Profesná zodpovednosť

Poistenie profesnej zodpovednosti je určené pre podnikateľov, ktorí sú vystavení riziku chyby a sú ohrození čistou finančnou stratou vďaka škodám spôsobeným voči tretej osobe. S naším poistením získate finančnú istotu a silného partnera po boku pre nepríjemné situácie a v prípade poistnej udalosti uhradíme skutočne vzniknutú škodu.

V rámci profesnej zodpovednosti poisťujeme

  • poľovníkov
  • lekárov a lekárne
  • účtovníkov, daňových poradcov a audítorov
  • inžinierov, architektov
  • a iné profesie

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD