Smart Invest 2017

invest

Indexovo viazané životné poistenie s podmienenou garanciou za jednorázové poistné, ktoré spája životné poistenie s investovaním do podkladového aktíva.

Informácia o investičnej stratégii v produkte Smart Invest 2017 TU.

Aktuálná hodnota podkladového aktíva

FAQ / často kladené otázky

Akým spôsobom je zhodnotenie garantované?

Produkt je indexovo viazané životné poistenie a dosiahnuté zhodnotenie je odvodené od vývoja indexu EURO STOXX 50. Klientom je poskytovaná garancia participácie na priaznivom vývoji  tohto indexu (v zmysle dokumentu Informácia o investičnej stratégii v produkte Smart Invest 2017). Podkladové aktívum zohľadňujúce túto participáciu je úverový certifikát (cenný papier, ISIN:CH0361717314). V prípade nepriaznivého vývoja indexu je klientom poskytovaná podmienená garancia na plnenie na konci poistnej doby vo výške 100% z investície (investícia = jednorazové poistné znížené o vstupný poplatok). Garantom je investičná spoločnosť EFG International AG, Zurich, Switzerland.

Môžem prostriedky predčasne vybrať?

Prostriedky nie je možné predčasne vybrať, zmluvu je možné iba predčasne ukončiť s výplatou tzv. odkupnej hodnoty. Pri takom predčasnom ukončení je výplata krátená o odkupný poplatok, nanajvýš 5% (v zmysle sadzobníka poplatkov).

Dostanem celú čiastku alebo budem musieť platiť nejaké ďalšie dane a poplatky?

Výplata poistného plnenia pri dožití, resp. výplata odkupnej hodnoty podľa súčasných právnych predpisov podlieha dani vo výške 19 % z rozdielu medzi výplatou a zaplateným poistným.

V prípade otázok ohľadom produktu, nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: (+421) 2 32 600 100

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD