KYBER BALÍK

 • Cena už od 1,20 € na deň Ochrana pred kyber útokmi
 • Asistenčné služby 24/7 Asistenčné služby 24/7
 • Zľavové balíky pre rodiny Poistenie platí pre všetkých členov domácnosti

Uzavrieť online Vypočítať cenu

Banner

 

Čo vám ponúka KYBER BALÍK

Kyber poistenie + zodpovednosť za škodu

 

Poskytneme vám pomoc pri škode zapríčinenej kybernetickým útokom. Zároveň uhradíme aj škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte vy alebo členovia vašej domácnosti iným osobám.

Bezpečné online platby a transakcie
Ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete, poisťovňa zabezpečí kompletnú asistenciu pre nápravu, uhradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie.

Pomoc pri odcudzení identity
V prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky či hotovosti máte nárok na právne zastúpenie, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých škôd a nákladov na vydanie nových dokladov. Ochrana sa v tomto prípade týka mena a priezviska, adresy, dokladu totožnosti, vodičského preukazu, telefónneho čísla, emailu, IP adresy, hesla a IBAN.

Bezpečné nakupovanie cez internet
Kryjeme škody spôsobené podvodným nákupom cez internet. V prípade sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd a máte nárok aj na právne zastupovanie.

Pomôžeme pri poškodení dobrého mena
Ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa zabezpečí tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. „Flooding“ - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov.

Non stop asistencia
Ako bonus má poistený klient k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov.

Hlavné výhody a krytie

 

Prečo práve KYBER poistenie UNIQA?

nonstop právne poradenstvo 

nárok na právne zastúpenie

úhrada súvisiacich nákladov 

odstránenie poškodzujúcich informácií z internetu

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Časté otázky

Časté otázky

 • Zneužitie identity poisteného na internete.
 • Zneužitie platobného prostriedku.
 • Poškodenie online povesti.
 • Nákup tovaru a služieb na internete.

Stále častejšie sa stretávame so šikanovaním detí na internete. Vo svete, ale aj na Slovensku bolo medializovaných viacero prípadov. Ak niekto bude šikanovať na internete Vás, či Vaše dieťa, zabezpečíme odstránenie alebo vytesnenie takýchto informácii z internetu. Asistenčná služba spolu s právnikom kontaktuje vlastníka stránky, Google alebo autora príspevkov s cieľom zabezpečiť odstránenie poškodzujúcich informácií.
(Pozor, netýka sa to médií, t. j. denníky, mesačníky, TV a pod.)

Pri zneužití platobnej karty Vás poisťovňa môže zastupovať voči banke a prevezme komunikáciu vo Vašom mene smerom k nej. Pre uznanie a náhradu škody bankou, musí byť políciou dokázaný útok. Vyšetrovanie môže trvať dlhšiu dobu, preto ak polícia v čase vyšetrovania vydá potvrdenie o tom, že zo strany klienta nebola porušená bezpečnosť, poisťovňa uhradí klientovi náklady na právne zastupovanie.

Na internete si v dnešnej dobe môžeme kúpiť čokoľvek. Málokto si však dáva pozor na to od koho. Ak si kúpite niečo cez internet a e-shop medzičasom zanikne, pričom Vám tovar nebol doručený, poskytneme Vám právnu pomoc a ak sa spor nepodarí vyriešiť do 3 mesiacov, poisťovňa uhradí škodu. Poistenie sa týka všetkých tovarov okrem áut, šperkov, jedla a liekov. (Pozor, netýka sa služieb.)

Ak Vám ukradnú doklady a na Vaše meno si páchateľ zoberie pôžičku cez internet, poisťovňa uhradí škodu a poskytne právnu pomoc alebo uhradí náklady na právne zastupovanie.

 

Takisto ak niekto vo Vašom mene požiada verejnosť alebo blízkych o peniaze prostredníctvom internetu (napr. sociálne siete) a poškodení si budú škodu nárokovať u Vás, poskytneme Vám právnu pomoc a uhradíme náklady na právne zastupovanie ako aj úhradu vzniknutej škody.

 • Škody spôsobené poisteným, resp. spolupoistenými osobami na živote a zdraví tretích osôb.
 • Materiálne škody spôsobené poisteným, resp. spolupoistenými osobami tretím osobám.

 

Najčastejšie vzorové príklady poistných udalostí zo života našich klientov:

 

 • Pri jazde na bicykli, na lyžiach alebo pri inom rekreačnom športe dôjde k zrážke nášho klienta a následnej ujme na zdraví tretej osoby.
 • V obchode alebo v reštaurácii klient poškodí vystavený drahý tovar alebo zariadenie podniku.
 • Voľne pobehujúci pes vo vlastníctve klienta spôsobí na ulici dopravnú nehodu.
 • Deti klienta pri hre na ulici poškodia loptou sklo cudzieho auta, resp. rozbijú okno na rodinnom dome suseda.
 • Pes vo vlastníctve klienta pohryzie okoloidúceho človeka alebo dieťa a spôsobí im škodu na zdraví.

Asistenčné služby 

Asistenčné služby

 

 • Asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE ku kyber poisteniu sú tu pre Vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Ak ste sa dostali do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, skontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej služby na telefónnom čísle +421/2/526 24 362.

 

 

Dokumenty

Platné dokumenty

 


 

Okamžitá pomoc

Okamžitá pomoc

Dostupnosť služby 24/7

Dostupnosť služby 24/7

Komunikujeme aj v cudzom jauzyku

Komunikujeme aj v cudzom jazyku

Čo by vás mohlo ešte zaujať

Prečítajte si novinky zo sveta zdravia, rodiny a voľného času.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku