Zdravotné poistenie štandardné UNIQA

Zdravie nie je samozrejmosťou a niekedy ani prevencia nestačí. V prípade, že sa náš zdravotný stav zhorší a musíme ísť do nemocnice, znamená to pre nás zníženie príjmu a často zvýšenie výdavkov súvisiacich s nákupom liekov.

Priemerná dĺžka hospitalizácie následkom choroby alebo úrazu je 7 dní  a prináša so sebou straty na zárobku.Vďaka poisteniu ZdravieHospital dostanete za každý deň v nemocnici v dôsledku úrazu, choroby a tehotenstva vyplatenú dennú dávku, ktorú si pri podpise zmluvy určíte sami.

Začiatok poistenia si určíte sami, denná dávka Vám bude vyplácaná od prvého dňa pobytu za celé obdobie hospitalizácie a pri úraze Vám bude vyplatený 2-násobok dennej dávky.

V prípade hospitalizácie z dôvodu choroby, úrazu, tehotenstva ako aj pôrodu, Vám vyplatíme dohodnutú dennú dávku. Denné dávky poskytujeme aj za víkendy a sviatky a môžete ich dostávať od 5 do 50 EUR na deň.

Poistenie platí na celom svete a pri hospitalizácii v zahraničí máte nárok na dojednanú dennú dávku až na jeden mesiac hospitalizácie v každom roku.

V prípade pôrodu Vám vyplatíme minimálne šesťnásobok dennej dávky, aj keď Váš pobyt v nemocnici bude kratší ako 6 dní. Vaše novonarodené dieťa môžete pripoistiť a jeho poistenie bude platné bez čakacej doby hneď po prepustení z nemocnice. Poistné platíte až od nasledujúceho mesiaca po prepustení dieťaťa z nemocnice.

Dokumenty na stiahnutie

Prečo práve zdravotné poistenie UNIQA?

  • poistné krytia na celom svete
  • pripoistenie dieťaťa hneď po narodení
  • odškodnenie za hospitalizáciu
  • denné dávky za víkendy aj sviatky

 

 

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD