Skupinové úrazové poistenie

Napriek obozretnosti a opatrnosti sa čo i len drobným úrazom občas nevyhneme. Skupinové úrazové poistenie Úraz & Starostlivosť ochráni Vašu firmu aj zamestnancov. Prípadné nároky za odškodné tak nezasiahnu do rozpočtu firmy, ale budú hradené z poistného. 

Vyberte si skupinové úrazové poistenie podľa Vašich potrieb a získajte ho za zvýhodnenú cenu so zľavou od 5 do 45 %.

Skupinové úrazové poistenie (ročné, dlhodobé, na neurčito)

  • 24-h. krytie
  • pracovný čas

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie

  • 24-h. krytie - niekoľkodňové firemné akcie, podujatia
  • vymedzený čas - zamestnanci zamestnaní na vymedzený čas