Kontaktná osoba

Mgr. Beata Lipšicová (PR konzultant)

UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, 820 07  Bratislava 27

Tel.: (00421 2) 57 88 34 35

GSM: (00421) 907 712 887

E-mail: beata.lipsicova@uniqa.sk