Skupinové úrazové poistenie

Napriek obozretnosti a opatrnosti sa čo i len drobným úrazom občas nevyhneme. Aj v týchto situáciách budeme stáť pri Vás a s pomocou skupinového úrazového poistenia Úraz & Starostlivosť ochránite Vašu školu aj žiakov. Prípadné nároky rodičov za odškodné tak nezasiahnu do rozpočtu školy, ale budú hradené z poistného. 

Vyberte si skupinové úrazové poistenie podľa Vašich potrieb a získajte ho za zvýhodnenú cenu so zľavou od 5 do 45 %. Je možné ho dohodnúť aj bez menného zoznamu a dokladovania zdravotného stavu.

Skupinové úrazové poistenie (ročné, dlhodobé, na neurčito)

  • spolky a záujmové združenia - záujm. krúžky, centrá voľného času
  • deti a mládež (24-h. krytie)
  • športové kluby (24-h. krytie)
  • deti v MŠ, žiakov ZŠ a SŠ

Krátkodobé skupinové úrazové poistenie

  • deti a mládež (24-h. krytie) - školské výlety, tábory
  • deti v MŠ, žiakov ZŠ a SŠ - krátkodobé poistenie škôl