Zaplavená pivnica, bahno v dome, zničené steny, narušená statika, poruchy elektroinštalácie, zničený nábytok a spotrebiče. Živelné udalosti akými sú záplavy po intenzívnych lejakoch dokážu napáchať na našich obydliach veľké škody. Klientom odporúčame, aby škody po záplavách nahlásili poisťovni čo najskôr – buď osobne na pobočke, telefonicky alebo online.

Poškodené veci nevyhadzujte bez súhlasu poisťovne

Stav domu či domácnosti, ktorý spôsobil živel, by ste až do vykonania obhliadky z poisťovne nemali meniť, rovnako nevyhadzovať ani zničené veci. Samozrejme, netýka sa to opatrení smerujúcich k tomu, aby sa vzniknutá škoda už nezväčšovala a aby sa obmedzil jej rozsah. „V prípade, že majetku hrozí ďalšie poškodenie alebo je manipulácia s poškodenými vecami potrebná z hygienických a bezpečnostných dôvodov, odporúčame všetko zdokumentovať, urobiť si fotky alebo video,“ hovorí vedúci oddelenia likvidácie majetku UNIQA poisťovne Miroslav Dvoran. Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či domácnosti bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť aj v prípade takejto živelnej udalosti. Asistenčnú službu môžete využiť v prípade nápravy havarijného stavu, ktorý spôsobila záplava – pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou a v prípade núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ pripomína M. Dvoran z UNIQA poisťovne.

Domov si treba poistiť komplexne

Poistenie nehnuteľnosti už v základnom poistení kryje škody spôsobené živelnými rizikami, akými sú záplavy či povodeň. Ľudia však majú niekedy hlavu v smútku, keď po takejto udalosti nedostanú od poisťovne sumu, ktorú očakávali. Podľa Róberta Kocha z oddelenia poistenia majetku UNIQA poisťovne robia klienti najčastejšie chybu, ak si nepoistia majetok komplexne. Často sa stáva, že ľudia si napr. pri uzatváraní hypotéky poistia dom alebo byt, pretože je to k hypotéke povinné, domácnosť však nechajú nepoistenú. „V prípade napr. škody spôsobenej záplavou potom poisťovňa preplatí poškodenie alebo zničenie nehnuteľnosti, ale nie škody na hnuteľných veciach a zariadení, ako je nábytok či spotrebiče,“ hovorí R. Koch.

Pozor na staré poistky

Problémom pri likvidácii škôd po záplavách či povodniach sú tiež veľmi staré poistky, ktoré sú stanovené na nižšie sumy, ako je aktuálna hodnota nehnuteľnosti. Ľudia sú potom sklamaní, keď pri poistnej udalosti nedostanú plnú sumu, ktorú od poisťovne požadovali. Týka sa to najmä starších poistiek. „Treba si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred 30 rokmi hodnotu 15 000 EUR, dnes to môže byť 150 000 EUR. Najmä v čase záplav sú staré poistky s nízkymi sumami veľkým problémom, napriek značným škodám sa potom poistné plnenie kráti pomerom, akým je nehnuteľnosť podpoistená,“ vysvetľuje R. Koch z UNIQA poisťovne. V takýchto prípadoch sa potom môže stať, že poistné plnenie nepokryje výdavky na obnovu bývania.

Ako neprísť o peniaze

Klientom preto odporúčame skontrolovať si staré zmluvy a zreálniť poistné sumy na základe ich aktuálnej hodnoty. Nová poistka im už garantuje, že ak nám uviedli správnu rozlohu nehnuteľnosti, nedôjde k podpoisteniu. „ Poistná suma nehnuteľnosti je stanovená poisťovňou na základe údajov o rozlohe nehnuteľnosti, ktoré nám uvedie klient a poistenie sa dojednáva s automatickou indexáciou poistnej sumy,“ vysvetľuje R. Koch. Znamená to, že v prípade vzniku škody sa poistné plnenie nezníži z dôvodu uplatnenia koeficientu podpoistenia, nakoľko hodnota nehnuteľnosti je správne stanovená.

____________________________________________________

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.