So službou UNIQA Assistance môžete k životnému poisteniu získať nadštandardné služby už od 1€ mesačne:

 

 • nadštandardnú izbu v nemocnici až do limitu 200 €
 • druhý lekársky názor od svetového odborníka z Diagnose.me
 • lekára na telefóne
 • automatické poistenie dieťaťa od narodenia

Asistečné služby je možné dojednať v nasledovných balíkoch:

UNIQA ASSISTANCE

 • Lekár na telefóne
 • Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
 • Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
 • Starostlivosť o domácnosť
 • Opatrovanie dieťaťa
 • Prednostné objednanie k lekárovi
 • Návšteva lekára v domácnosti

UNIQA ASSISTANCE PLUS

 • Lekár na telefóne
 • Zabezpečenie nadštandardného ubytovania v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
 • Ubytovanie poisteného s dieťaťom v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
 • Starostlivosť o domácnosť
 • Opatrovanie dieťaťa
 • Prednostné objednanie k lekárovi
 • Návšteva lekára v domácnosti
 • Poskytnutie druhého lekárskeho názoru - Diagnose.me

Rozšírte svoju poistnú ochranu so širokou škálou pripoistení

Úmrtie a invalidita pripoistenia

 • úmrtie s klesajúcou PS
 • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
 • poistenie prvého rizika
 • invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
 • invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
 • úplná invalidita nad 70% s konštantnou PS
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70 %
 • úrazová invalidita nad 40 % (kombi) s jednorazovým plnením s konštantnou PS

Úrazové pripoistenia

 • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou 600%
 • smrť úrazom s dvojnásobnou poistnou sumou pri dopravnej nehode
 • úrazová hospitalizácia
 • poistenie horných končatín
 • denné odškodné
 • euroochrana
 • drobné úrazy

Zdravotné pripoistenia

 • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • kritické choroby – dospelý
 • kritické choroby – dieťa už od 6 týždňov (široký rozsah kritických chorôb)
 • denná dávka počas hospitalizácie
 • denná dávka počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • denná dávka pri PN
 • mesačné dávky pri PN
 • asistenčné služby

Zavolajte nám

(+421 2) 326 00 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD