúrali klientovi do profilu na sociálnej sieti, v jednom prípade dokonca zriadili falošné FB konto a pod jeho menom komunikovali a žiadali finančnú pomoc od rôznych ľudí,“ hovorí zástupca riaditeľa oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne Robert Koch.

Kým firmy a štátne inštitúcie majú právne oddelenia a IT špecialistov, ktorí pri takomto útoku vedia okamžite pomôcť a zasiahnuť, súkromná osoba býva často bezradná. Potvrdzuje to aj náš prieskum, podľa ktorého až 90% ľudí nevie, ako sa môžu v prípade takéhoto útoku brániť.

Zneužitie identity: právna aj finančná pomoc

V prípade odcudzenia identity na sociálnej sieti alebo zneužitia mailu sa totiž ľahko môže stať, že ľudia budú posielať peniaze na účet, ktorý uviedol podvodník. Ak následne zistia, že išlo o podvod, môžu si vrátenie peňazí nárokovať u osoby, za ktorú sa podvodník vydával.

V prípade, že máte k domácnosti poistené aj kybernetické riziká a stal sa Vám takýto prípad, obráťte sa na poisťovňu: „V takomto prípade poskytneme právnu pomoc a uhradíme náklady na zastupovanie. V prípade, že sa do určeného času nepodarí dosiahnuť nápravu právnou cestou, hradíme vzniknuté škody do limitu plnenia,“ hovorí R. Koch z UNIQA poisťovne.

Poistné krytie sa týka aj prípadov, ak Vám ukradnú doklady a cez zneužitie Vašich údajov si páchateľ zoberie tzv. rýchlu pôžičku cez internet. Poisťovňa poskytne právnu pomoc alebo uhradí náklady na právne zastupovanie tak voči osobe, ktorá údaje zneužila ako aj voči osobe, ktorá od Vás požaduje plnenie napr. zmluvy o úvere, ktorú podvodom uzavrela iná osoba.

Poistná ochrana sa v takýchto prípadoch týka identifikačných údajov, teda: mena a priezviska, adresy, telefónneho čísla, občianskeho preukazu, cestovného pasu vodičského preukazu, technického preukazu vozidla, rodného čísla, bankových údajov a takisto autentizačných údajov, ako sú: používateľské mená, prihlasovacie údaje, heslá, IP adresy, e-mailové adresy, čísla bankových kariet, odtlačky prstov.

Najčastejšie chyby: Nekvalitné heslo a ľudský faktor

Odborníci z oblasti počítačovej bezpečnosti upozorňujú, že útočníkom sa darí zneužívať virtuálnu identitu osôb preto, že ľudia často zanedbávajú aj elementárnu počítačovú ochranu. 

Podľa špecialistu na digitálnu bezpečnosť spoločnosti ESET Petra Stančíka sa dá takýmto prípadom predchádzať veľmi jednoducho – základom je kvalitné, zmysluplne dlhé a komplexné heslo, unikátne pre každú dôležitú službu. Ak sa potom aj stane, že Vám niekto ukradne heslo do firemného počítača, nezíska automaticky heslo do súkromného emailu. „Ďalším stupňom ochrany je takzvaná viacfaktorová autentifikácia – okrem hesla musím pri prihlasovaní zadať ďalší, väčšinou jednorazový kľúč. Tým výrazne znižujem šance útočníka i v prípade, že získa Vaše heslo,“ dodáva P. Stančík z ESEt-u. 

Ďalším rizikom je podľa neho ľudský faktor alebo ochrana pred sebou samým. „Snažiť sa nevyzradiť svoje heslo neúmyselne sám, taktiež sa nedať lacno na to naviesť. A to sa, samozrejme, netýka len priamo hesiel – ľudia až príliš často zdieľajú citlivé informácie, ktoré útočníkom zjednodušia ich aktivity – či už to je jednorazová krádež alebo odcudzenie identity za účelom páchania ďalšej trestnej činnosti,“ pripomína P. Stančík z ESET-u.

____________________________________________________

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.