Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie Auto & Voľnosť PZP chráni doma aj v zahraničí Vás a každého vodiča, ktorý v čase nehody oprávnene používa Vaše vozidlo a zodpovedá za škodu spôsobenú jeho prevádzkou.

Nájdite si čas a vyberte si výhodné povinné zmluvné poistenie s množstvom benefitov a vysokým poistným krytím. 

Odporúčame vám uzatvoriť si aj havarijné poistenie, ktoré kryje škody, spôsobené na Vašom vozidle. Ak už máte v UNIQA poisťovni uzavreté PZP alebo si ho s havarijným poistením uzatvoríte získate zľavu.

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vytlačiť vo viacerých jazykoch TU.

Poistné plnenie vo výške

  • 5 000 000 € za škody na zdraví bez ohľadu na počet zranených a usmrtených
  • 1 000 000 € za škody na veciach, za náklady s právnym zastúpením a ušlý zisk

Máte záujem o pripoistenie?

  • pripoistenie čelného skla – už od 7 centov na deň
  • pripoistenie pre vodiča za 10 € ročne pre prípad smrti úrazom
  • pripoistenie pre vodiča za 10 € ročne pre prípad trvalých následkov v dôsledku havárie - EUROOCHRANA

V prípade, že sa rozhodnete pre naše povinné zmluvné poistenie a chcete Vaše doterajšie zrušiť, máme pre Vás návod na zrušenie PZP.

  • PZP môžete zmeniť jedenkrát ročne pred uplynutím jeho platnosti
  • výpoveď PZP je možná iba písomne
  • výpoveď treba doručiť svojej poisťovni min. 6 týždňov pred uplynutím platnosti PZP
  • platnosť PZP končí vo výročný deň, ktorým je vždy deň a mesiac začiatku poistenia

Dokumenty na stiahnutie