Ako postupovať pri škode?

  • v prípade, ak potrebujete naliehavo lekársku pomoc, vyhľadajte pomoc lekára a uschovajte si potrebné doklady napr. lekárska správa z ošetrenia s uvedením diagnózy, prepúšťacia správa z hospitalizácie
  • nahláste poistnú udalosť čo najskôr na ktoromkoľvek kontaktom mieste našej poisťovne osobne, e-mailom alebo poštou. Doložte originály požadovaných dokladov súvisiacich s poistnou udalosťou
  • pre klientov so životným poistením sú k dispozícii nonstop asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE na tel. č.: +421 2 544 11 029. Vďaka asistenčným službám napríklad po Vašej hospitalizácii zabezpečíme upratanie bytu, nákup, vyzdvihnutie liekov, či lekára na telefóne, zabezpečíme a uhradíme náklady na opatrovanie dieťaťa v prípade závažných rodinných udalostí

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD