Aby vás cestovné poistenie naozaj ochránilo

Klient by mal mať určite poistené liečebné náklady v zahraničí, ktoré už zahŕňajú aj ošetrenie v dôsledku teroristického útoku. „Ľudia si poisťujú najčastejšie iba liečebné náklady. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu vo svete však odporúčam určite si poistiť aj predčasný návrat. Terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. V takomto prípade uhradí poisťovňa náklady na spiatočnú cestu,“ hovorí T. Ogrodník z UNIQA poisťovne.

Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Môže nastať situácia, že nakoniec nebudete môcť vycestovať - choroba, úmrtie príbuzného alebo blízkej osoby, živelná udalosť, rozvod alebo neurobené štátnice - to všetko sú dôvody na uplatnenie si nároku na úhradu storno poplatku. „Aj keď zásadnú časť likvidovaných poistných udalostí tvoria stále liečebné náklady, v poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí práve z rizika storna zájazdov,“ hovorí Ľubica Antalová, vedúca oddelenia likvidácie škôd z poistenia osôb UNIQA poisťovne.

Ľudia sa po teroristickom útoku v Bruseli často zaujímali o možnosť poistiť si storno letov alebo cestovného lístka pre prípad, ak by mali zakúpený let a ten by bol leteckou spoločnosťou zrušený. „Pripomíname, že poistenie cestovného lístka v dôsledku zrušenia alebo presunu letu je vo výlukách a nie je možné ho poistiť,“ pripomína T. Ogrodník.

Poistenie Vás chráni už na Slovensku

Dovolenkárom tiež pripomíname, že v UNIQA poisťovni sa poistné krytie začína už na Slovensku momentom, kedy opustíte miesto trvalého bydliska či pracoviska na Slovensku a končí sa návratom do miesta vášho bydliska či pracoviska. „Evidujeme prípad rodiny, ktorá cestovala na dovolenku autom z východného Slovenska k moru do Talianska. Počas cesty mal vodič ešte na strednom Slovensku dopravnú nehodu. Poškodené auto a úraz vodiča, ktorý si vyžadoval hospitalizáciu, znemožnili rodine cestovať ďalej. Celej rodine boli preplatené nečerpané služby, ktoré mali objednané a uhradené za ubytovanie v hoteli v Taliansku. V rámci liečebných nákladov vznikol nárok na preloženie vodiča do najbližšej nemocnice v mieste jeho bydliska,“ hovorí T. Ogrodník.

____________________________________________________

UNIQA poisťovňa, a. s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.