Čo chcete poistiť?

Budova (rodinný dům, rekreační objekt), vedlejší stavby
Hnuteľné veci nachádzajúce sa v poisťovanej nehnuteľnosti napr. nábytok, spotrebiče, elektronika.
Údaje pre výpočet
m2
m2
m2
m2
m2
Doplňujúce údaje
Dom je v užívaní Dom je skolaudovaný resp. má všetky potrebné revízie / skúšky na skolaudovanie.
Dom je obývaný Obývaný min. 270 dní v roku.
Dom je murovaný Murovaná časť min. 50 %.
Domácnosť je obývaná Obývaná min. 270 dní v roku
Prenajímate dom
Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Poistná suma nehnuteľnosti Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Poistná suma zariadenia Vypočítaná na základe uvedenej podlahovej plochy.
Zhrnutie
Typ poistenia
Dom je v užívaní Prenajímate dom
Dom je obývaný Nehnutelnosť sa nachádza v obci
Dom je murovaný
Podlahová plocha  m2
Počet vedľajších budov

Poistenie domu

 • 1 Typ poistenia upraviť
 • 2 Údaje pre výpočet Podlahová plocha:  m2 upraviť
 • 3 Doplňujúce údaje
  Poistná suma nehnuteľnosti:  €
  Poistná suma zariadenia:  €
  upraviť
 • 4 Zhrnutie

Vyberte si z balíkov poistenia

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k NEHNUTEĽNOSTI
  (krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus, prepätie, skrat elektromotora, katastrofické škody, atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody, zodpovednosť za budovu a pozemok)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • KYBER POISTENIE pred nástrahami internetu
  (napr. zneužitie platobných prostriedkov)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík A

 • NEHNUTEĽNOSŤ
  (požiar, víchrica, katastrofické škody, voda z vodovodu)
 • Balík pripoistení k NEHNUTEĽNOSTI
  (krádež vlámaním, vonkajší vandalizmus, prepätie, skrat elektromotora, katastrofické škody, atmosférické zrážky, spodná voda, únik vody, zodpovednosť za budovu a pozemok)
 • ZARIADENIE DOMÁCNOSTI
  (napr. požiar, lúpež, vandalizmus)
 • Balík pripoistení k ZARIADENIU
  (napr. zodpovednosť príslušníkov domácnosti, zodpovednosť z držby psa)
 • Zodpovednosť nájomníkov(83203/23)
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Balík C

navyše od balíku B:

 • Zvýšený limit zodpovednosti príslušníkov domácnosti 350 000 EUR
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
Odporúčame

Poistenie domu

Základné poistenie nehnuteľnosti a zariadenia domácnosti Domov & Šťastie pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vášho domu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo vodou z vodovodu. Automaticky získate poistenie zodpovednosti za škodu, ak napr. padne uvoľnená škridla z Vašej strechy na zaparkované susedovo auto.

Nadštandarné pripoistenie ochráni Váš dom voči ďalším nástrahám, ako sú napr. atmosferické zrážky, spodná voda, skrat elektromotora, jednoduchá krádež alebo vonkajší vandalizmus.

Poistenie nehnuteľnosti

 • rodinné domy
 • vedľajšie budovy
 • garáže, terasy a pergoly
 • základy a základové múry
 • vodomery, plynomery a elektromery
 • ohraničenia pozemkov
 

Poistenie domácnosti

 • celé zariadenie domácnosti
 • peniaze v hotovosti
 • zariadenia a veci cudzích osôb
 • presklenie
 • anténové zariadenia
 • inštalácie v múroch

Základné poistenie

Základné poistenie kryje všetky dôležité riziká, ktoré potrebujete na ochranu hodnoty svojej nehnuteľnosti (požiar, víchrica už od 60 km/h, katastrofické škody, voda z vodovodu). K poisteniu domu Domov & Šťastie získate automaticky poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú oceníte napríklad, ak padne uvoľnená škridla z Vašej strechy na zaparkované susedovo auto.

Pripoistenie

Získajte ho za výhodnú cenu a Váš domov bude chránený voči ďalším rizikám, ako napr.

 • atmosférické zrážky
 • spodná voda
 • únik vody v m3 s nulovou spoluúčasťou
 • krytie skratu elektromotora
 • škody vzniknuté prepätím
 • jednoduchá krádež
 • zodpovednosť za budovu a pozemok
 • vonkajší vandalizmus vrátane estetických škôd

Dojednajte si nulovú spoluúčasť a v prípade poistnej udalosti neodíde z Vašej peňaženky ani cent.

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Základné poistenie

Už v základnom poistení kryjeme všetky dôležité riziká, ktoré potrebujete na ochranu hodnoty svojho domova (požiar, víchrica už od 60 km/h, katastrofické škody, voda z vodovodu, lom skla, krádež vlámaním a lúpež). S poistením Domov & Šťastie získate automaticky poistenie zodpovednosti príslušníkov domácnosti, ktorú oceníte napríklad, ak Vaše dieťa na návšteve rozbije televízor.

Pripoistenie

Nad rámec základného poistenia môžete získať za výhodnú cenu aj rozšírené krytie, napríklad

 • atmosférické zrážky
 • spodná voda
 • krytie skratu elektromotora
 • škody vzniknuté prepätím
 • KYBER poistenie
 • zodpovednosť nájomníkov
 • zodpovednosť z držby psa
 • zvýšenie limitu poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti

Môžete si dojednať aj nulovú spoluúčasť a v prípade poistnej udalosti neodíde z Vašej peňaženky ani cent.

K poisteniu zariadenia domácnosti si môžete objednať unikátny produkt, KYBER poistenie, ktoré Vás ochráni voči nástrahám internetu, ako napr. odcudzenie identity, poškodenie dobrého mena, útokov v rámci elektronických platieb, atď.

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Asistenčné služby zabezpečia nevyhnutnú pomoc v havarijnej situácii a všetci klienti ich získavajú automaticky ZDARMA. Sú k dispozícii NONSTOP, ak potrebujete napr.

 • pomoc odborníka v prípade zablokovania dverí max. do výšky 150 EUR
 • pomoc odborníka (inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, elektrikár) pre stav núdze až do výšky 250 EUR
 • náhradné ubytovanie, ochranu vašej domácnosti a prípadné sťahovacie služby až do výšky 300 EUR
 • telefonickú právnu asistenciu
 • právnu asistenciu s finančným plnením až do výšky 1 000 EUR
 • opravu elektrospotrebiča (do veku 7 rokov) po záručnej dobe do výšky 150 EUR

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA 0850 850 111, v prípade volania zo zahraničia +421 2 544 11 029.

Prečo práve poistenie majetku UNIQA?

 • vždy aktuálne poistné sumy
 • bez rizika podpoistenia
 • zvýhodnené poistné pre multiklienta
 • možnosť nulovej spoluúčasti
 • služby MeteoUNIQA - včasné varovanie
 • KYBER poistenie proti nástrahám internetu

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD