Dôchodkové fondy II. pilier

Pozrite si bohatý výber našich fondov.

Dohodnúť si stretnutie Výkonnosť fondov

Banner

Dôchodkové fondy

Akciový negarantovaný d. f., UNIQA d.s.s., a.s.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený pre všetkých tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s potenciálom možného vysokého zhodnotenia s investovaním do akciových investícií.

Viac o fonde

Indexový negarantovaný i. d. f., UNIQA d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vyššieho zhodnotenia akceptujú najvyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výrazného kolísania hodnoty a ktorí spĺňajú zákonom povolený vek.

Viac o fonde

Dlhopisový garantovaný d. d. f., UNIQA d.s.s., a.s.

Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre tých, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný vývoj svojej investície.

Viac o fonde

Nenašli ste čo ste hľadali?

Naši poradcovia Vám pripravia ponuku na mieru podľa Vaších potrieb.

Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Nechajte nám kontakt

Nechajte nám kontakt

My sa vám čo najskôr ozveme

Zanechajte nám kontakt
Pobočky UNIQA

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Rýchle linky

Vyhlásenie

Pred investovaním v rámci produktov II. piliera sa dôkladne zoznámte so zmluvnými podmienkami produktov, štatútmi príslušných fondov a Informačnými prospektmi, ktoré nájdete na obchodných miestach UNIQA, u vášho finančného sprostredkovateľa a na www.uniqa.sk. S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

 

Ak v najbližšom období plánujete požiadať o dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia, určite vás budú zaujímať všeobecné informácie o dôchodkoch, ktoré nájdete na /dokumenty-k-stiahnutiu/ alebo na webovom sídle Sociálnej poisťovne. Tieto informácie získate aj na našich pobočkách a v Sociálnej poisťovni alebo vám ich na základe vašej písomnej žiadosti bez náhrady zašleme. Ďalej by sme vás radi upozornili, že od 1. 1. 2015 sa vznik povinnosti viesť minimálny percentuálny pomer čistej hodnoty majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde posunul na 52 rokov veku. Sporitelia, ktorých sa to týka, majú možnosť znížiť si tento percentuálny pomer o polovicu prostredníctvom písomnej žiadosti.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku