Čo chcete poistiť?

Obvodové steny a pevne zamurované súčasti stavby napr. okná, radiátory
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v poisťovanej nehnuteľnosti napr. nábytok, spotrebiče, elektronika.
Údaje pre výpočet
m2
Doplňujúce údaje
Byt je v užívaní Byt je skolaudovaný resp. má všetky potrebné revízie / skúšky na skolaudovanie.
Byt je obývaný Obývaný min. 270 dní v roku.
Prenajímate byt
Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Poistná suma nehnuteľnosti Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Poistná suma zariadenia Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Zhrnutie
Typ poistenia
Byt je v užívaní Prenajímate byt
Byt je obývaný Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Podlahová plocha  m2
Poistná suma nehnuteľnosti  €
Poistná suma zariadenia  €
Lokalita

Poistenie bytu

 • 1 Typ poistenia upraviť
 • 2 Údaje pre výpočet Podlahová plocha:  m2 upraviť
 • 3 Doplňujúce údaje
  Poistná suma nehnuteľnosti:  €
  Poistná suma zariadenia:  €
  upraviť
 • 4 Zhrnutie

Vyberte si z balíkov poistenia

BalíkA

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • KYBER POISTENIE pred nástrahami internetu
  (napr. zneužitie platobných prostriedkov)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (napr. požiar, víchrica)
 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, vandalizmus)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Poistenie bytu

Ochranu voči nepredvídateľným situáciám si zaslúži Váš byt, aj jeho zariadenie. Základné krytie poistenia Domov & Šťastie chráni riziká ako požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovou, lom skla, krádež vlámaním alebo lúpež.

S pripoistením získate rozšírené krytie proti atmosferickým zrážkam, skratu elektromotora, škodám vzniknutým prepätím, spoluzodpovednosť z držby psa alebo zvýšenie limitu poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti

 • byt v osobnom vlastníctve
 • maľovky, nátery, tapety
 • podlahové krytiny, okná, dvere
 • elektroinštalácie, plynové a sanitárne inštalácie
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • vykurovacie zariadenia
 

Poistenie domácnosti

 • celé zariadenie domácnosti
 • peniaze v hotovosti
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • presklenie
 • anténové zariadenia
 • inštalácie v múroch/stenách

Základné poistenie

Základné poistné krytie chráni hodnoty Vašej nehnuteľnosti proti dôležitým rizikám, ako napr. požiar, víchrica už od 60 km/h, katastrofické škody, voda z vodovodu. K poisteniu bytu získate automaticky poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti vrátane zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti bytu. 

Ak si dojednáte nulovú spoluúčasť, v prípade poistnej udalosti neodíde z Vašej peňaženky ani cent.

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Archív

Základné poistenie

Základné poistenie zariadenia bytu Váš domov ochráni voči všetkým dôležitým rizikám, ako napr. požiar, víchrica už od 60 km/h, katastrofické škody, voda z vodovodu, lom skla, krádež vlámaním a lúpež. S poistením zariadenia domácnosti máte automaticky poistenú zodpovednosť príslušníkov domácnosti, ktorú oceníte napríklad ak Vaše dieťa na návšteve rozbije televízor.

Pripoistenie

Rozšírte poistné krytie a Vaša domácnosť bude chránená voči ďalším rizikám, napr.

 • atmosférické zrážky,
 • spodná voda,
 • krytie skratu elektromotora,
 • škody vzniknuté prepätím,
 • KYBER poistenie,
 • zodpovednosť nájomníkov,
 • zodpovednosť z držby psa,
 • zvýšenie limitu poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti.


Nenechajte si pre prípad poistnej udalosti zo svojej peňaženky odísť ani cent a dojednajte si nulovú spoluúčasť.

K poisteniu zariadenia domácnosti si môžete objednať unikátny produkt, KYBER poistenie, ktoré Vás ochráni voči nástrahám internetu, ako napr. odcudzenie identity, poškodenie dobrého mena, útokov v rámci elektronických platieb, atď.

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Prečo práve poistenie majetku UNIQA?

 • vždy aktuálne poistné sumy
 • bez rizika podpoistenia
 • zvýhodnené poistné pre multiklienta
 • možnosť nulovej spoluúčasti
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovanie
 • KYBER poistenie proti nástrahám internetu

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD