Auto & Voľnosť KASKO

Bezpečie pre Vás a Váš vozový park, to je hromadné havarijné poistenie. Keďže PZP nekryje škody spôsobené vlastným zavinením, ani škody vzniknuté živelnou pohromou, vandalizmom či krádežou, pre také prípady je dobré mať uzavreté havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO.

Aby Vaše poistenie bolo čo najvýhodnejšie, pri uzatváraní poistnej zmluvy Vám poskytneme individuálny prístup na základe Vašich požiadaviek. Získate tak nielen výhodné poistné, ale zároveň prehľad o všetkých poistených vozidlách. Súčasťou poistného sú nonstop asistenčné služby zdarma.

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vo viacerých jazykoch vytlačiť TU.

Máte záujem o pripoistenie?

  • GAP /poistenie finančnej straty/
  • poistenie lomu stroja
  • zvláštna výbava vozidla
  • batožina prepravovaná vozidlom
  • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
  • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
  • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
  • poistenie trvalých následkov po havárii
  • čelné sklo
  • pripoistenie poruchy vozidla

Čo je doplnkové poistenie GAP?

S pripoistením GAP /dorovnanie finančnej straty/ Vaše vozidlo nestráca na hodnote. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla Vám uhradíme rozdiel medzi kúpnou cenou (trhovou cenou v čase dojednania poistenia pri starších vozidlách) a zostatkovou cenou.

Čo je poistenie lomu stroja?

V prípade poruchy na mechanických častiach alebo na elektronike Vám s pripoistením lom stroja vzniká nárok na poistné plnenie. V čase poistnej udalosti nesmie byť auto staršie ako 6 rokov a nesmie mať najazdených viac ako 160 000 km.

 

Čo je asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE ?

K poisteniu vozidla automaticky získavate základnú asistenciu. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej napr. zabezpečíme náhradné vozidlo pri nehode, vybavíme formality a zošrotovanie pri totálnej škode v zahraničí, pri krádeži auta zabezpečíme letenku alebo náhradné vozidlo na návrat domov.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188.

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD