Poistenie majetku - kalkulačka

Pripravili sme pre vás kalkulačku, cez ktorú si jednoducho a rýchlo vypočítate cenu poistenia pre vašu nehnuteľnosť. V kalkulačke na poistenie majetku si vypočítate cenu pre poistenie nehnuteľnosti, poistenie domácnosti aj poistenie zodpovednosť.

Ako funguje kalkulačka pre poistenie majetku?

Kalkulačka pre poistenie majetku funguje veľmi jednoducho. V prvom kroku zadáte základné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre zobrazenie cenovej ponuky na poistenie majetku. Vyberiete si, či máte záujem o poistenie nehnuteľnosti (stavby), poistenie domácnosti alebo aj poistenie zodpovednosti.

V druhom kroku vám zobrazíme ponuku balíčkov. Na výber budete mať vždy z troch balíčkov pre poistenie nehnuteľnosti, troch balíčkov pre poistenie domácnosti a dvoch balíčkov pre poistenie zodpovednosti.

Keď si vyberiete balíček, ktorý vám najviac vyhovuje, pokračujete do ďalšieho kroku, v ktorom vyplníte zvyšné údaje nevyhnutné pre vytvorenie poistnej zmluvy. Po zadaní zvyšných údajov sa dostanete do kroku Platba, kde máte na výber poistenie zaplatiť kartou, alebo bankovým prevodom.

Po zaplatení poistenia majetku vám všetka dokumentácia, ako poistná zmluva, poistné podmienky bude zaslaná emailom.

Typy poistenia majetku

Poistenie majetku sa skladá z troch typov poistenia:

 1. Poistenie nehnuteľnosti (stavby)
 2. Poistenie domácnosti (zariadenie, elektronika a pod)
 3. Poistenie zodpovednosti (z vlastníctva nehnuteľnosti a v občianskom živote)

Ako jednoducho rozpoznáte, či danú vec kryje poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Predstavte si, že svoj byt či dom otočíte hore nohami. Všetko, čo spadne, resp. sa pohne, je kryté poistením domácnosti. Všetko, čo ostane na mieste, je kryté poistením nehnuteľnosti (stavby).

1.  Poistenie nehnuteľnosti

V prípade poistenia nehnuteľnosti (rodinný dom, byt, chata, garáž) sú kryté napríklad nosné konštrukcie, strecha, fasáda, elektroinštalácia, vstavaný nábytok, kuchynská linka bez vstavaných spotrebičov, radiátor, sanita v kúpeľni či WC, podlaha, dvere a okná.

Medzi poistenie nehnuteľnosti patria aj vedľajšie stavby, ako napríklad altánok, bazén, skleník či oplotenie.

2. Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti zase kryje škody na domácich spotrebičoch, elektronike, nábytku. Poistenie kryje aj zničené oblečenie, obuv, športové potreby, bicykle, cennosti a veci zvláštnej hodnoty či záhradnú techniku.

3. Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti z vlastníctva nehnuteľnosti a v občianskom živote zase kryje škody, ktoré spôsobíte v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti, alebo sa vám ako osobe stanú v bežnom živote.

Takéto poistenie sa môže hodiť, keď napríklad vytopíte suseda kvôli prasknutej hadici od práčky alebo zle uzavretému kohútiku. Alebo keď pri umývaní okien či starostlivosti o kvety vám spadne nejaký predmet na  cudzí majetok, alebo spôsobí zranenie cudzej osobe.

V rámci zodpovednosti v bežnom občianskom živote máte kryté napríklad škody vašich detí, ktoré môžu spôsobiť v nákupnom centre. Ak rozbijú drahý tovar, ako napríklad televízor. Zároveň vám toto poistenie kryje náklady, ktoré môže spôsobiť váš domáci miláčik, keď uhryzne iného psa alebo človeka.

Cena poistenia majetku

Cena poistenia majetku – nehnuteľnosti, domácnosti a zodpovednosti je variabilná a vplýva na ňu množstvo faktorov – napr. hodnota nehnuteľnosti, hodnota domácnosti, poistná suma a poistné nebezpečia, voči ktorým je vaša nehnuteľnosť či domácnosť krytá.

Faktory ovplyvňujúce cenu majetku

Medzi základné faktory, ktoré majú vplyv na cenu poistenia majetku patrí hodnota nehnuteľnosti (poistná suma), na ktorú je nehnuteľnosť poistená. To znamená, akú maximálnu sumu vám poisťovňa preplatí, napríklad v prípade úplného zničenia poistenej nehnuteľnosti.

Ďalším faktorom ovplyvňujúcim cenu poistenia majetku je aj hodnota domácnosti, teda vybavenia. Poistenie domácnosti zahŕňa hodnotu celého vybavenia, ako napríklad nábytok, sanita, elektronika a podobne.

Medzi významné faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistenia majetku patrí aj rozsah poistného nebezpečia. UNIQA ponúka rôzne balíky, ktoré kryjú konkrétne poistné nebezpečia. V základnom balíku (MINI) nájdete krytie pri požiari, živelných udalostiach a vodovodných škodách. Vyššie balíky (PLUS a EXTRA) kryjú napríklad aj odcudzenie, vandalizmus, povodeň, záplavu, rozbitie skla a sanitárneho zariadenia, prepätie, skrat. V najvyššom balíku (EXTRA) máte napríklad aj špeciálneho žolíka (dorovnanie ponuky konkurencie), haváriu rozvodov, vody, energií a odpadu, poškodenie záhradných porastov a záhradnej architektúry.

Odporúčame vám balík, ktorý kryje čo najviac rizík.

