Skupinové životné poistenie

Zvýšte imidž svojej firmy a ponúknite svojim zamestnancom jedinečný zamestnanecký benefit vo forme životného poistenia. Vaši zamestnanci tak získajú pocit bezpečia a dôležitosti. Uzavrite pre nich skupinové životné poistenie a získajte ho bez zbytočnej administratívy za výhodnú cenu.

Poistenie kryje nasledovné riziká

Úmrtie

 • poistná ochrana v prípade akéhokoľvek úmrtia

Úraz

 • trvalé následky s 600% progresiou
 • smrť úrazom
 • úrazová hospitalizácia
 • čas nevyhnutného liečenia
 • drobné úrazy
 • euroochrana
 • denné odškodné

Choroba

 • kritické choroby

Choroba + úraz

 • invalidný dôchodok
 • denné dávky pri práceneschopnosti
 • denné dávky pri hospitalizácii
 • chirurgické náklady