1024x400_ambasadors

10.06. Oznámenie o cezhraničnom zlúčení poisťovní UNIQA a AXA

Praha / Bratislava, 10.6.2021

Týmto si dovoľujeme oznámiť, že na základe projektu fúzie (návrhu zmluvy) o cezhraničnom zlúčení má dôjsť k zlúčeniu poisťovní UNIQA pojišťovna, a.s., UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s., na základe ktorého UNIQA poisťovňa, a.s., AXA životní pojišťovna a.s. a AXA pojišťovna a.s. zaniknú a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stane ich nástupnickou spoločnosťou.

Na území Slovenskej republiky bude obchodná činnosť nástupnickej spoločnosti realizovaná prostredníctvom organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Dokončenie zlúčenia je plánované na tretí kvartál roku 2021, po obdržaní príslušných regulatórnych súhlasov Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska.

Všetci klienti budú o zlúčení informovaní v súlade so zákonom stanoveným spôsobom.

Zúčastnené spoločnosti týmto zverejňujú príslušné dokumenty o zlúčení.

Prípadné otázky o zlúčení je možné zaslať na otazky@uniqa.sk.

 

Mgr. Beata Lipšicová (PR špecialista)

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 57 88 34 35

Mobil: +421 907 712 887 

E-mail: beata.lipsicova@uniqa.sk

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD