Získali sme ocenenie Best Buy Award

V spotrebiteľskej skupine Millennials získala UNIQA poisťovňa najvyšší počet hlasov medzi poisťovňami na Slovensku a získala tak prestížnu cenu Best Buy Award. Vyplýva to z prestížneho medzinárodného spotrebiteľského prieskumu Best Buy Award 2017/2018, ktorý každoročne realizuje nezávislá švajčiarska spoločnosť ICERTIAS. 

     BBA

Prieskum Best Buy Award zisťuje skúsenosti, postoje a vnímanie spotrebiteľov v rôznych segmentoch, pokiaľ ide o poskytovanie  najvyššej hodnoty za vynaložené peniaze. Prieskum bol realizovaný v júni a v júli 2017 prostredníctvom internetového dotazníka na vzorke 1200 respondentov vo veku 18-37 rokov, ktorú analytici označujú ako generáciu Millennials. V prieskume mali respondenti možnosť spontánne odpovedať na otázku: „Ktorá poisťovňa na základe Vašich osobných skúseností ponúka najlepší pomer ceny a kvality na slovenskom trhu?“. UNIQA poisťovňu uviedla najčastejšie práve miléniová generácia.

Pre poisťovňu UNIQA je prvé miesto v kategórií poisťovňa nielen významným ocenením a zadosťučinením, ale aj záväzkom napredovať v neustálom skvalitňovaní servisu pre klientov a zostať poisťovňou, ktorá má atraktívne a žiadané produkty a služby.

Týmto ďakujeme našim klientom zo skupiny Millennials za ich hlasy, vďaka ktorým sme ocenenie Best Buy Award získali.