Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

 • ZADARMO oprava domácich spotrebičov a zdrojov tepla (do veku 7, resp. 10 rokov Nadštandardné asistenčné služby v cene poistenia
 • Asistenční služby 24/7 Krytie živlov vrátane zemetrasenia už v základnom balíku
 • ikona sleva Vyriešenie poistnej udalosti do 2 pracovných dní

Vypočítať cenu Uzavrieť online

Banner

 

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti Domov & bezpečie pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vašej nehnuteľnosti a domácnosti. Krytie proti živlom, vrátane zemetrasenia, ponúkame už v základnom balíku.

Poistenie nehnuteľnosti
Je určené pre byty v osobnom vlastníctve, rodinné domy a rekreačné chaty a je možné ho rozšíriť aj na poistenie majetku, ako sú garáže, bazény, záhradné domčeky, skleníky, oplotenie a pod.

Poistenie domácnosti
Kryje zariadenie a osobné veci, ktoré máte uložené doma aj na cestách.

Poistenie zodpovednosti
So širokou ochranou pre celú rodinu využije skutočne každý. Poistenie zodpovednosti za škody pre všetkých členov domácnosti až do výšky 2 miliónov EUR. 

Nadštandardné asistenčné služby
Nonstop pomoc pri bežných nehodách v domácnosti. Na asistenčnej linke vám bude zabezpečená pomoc inštalatéra, elektrikára, zámočníka, sklenára či deratizéra 24 hodín denne. K dispozícii je vám aj telefonická právna asistencia.

 

 

Hlavné výhody a krytie

 

Hlavné výhody a krytie poistenia nehnuteľnosti a domácnosti

banner majetek

Cenovo výhodné poistenie Domov & bezpečie vám ponúka na výber 3 balíčky, ktoré kryjú všetky nečakané udalosti ohrozujúce váš majetok.

V rámci poistenia nehnuteľnosti a domácnosti je okrem iného kryté:

 • Kompletné živelné nebezpečia
 • Poškodenie vandalom
 • Prepätie a skrat
 • Rozbitie skla alebo sanitárneho zariadenia
 • Zatečenie atmosférických zrážok
 • Náklady na náhradné ubytovanie

 

Ďalšie výhody poistenia nehnuteľnosti a domácnosti:

Cenovo zvýhodnené balíčky s možnosťou individuálneho prispôsobenia + balíček EXTRA s najširším krytím na trhu

Poistenie zodpovednosti pre celú rodinu kryje škody až do 2 miliónov EUR

Kybernetické pripoistenie vám pomôže pri kyberšikane a stalkingu

Právnik, zámočník, inštalatér či iný opravár sú k dispozícii 24 hodín denne v rámci asistenčných služieb

Možnosť uzatvorenia poistenia bez spoluúčasti

MeteoUNIQA zadarmo – varovanie pred blížiacimi sa extrémnymi výkyvmi počasia formou SMS alebo e-mailu

Poistná suma s automatickou indexáciou

Vyriešenie škodovej udalostí do 48 hodín (2 pracovných dní), ak nám nahlásite udalosť a zašlete požadované podklady elektronicky

Aké nebezpečia kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti?

Aby sme vám výber zjednodušili, pripravili sme pre vás tri balíky poistenia. Vyberte si balíček, ktorý najviac vyhovuje vašim potrebám. Balíčky môžete medzi sebou aj kombinovať. Na jednej zmluve tak môžete mať napr. balíček PLUS pre nehnuteľnosť, balíček MINI pre domácnosť a balíček EXTRA pre zodpovednosť.

 

 

 

 

Požiar  ano ano ano
Živel  ano ano ano
Voda  ano ano ano
Odcudzenie   error ano ano
Povodeň   error ano ano
Ostatné  error ano ano
Bonus   error error ano

Poistenie zodpovednosti – pre pokojnejší život

Poistenie zodpovednosti kryje škody spôsobené alebo vzniknuté najmä:

 • Z bežného občianskeho života a zariadenie domácnosti

 • Spôsobené vašim domácim miláčikom (napr. uhryznutie)
 • Pri rekreačnom športe

 • Z vlastníctva alebo správy budovy a pozemku alebo pri dlhodobom prenájme
 • Pri prevádzke dronov a modelov alebo z chovu hospodárskych zvierat (voliteľné)

Medzi poistené osoby patria:

 • Osoby žijúce v spoločnej domácnosti (deti, rodičia, starí rodičia, partneri a pod.)
 • Vlastníci či spoluvlastníci nehnuteľnosti
 • Nájomcovia

Limit plnenia pre poistnú ochranu je možné nastaviť podľa vašej voľby až do výšky 2 miliónov EUR.

 

Nezáväzný výpočet ceny rýchlo a jednoducho online.

Vypočítať cenu

Online zľava 20 %.

Asistenčné služby

 

 

Naše asistenčné služby vám uľahčia život. 

Asistenčné služby sú automaticky zahrnuté v poistení nehnuteľnosti a domácnosti

 • Nonstop pomoc v prípade havárie, živelnej udalosti alebo zablokovaných dverí
 • Oprava zdrojov tepla do veku 10 rokov
 • Oprava domácich spotrebičov do veku 7 rokov
 • Krátkodobé náhradné ubytovanie
 • Ochrana nezabezpečeného bytu
 • Právna asistencia (spotrebiteľské spory, spory z úverových zmlúv, susedské spory a pod.)
 • Vďaka MeteoUNIQA získate varovanie pred blížiacimi sa extrémnymi výkyvmi počasia (husté sneženie, krupobitie, víchrica a pod.)

 

Celý hovor je zadarmo

Okamžitá pomoc

Dostupnosť služby 24/7

Dostupnosť služby 24/7

Komunikujeme aj v cudzom jauzyku

Komunikujeme aj v cudzom jazyku

Pripoistenia

Doplnkové pripoistenia

 

Rozšírené asistenčné služby

 • Neobmedzený počet zásahov
 • Limit plnenia na zásah – 600 EUR
 • Oprava pokazeného spotrebiča alebo nahradenie novým spotrebičom alebo výplata časovej ceny

Poistenie trvalých následkov úrazu „Domáci majster“

 • Poistenie všetkých členov domácnosti proti trvalým následkom úrazov, ktoré nastanú doma alebo na záhrade
 • Poistná suma 40 000 EUR

Pripoistenie predĺženej záruky

 • Pre domáce spotrebiče do 7 rokov veku ako sú chladnička, mraznička, práčka, sušička bielizne, umývačka riadu, elektrický alebo plynový sporák, rúra, televízia
 • Pre zdroje tepla do veku 10 rokov ako sú elektrické a plynové kotly, bojlery, ohrievače vody a vzduchu, tepelné čerpadlá, klimatizácie

Pripoistenie Kyber & IT asistencie

 • Pomoc pri napadnutí počítača alebo mobilného zariadenia hackerom alebo škodlivým vírusom
 • Pomoc pri zneužití platobnej karty
 • Pomoc pri poškodení povesti klienta na internete, kyberšikane a pri stalkingu
 • Vzdialená pomoc a konzultácie pre technologické zariadenia
 • Obnova dát z pamäťového zariadenia

Pripoistenie Cyklo asistencia

 • Odvoz a oprava bicykla pri nehode alebo poruche
 • Neobmedzený počet zásahov

Poistenie kliešťovej encefalitídy

 • Poistenie všetkých členov domácnosti pri hospitalizácii v dôsledku ochorenia kliešťovou encefalitídou kdekoľvek na svete
 • Poistná suma 2 000 EUR

Nenašli ste čo ste hľadali?

Naši poradcovia vám pripravia ponuku na mieru podľa vašich potrieb.

Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre vás nonstop

Zavolať
Nechajte nám kontakt

Nechajte nám kontakt

My sa vám čo najskôr ozveme

Zanechajte nám kontakt
Pobočky UNIQA

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

 

Príklady z praxe

 

Zodpovednosť
 • Deti v obchode rozbijú drahý tovar
 • Pes pohryzie iné zviera alebo okoloidúcu osobu
 • Kvôli prasknutej hadici od práčky alebo zle uzavretému kohútiku vytopíte susedov
 • Zo vašej strechy spadne ľad a zraní okoloidúceho
Asistenčné služby
 • Zabuchnete si dvere a potrebujete pomoc zámočníka
 • Ak kvôli núdzovému stavu v domácnosti potrebujete krátkodobé ubytovanie v hoteli
Nehnuteľnosť a domácnosť
 • Vandali vám posprejujú fasádu
 • Praskne vám vodovodné potrubie následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt
 • Stromy či konáre vám v dôsledku ťarchy snehu či námrazy poškodia strechu či okná
Na čo sa poistenie nevzťahuje?
 • Škody, ktoré vznikli pred začiatkom alebo po konci poistenia
 • Škody, o ktorých poistený vedel, že nastanú, už v dobe uzavretia poistnej zmluvy
 • Škody vzniknuté úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti

Nezáväzný výpočet ceny rýchlo a jednoducho. Online.

Vypočítať cenu

20 % zľava pri online poistení.

Časté otázky

Časté otázky

Obsahom zmluvnej dokumentácie je najmä poistná zmluva, poistné podmienky, informačný dokument k poistnému produktu a záznam o sprostredkovaní poistenia, prípadne ďalšie dokumenty (napr. pri uzatvorení poistenia dištančným spôsobom). Zmluvnú dokumentáciu obdržíte bezprostredne po uzatvorení poistenia, a to podľa zvolenej formy uzatvorenia (t. j. fyzicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu).

Návrh poistnej zmluvy pri uzatvorení dištančným spôsobom (tzn. na diaľku) už nie je potrebné podpisovať a zasielať na naše sídlo. Poistná zmluva vznikne automaticky úhradou poistného v lehote uvedenej v návrhu poistnej zmluvy.

Zatiaľ čo poistenie domu alebo bytu zaisťuje ochranu pre samotnú stavbu (nehnuteľnosť) a všetky jej stavebné súčasti, poistenie domácnosti chráni hmotné vybavenie, zariadenie a osobné veci, ktoré sú v nehnuteľnosti uložené a ktoré slúžia na jej prevádzku.

Cyklo asistencia zaisťuje odvoz a úhradu opravy bicykla po závažnej poruche alebo nehode – naraz ju možno využiť pre 4 bicykle z domácnosti poisteného.

V prípade poškodenia povesti v online priestore alebo pri zneužití identity poisteného na internete podnikneme kroky na odstránenie a minimalizáciu dopadov, vyplývajúcich z tejto nepriaznivej situácie. Budeme obhajovať oprávnené záujmy poisteného voči osobe, ktorá negatívne informácie o poistenom zverejnila, a zároveň zabezpečíme odstránenie či sťaženie prístupu k negatívnym informáciám o poistenom.

V rámci základných asistenčných služieb poskytujeme právnu asistenciu, teda možnosť konzultácie k určitým životným situáciám, ako aj právne zastúpenie v prípade reálneho sporu.

Pomoc pri zablokovaných dverách kryjeme do limitu 400 EUR, opravu domácich spotrebičov do limitu 200 EUR. Pokiaľ ide o opravu zdrojov tepla (kotly, bojlery, klimatizácie a pod.), tu uhradíme do limitu 400 EUR.

Táto asistencia je založená na rýchlom nájdení spoľahlivého dodávateľa, s ktorým si už konkrétnu službu dohovoríte sami podľa vlastnej potreby. Medzi často vyhľadávané služby patrí stráženie detí, opatrovanie zvierat, zabezpečenie chodu domácnosti alebo úschova dôležitých dokladov.

Poistenie zodpovednosti sa automaticky vzťahuje na všetkých členov žijúcich v spoločnej domácnosti, nie je potrebné kohokoľvek pripoistiť.

Poistením zodpovednosti je možné kryť povinnosť poisteného na úhradu škody spôsobenej na majetku, živote alebo zdraví tretej osoby. Najčastejšie ide o škody vytopením susedov (prasknutá hadica, vytečená práčka), škody na zdraví pri rekreačnom športe, škody spôsobené zvieratami a deťmi alebo pádmi snehu zo strechy na zaparkované autá.

Pri kalkulácii poistenia našim klientom ponúkneme možnosť dojednať si tzv. garantovanú poistnú sumu s automatickou indexáciou. Tá klientovi zaručí, že poistený majetok bude v budúcnosti zohľadňovať infláciu aj ceny na trhu a podpoistenie tak nebude uplatnené. Predpokladom pre garantovanú poistnú sumu sú správne a kompletne zodpovedané otázky k poisťovanému majetku (rozmery a typ domu, bytu a pod.).

 

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Sme oporou pre 
viac ako 15 miliónov
klientov
 v 18 krajinách.

Zákaznícky servis máme nepretržite dostupný

Škody je možné hlásiť 24 hodín denne s virtuálnou asistentkou NIKI.

Dôveruje nám viac ako 5 miliónov klientov

Staráme sa o 21 miliónov zmlúv.

4.53
/ 5,00

Spokojnosť klientov

 • qualtricsxm

Dokumenty

Dokumenty

 

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku