Poistenie zodpovednosti zamestnancov

  • škody na služobnom vozidle
  • plnenie až do výšky 4-násobku priemerného platu
  • pre všetkých zamestnancov s výnimkou nepoistiteľných povolaní