Ako nahlásiť škodovú udalosť?

  • e-mailom na adresu cmd@uniqa.sk
  • osobne na našich kontaktných miestach
  • poštou: UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Tlačivá pre nahlásenie škodovej udalosti

Oznámenia z poistenia úveru - poistenie splácania hypotéky (Hypoistota)

Oznámenia z poistenia úveru - poistenie kľúčovej osoby

Oznámenia z poistenia úveru - poistenie spotrebného úveru

Oznámenia z cestovného poistenia k platobným kartám Tatra banky

Oznámenia z investičného životného poistenia

Oznámenia z kapitálového životného poistenia

Oznámenia z poistenia domu, bytu a zariadenia domácnosti