Poistenie zodpovednosti školy

Rozsah a povinnosť uzavretia základného poistenia zodpovednosti pre školy stanovuje zákon. Toto poistenie je určené pre zriaďovateľov škôl a kryje škody na živote, zdraví a veciach tretích osôb (aj žiakov). Poistenie sa vypočítava vždy individuálne v závislosti od druhu a veľkosti školy, ktorá je daná počtom žiakov.

Základné poistenie je možné rozšíriť o pripoistenie zodpovednosti za škody na vnesených veciach, ako sú napr. osobné veci detí (krádeže vecí ako odevy, topánok a pod.). Poistenie v základnej verzii je platné v rámci SR, ale s pripoistením územnej platnosti ho možno rozšíriť na EÚ. Poistenie zodpovednosti školy sa vzťahuje aj na činnosti pri exkurziách, školských výletoch, športových výcvikoch, spoločenských podujatiach a pod., ak sú organizované poistenou školou či už na Slovensku alebo v zahraničí.