Medzi ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistenia majetku patria zľavy. V UNIQA ponúkame rôzne zľavy:

 • Zľavu 20 % pri poistení online
 • Zľavu 5 % za vernosť (ak v UNIQA máte inú zmluvu, napr. PZP, havarijné, alebo životné poistenie)
 • Zľavu 5 % pre držiteľov preukazu ZŤP a ŽTP/P
 • Zľavu 5 % za ročný spôsob platby

Riziká v poistení majetku

V rámci poistenia majetku máte kryté najrôznejšie riziká, ktoré ohrozujú váš majetok. Či už ide o nehnuteľnosť alebo domácnosť. Medzi základné riziká patrí napríklad požiar, úder blesku, výbuch, implózia. Poistenie majetku kryje aj škody spôsobené živlami, ako príklad víchrica, krupobitie, ťarcha snehu, pád stromu, zosuv pôdy, zemetrasenie či atmosférické zrážky.

Medzi ďalšie riziká patrí aj odcudzenie. Či už ide o krádež, lúpež, vandalizmus, sprejerstvo, na poistenie majetku UNIQA sa môžete spoľahnúť.

Okrem toho vám preplatíme aj škody spôsobené prepätím, skratom, či rozbitie skla, sanitárneho zariadenia, poškodenie zateplenia či náklady na odstránenie technickej poruchy súčasti budovy.

V najvyššom balíku EXTRA vám ponúkame aj preplatenie nákladov na vyčistenie studne, poškodenie záhradnej architektúry, haváriu rozvodov vody, energií či odpadu.

Ak nehnuteľnosť prenajímate, pokryjeme vám stratu nájomného. V rámci poistenie zodpovednosti vám taktiež ponúkame pokrytie škôd, ktoré spôsobia vaši nájomníci.

Časté otázky k poisteniu majetku

 • Poistiť si majetok online trvá len pár minút. Stačí, ak zadáte základné údaje o nehnuteľnosti, vyberiete si jeden z troch balíčkov pre poistenie majetku (nehnuteľnosť, domácnosť, zodpovednosť), zadáte dodatočné údaje a poistenie zaplatíte kartou či prevodom.
 • Poistná zmluva sa uzatvára na neurčito a automaticky sa predlžuje každý rok.
 • Obsahom zmluvnej dokumentácie je najmä poistná zmluva, poistné podmienky, informačný dokument k poistnému produktu a záznam o sprostredkovaní poistenia, prípadne ďalšie dokumenty (napr. pri uzatvorení poistenia dištančným spôsobom). Zmluvnú dokumentáciu obdržíte bezprostredne po uzatvorení poistenia na emailovú adresu, ktorú vo formulári uvediete ako kontaktnú.
 • Návrh poistnej zmluvy pri uzatvorení dištančným spôsobom (tzn. na diaľku) už nie je potrebné podpisovať a zasielať na naše sídlo. Poistná zmluva vznikne automaticky úhradou poistného v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy.
 • Zatiaľ čo poistenie domu alebo bytu zaisťuje ochranu pre samotnú stavbu (nehnuteľnosť) a všetky jej stavebné súčasti, poistenie domácnosti chráni zariadenie a osobné veci, ktoré sa v nehnuteľnosti nachádzajú.
 • Cyklo asistencia zaisťuje odvoz a úhradu opravy bicykla po závažnej poruche alebo nehode – naraz ju možno využiť pre 4 bicykle z domácnosti poisteného.
 • V prípade poškodenia povesti v online priestore alebo pri zneužití identity poisteného na internete, podnikneme kroky na odstránenie a minimalizáciu dopadov, vyplývajúcich z tejto nepriaznivej situácie. Budeme obhajovať oprávnené záujmy poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, a zároveň zabezpečíme odstránenie či sťaženie prístupu k negatívnym informáciám o poistenom.
 • V rámci základných asistenčných služieb poskytujeme právnu asistenciu, teda možnosť konzultácie k určitým životným situáciám, ako aj právne zastúpenie v prípade reálneho sporu.
 • Pomoc pri zablokovaných dverách kryjeme do limitu 400 EUR, opravu domácich spotrebičov do limitu 200 EUR. Pokiaľ ide o opravu zdrojov tepla (kotly, bojlery, klimatizácie a pod.), tu uhradíme do limitu 400 EUR.
 • Táto asistencia je založená na rýchlom nájdení spoľahlivého dodávateľa, s ktorým si už konkrétnu službu dohovoríte sami podľa vlastnej potreby. Medzi často vyhľadávané služby patrí stráženie detí, opatrovanie zvierat, zabezpečenie chodu domácnosti alebo úschova dôležitých dokladov.
 • Poistenie zodpovednosti sa automaticky vzťahuje na všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, nie je potrebné kohokoľvek pripoistiť.
 • Poistením zodpovednosti je možné kryť povinnosť poisteného na úhradu škody spôsobenej na majetku, živote alebo zdraví tretej osoby. Najčastejšie ide o škody vytopením susedov (prasknutá hadica, vytečená práčka), škody na zdraví pri rekreačnom športe, škody spôsobené zvieratami a deťmi alebo pádmi snehu zo strechy na zaparkované autá.
 • Pri kalkulácii poistenia našim klientom ponúkneme možnosť dojednať si tzv. garantovanú poistnú sumu s automatickou indexáciou. Tá klientovi zaručí, že poistený majetok bude v budúcnosti zohľadňovať infláciu aj ceny na trhu a podpoistenie tak nebude uplatnené. Predpokladom pre výpočet garantovanej poistnej sumy sú správne a kompletne doložené údaje o zastavanej ploche nehnuteľnosti a úžitkovej ploche domácnosti.