Havarijné poistenie

Bezpečie pre Vás a Vaše vozidlo, to je havarijné poistenie. Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO kryje škody spôsobené vlastným zavinením, škody vzniknuté živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou. Získate tak napríklad istotu a krytie pri škodách haváriou, na parkovisku, zrážkou so zvieratami alebo lúpežou.

 

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vo viacerých jazykoch vytlačiť TU.

Máte záujem o pripoistenie?

  • GAP /poistenie finančnej straty/
  • zvláštna výbava vozidla
  • batožina prepravovaná vozidlom
  • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
  • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
  • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
  • poistenie trvalých následkov po havárii
  • čelné sklo
  • pripoistenie poruchy vozidla

Čo je doplnkové poistenie GAP?

S pripoistením GAP /dorovnanie finančnej straty/ Vaše vozidlo nestráca na hodnote. V prípade totálnej škody alebo odcudezenia vozidla Vám uhradíme rozdiel medzi kúpnou cenou (trhovou cenou v čase dojednania poistenia pri starších vozidlách) a zostatkovou cenou.

Dokumenty na stiahnutie