E-komunikácia

Ak uprednostňujete e-mailovú komunikáciu, nechajte si zasielať predpisy poistného a všetky dôležité informácie k Vašim poistným zmluvám elektronicky.

Po registrácii e-mailovej adresy bude ďalšia komunikácia prebiehať elektronicky (s výnimkou korešpondencie, pri ktorej je elektronická komunikácia zo zákona neprípustná).

Registrácia je úplne jednoduchá, potrebujete svoj 8-miestny kód a e-mail.

Ďakujeme, že spolu šetríme naše lesy.