Priebeh fúzie spoločností

 

1024x400_ambasadors

AXA súčasť finančnej skupiny UNIQA

 

Celá transakcia začlenenia spoločností AXA pod značku UNIQA podlieha obvyklým právnym podmienkam uzavretia obchodných dohôd, vrátane obdržania nevyhnutných regulačných schválení:
 

 

  • 7. februára 2020 bola oznámená dohoda s koncernom UNIQA Insurance Group o prevzatí aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku.
  • 29. júla 2020 Európska komisia vydala pozitívne stanovisko a schválila zlúčenie oboch finančných skupín.
  • V priebehu júla až októbra bolo vydané schválenie lokálnymi regulátormi k začleneniu entít AXA do skupiny UNIQA Insurance Group.
  • K 15. 10. došlo k prevedeniu akcií vlastnených AXA Group na UNIQA Insurance Group, čím sa stala právne i fakticky vlastníkom spoločností AXA na trhoch v Česku, na Slovensku a v Poľsku.

 

Ďalšie plánované kroky:

 

  • K 15.1.2021 sa dôchodkové a investičné spoločnosti zo skupiny AXA premenujú na UNIQA,
  • Do konca júla 2021 sa životné a neživotné poisťovne AXA zlúčia a premenujú na UNIQA,
  • Do konca roka 2021 sa celý proces začlenenia dokončí a formálne sa ukončí pôsobenie značky AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku,
  • Postupne dôjde k zjednoteniu produktovej a servisnej ponuky (cca v horizonte do 1.1.2022),