1024x400_ambasadors

6.7. 2020 Koncern UNIQA Group emituje dva dlhopisy: kúpa spoločnosti AXA v strednej Európe a zelený dlhopis

Rakúsky koncern UNIQA Group (UNIQA), v rámci ktorého pôsobí aj UNIQA poisťovňa, úspešne umiestnil dva dlhopisy v objeme 800 mil. EUR. 600 mil. EUR bude použitých na financovanie kúpy dcérskych spoločností AXA CEE a 200 mil. EUR v podobe zeleného dlhopisu. Dopyt investorov po tejto ponuke bol výnimočne vysoký - dopyt po prioritnom dlhopise prevýšil ponuku päťnásobne a dopyt po emisii Green Tier II prevýšil ponuku deväťnásobne.

 

Akvizícia spoločností AXA v Poľsku, na Slovensku a v Českej republike za približne jednu miliardu EUR je najväčšou investíciou v histórii spoločnosti UNIQA. „Prostredníctvom tejto akvizície získa spoločnosť UNIQA približne päť miliónov klientov, 2 100 zamestnancov a 800 mil. EUR v poistnom každý rok, čo nás posúva zo siedmeho na piate miesto v strednej a východnej Európe. Financovanie kúpnej ceny prostredníctvom prioritného dlhopisu vo výške 600 mil. EUR sme dokončili tak, ako bolo plánované,“ komentuje pozadie tejto emisie Kurt Svoboda, finančný riaditeľ a riaditeľ pre riziká spoločnosti UNIQA Insurance Group AG (UNIQA). „Preukázaný veľký záujem podčiarkuje dôveru miestnych a medzinárodných investorov v spoločnosť UNIQA.“

 

Prioritný dlhopis:

 

Prioritný dlhopis má dobu platnosti 10 rokov a spoločnosť Standard & Poor´s jej udelila rating A. Kupón predstavuje 1,375 % p.a.
Dlhopis bude kótovaný na sekundárnom regulovanom trhu Viedenskej burzy cenných papierov. Dátum emisie je naplánovaný na 9. júla 2020. Emisná cena je stanovená na 99,436 % nominálnej hodnoty.

 

Zelený dlhopis: Ochrana environmentálnej udržateľnosti a zabezpečenie pevnej kapitálovej základne

 

„UNIQA bola prvou poisťovňou v Rakúsku, ktorá sa stiahla z uhoľného priemyslu. V súčasnosti UNIQA opäť preberá vedúcu pozíciu a je prvou rakúskou poisťovňou, ktorá umiestňuje dlhopis, v rámci ktorého sa zaväzujeme investovať rovnakú sumu výnosu z emisie do projektov, ktoré sa zameriavajú na šetrenie zdrojov a na ochranu našej klímy a životného prostredia,“ popísal túto premiéru na rakúskom finančnom trhu Kurt Svoboda. „Trhu sme poskytli finančný nástroj, ktorý predstavuje ideálny dodatok pre portfóliá mnohých investorov a ktorý vďaka kapitálovej vlastnosti podriadeného dlhopisu zabezpečuje našu pevnú kapitálovú základňu.“

UNIQA sa počas nasledujúcich dvoch rokov zaväzuje investovať finančné prostriedky vo výške 200 mil. EUR zo zeleného dlhopisu do udržateľných investícií. Takéto projekty sa musia zameriavať na veternú energiu, solárnu energiu, recykláciu odpadu, konverziu energie, ekologické riešenia v oblasti dopravy alebo na recykláciu vody v Európe a v krajinách OECD. Štruktúra správy zeleného dlhopisu musí obsahovať výročné správy o investíciách, ktoré budú kontrolovať nezávislé tretie strany. „To nám umožní zabezpečiť investície do udržateľných projektov, ktoré budú mať kvantifikovateľne pozitívny dopad na životné prostredie,“ povedal K. Svoboda.

Podriadený dlhopis má byť splatený po 15,25 rokov, na základe určitých podmienok, a UNIQA ho nemôže vypovedať 5,25 rokov, opäť na základe určitých podmienok. Tento dlhopis má rating BBB a kupón je 3,25 percent p.a.

Tento dlhopis bude kótovaný na sekundárnom regulovanom trhu Viedenskej burzy cenných papierov. Dátum emisie je stanovený na 9. júla 2020. Emisná cena je stanovená na 99,507 %t nominálnej hodnoty.

Pokiaľ ide o túto emisiu, ratingová agentúra Standard & Poor´s potvrdila rating „A“ pre dlhodobý úverový rating a finančnú spôsobilosť spoločnosti UNIQA Österreich Versicherungen AG. Zároveň potvrdila rating „A-„ pre dlhodobý úverový rating a finančnú spôsobilosť spoločnosti UNIQA Insurance Group AG. Perspektíva oboch ratingov je stabilná.

 

UNIQA Group

 

UNIQA Group je jednou z vedúcich skupín poisťovní v rámci svojich dvoch hlavných trhov Rakúska a strednej a východnej Európy (CEE). Približne 19 200 zamestnancov a výhradných obchodných partnerov poskytuje svoje služby 10,5 miliónu klientov v 18 krajinách. UNIQA je druhou najväčšou skupinou poisťovní v Rakúsku s trhovým podielom približne 21,4 %. UNIQA pôsobí na 15 trhoch regiónu rastu v CEE: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Ukrajina.

Gregor Bitschnau, Group Press Spokesman
UNIQA Insurance Group AG
Untere Donaustrasse 21
1029 Vienna, Austria

Tel.: +43 1 211753440
Mobile: +43 (0) 664 88915564
gregor.bitschnau@uniqa.at

 

____________________________________________________

Best Buysmart poitovna 2019WeCare

UNIQA poisťovňa a.s. je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. Zaznamenáva kontinuálny nárast v predpísanom poistnom ako aj úspešný hospodársky výsledok. Pôsobí na slovenskom poistnom trhu od roku 1990, keď bola založená pod názvom Poisťovňa OTČINA, a.s., v roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. V súčasnosti je koncern prostredníctvom svojich dcérskych spoločností zastúpený v 18 európskych krajinách.

 

 

Mgr. Beata Lipšicová (PR špecialista)

UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 57 88 34 35

Mobil: +421 907 712 887 

E-mail: beata.lipsicova@uniqa.sk

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD