Čo chcete poistiť?

Obvodové steny a pevne zamurované súčasti stavby napr. okná, radiátory
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v poisťovanej nehnuteľnosti napr. nábytok, spotrebiče, elektronika.
Údaje pre výpočet
m2
Doplňujúce údaje
Byt je v užívaní Byt je skolaudovaný resp. má všetky potrebné revízie / skúšky na skolaudovanie.
Byt je obývaný Obývaný min. 270 dní v roku.
Prenajímate byt
Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Poistná suma nehnuteľnosti Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Poistná suma zariadenia Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Zhrnutie
Typ poistenia
Byt je v užívaní Prenajímate byt
Byt je obývaný Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Podlahová plocha  m2
Poistná suma nehnuteľnosti  €
Poistná suma zariadenia  €
Lokalita

Poistenie bytu

 • 1 Typ poistenia upraviť
 • 2 Údaje pre výpočet Podlahová plocha:  m2 upraviť
 • 3 Doplňujúce údaje
  Poistná suma nehnuteľnosti:  €
  Poistná suma zariadenia:  €
  upraviť
 • 4 Zhrnutie

Vyberte si z balíkov poistenia

BalíkA

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • KYBER POISTENIE pred nástrahami internetu
  (napr. zneužitie platobných prostriedkov)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (napr. požiar, víchrica)
 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, vandalizmus)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Poistenie bytu

Ochranu voči nepredvídateľným situáciám si zaslúži Váš byt, aj jeho zariadenie. Základné krytie poistenia Domov & Šťastie chráni riziká ako požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovou, lom skla, krádež vlámaním alebo lúpež.

S pripoistením získate rozšírené krytie proti atmosferickým zrážkam, skratu elektromotora, škodám vzniknutým prepätím, spoluzodpovednosť z držby psa alebo zvýšenie limitu poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistené sú:

 • byt v osobnom vlastníctve
 • maľovky, nátery, tapety
 • podlahové krytiny, okná, dvere
 • elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • vykurovacie zariadenia
 

Poistenie zariadenia

Poistené sú:

 • celé zariadenie domácnosti
 • peniaze v hotovosti
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • sklá a varné dosky
 • anténové zariadenia
 • inštalácie v múroch/stenách

Základné poistenie

Poistenie kryje úplné zničenie alebo poškodenie nehnuteľnosti bytu, pri ktorom sa byt stane trvale neobývateľným. Nehnuteľnosť bytu je poistená aj proti čiastočným škodám na súčastiach stavby.

Poistenie platí vo všetkých priestoroch bytu, ktorý sa nachádza v bytovom dome a je vo vlastníctve poisteného.

Základné poistenie nehnuteľnosti pokrýva škody spôsobené:

Požiarom

Požiar, priamy úder bleskom, vých, zadymenie

Pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo), kozmických telies, satelitov

Náraz neznámeho vozidla do ohraničenia pozemku (oplotenia)

Víchricou

Vietor s maximálnou rýchlosťou nad 60km/h

Ťarcha snehu a námrazy

Zosuv snehu zo strechy

Zosuv skál, kameňov  a zeme

Krupobitie

Nadzvuková vlna

Pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov

Katastrofickými škodami

Snehové lavíny

Povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody

Zemetrasenie

Vodou v prítokových a odtokových potrubiach
(zásobovanie vodou, kúrenie)

Únik vozdy z uvedených potrubí a zariadení

Lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Mrazom a tlakom vo vnútri poistených budov

Zariadenia pripojené na potrubie (vodovodný kohútik, záchod, vykurovacie teleso) v prípade poškodenia lomom potrubia

Základné poistenie zariadenia domácnosti pokrýva škody spôsobené:

Požiarom

Požiar, priamy úder bleskom, vých, zadymenie

Pád alebo náraz vzdušných telies (lietadlo), kozmických telies, satelitov

Víchricou

Vietor s maximálnou rýchlosťou nad 60km/h

Ťarcha snehu a námrazy

Zosuv skál, kameňov  a zeme

Krupobitie

Nadzvuková vlna

Pád stromov, stožiarov a iných cudzích predmetov

Katastrofickými škodami

Snehové lavíny

Povodeň, záplava, náplavy sutín, spätné prúdenie vody

Zemetrasenie

Vodou v prítokových a odtokových potrubiach (zásobovanie vodou, kúrenie)

Únik vozdy z uvedených potrubí a zariadení

Lom vodovodných potrubí vrátane kanálov

Mrazom a tlakom vo vnútri poistených budov

Zariadenia pripojené na potrubie (vodovodný kohútik, záchod, vykurovacie teleso) v prípade poškodenia lomom potrubia

Lomom skla

Celé presklenie bytového priestoru (vrátane bezpečnostných fólií) a zariadenia domácnosti

Varné plochy zo sklenenej keramiky

Pivničné a stropné okná

Sklobetónové steny

Presklenie terás

Krádežou vlámaním a lúpež

Škody spôsobené krádežou vlámaním alebo pokusom o ňu

Tajné vkradnutie sa a odcudzenie vecí z uzamknutých priestorv

Krádež s použitím pravých kľúčov, pokiaľ si ich páchateľ prisvojil krádežou vlámaním do iných priestorov, alebo lúpežou

Lúpež, ak bolo zo strany páchateľa použíté násilie alebo hrozba násilia

Vnútorný vandalizmus - úmyselné poškodenie a zničenie poistených vecí

Krádež z uzamknutého trezora, peňažných schránok  a stenových sejfov neoprávneným prekonaním prekážky.

Škodou na tovare v chladiacich zariadeniach pri ich poruche následkom:

Materiálnych a výrobných chýb

Skratu, izolačných chýb, prepätia

Nešikovnosti

Vytekania amoniaku alebo iných chladiacich prostriedkov

Výpadku prúdu

Balík pripoistení k zariadeniu domácnosti

Nad rámec základného poistenia môžete získať za výhodnú cenu aj rozšírené krytie zariadenia domácnosti:

Riziko

Limit plnenia

Skrat elektromotora

400 €

Prepätie

1 000 €

Zodpovednosť príslušníkov domácnosti
- územná platnosť Európa

150 000 €

Zodpovednosť z držby psa
-územná platnosť Európa

7 000 €

Vedľajšie náklady

20% z poistnej sumy zariadenia domácnosti

Katrostrofické škody

do 100% poistnej sumy

Atmosferické zrážky

300 €

Spodná voda

200 €

 

K poisteniu zariadenia domácnosti si môžete objednať unikátny produkt, KYBER poistenie, ktoré Vás ochráni voči nástrahám internetu, ako napr. odcudzenie identity, poškodenie dobrého mena, útokov v rámci elektronických platieb, atď.

 

Prečo práve poistenie majetku UNIQA?

 • vždy aktuálne poistné sumy
 • bez rizika podpoistenia
 • zvýhodnené poistné pre multiklienta
 • možnosť nulovej spoluúčasti
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovanie
 • KYBER poistenie proti nástrahám internetu

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD