FAQ - Často kladené otázky

Dokedy treba nahlásiť poistnú udalosť?

Akúkoľvek poistnú udalosť nahláste čím skôr, najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Ako je možné nahlásiť škodovú udalosť?

Osobne, e-mailom, on-line, telefonicky alebo poštou. Viac informácii ako riešiť škodu nájdete TU.

Ako rýchlo príde pracovník poisťovne na obhliadku?

Pracovník poisťovne (obhliadkár) bude vyslaný najneskôr do 5 pracovných dní od nahlásenia škodovej udalosti.

Aký je rozdiel medzi individuálnym, ročným a viacročným cestovným poistením?

Podľa charakteru cesty:

V individuálnom cestovnom poistení je možné dojednať poistenie od 1 do 365 dní.

V ročnom cestovnom poistení je možné dojednať na 1 rok s viacnásobnými opakovanými vstupmi, maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní.

Vo viacročnom cestovnom poistení je možné dojednať poistenie na 5 rokov, s viacnásobnými opakovanými vstupmi, maximálna dĺžka jedného pobytu je 45 dní.

Treba nahlásiť zmenu bydliska?

Akúkoľvek zmenu - bydlisko, priezvisko, zamestnanie a pod. - je možné upraviť jednoducho prostredníctvom portálu myUNIQA alebo nahlásiť písomne, čím skôr.

Čo robiť, ak si zabuchnete kľúče od bytu alebo praskne vodoinštalácia v práčke či v úmývačke?

Ak máte dojednané poistenie Domov & Šťastie v akejkoľvek havarijnej situácii vo vašej domácnosti, kontaktujte naše asistenčné služby 02 32 600 100. Tie zabezpečia zámočníka alebo opravára podľa typu havárie a preplatíme aj časť nákladov. Viac info o asistenčných službách.

Čo robiť, ak dostanete varovanie pred nepriaznivým počasím? Ako sa zachovať?

  • V prípade víchrice pripevnite voľne stojace predmety alebo ich schovajte do domu. Neparkujte auto v blízkosti stromov. Vyhnite sa prechádzkam v lese.
  • Pri snežení obmedzte jazdu autom na najnutnejšie prípady, azdite opatrne a nezabudnite na nutné zimné vybavenie.
  • Pri namŕzajúcom daždi nechoďte autom. Z dôvodu nebezpečia padajúcich stromov sa vyhnite prechádzkam v lese. Menej mobilné osoby by mali obmedziť akýkoľvek pohyb po vonku.
  • Pred prívalovým dažďom schovajte dôležité veci a Vaše auto do bezpečia. Skontrolujte odkvapy a odtokové cesty, či nie sú upchaté.
  • Pri búrke a krupobití nehľadajte úkryt pod stromami, nepohybujte se na voľnom priestranstve a nepoužívajte mobilný telefón ani iné elektronické prístroje. Schovajte auto do garáže či pod most, prípadne pod plachtu, ak stojí auto na ulici

Ako postupovať, ak Vás postihla víchrica?

1. Akonáhle víchrica ustane, zničené a poškodené veci zhromažďujte pre neskoršiu obhliadku zo strany likvidátora.

2. Urobte čo najpodrobnejšiu fotodokumentáciu miesta škody.

3. Nahláste škodu čo najskôr!
Nahláste bezodkladne škodovú udalosť na ktoromkoľvek kontaktom mieste našej poisťovne osobne alebo e-mailom, cez internet on-line, telefonicky, poštou. Bude k Vám vyslaný náš obhliadkár, ktorý spíše rozsah škody. Dokumenty k nahláseniu škody

4. Môžete požiadať o preddavok.
Ak máte nárok na poistné plnenie, tzn. ak Vaša poistka pokrýva rozsah škôd, môžeme Vám poskytnúť preddavok (zálohu) ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti.

Ako postupovať, ak Vás postihla povodeň?

1. Nahláste škodu čo najskôr!

Nahláste bezodkladne škodovú udalosť na ktoromkoľvek kontaktom mieste našej poisťovne osobne alebo e-mailom, cez internet on-line, telefonicky, poštou. Bude k Vám vyslaný náš obhliadkár, ktorý spíše rozsah škody. Dokumenty k nahláseniu škody nájdete TU.

2. Zabráňte ďalšiemu rozšíreniu škôd.

Vo vlastnom záujme sa pokúste vykonať opatrenia zabraňujúce rozšíreniu škôd napr. presťahujte nepoškodené predmety poistenia do častí domu, ktorá nebola zasiahnutá povodňou, resp. záplavou.

3. Zničené veci sa snažte uschovať do príchodu obhliadkára.

Ak z hygienických dôvodov nie je možné zachovať poškodené veci, tak si ich pred ich odstránením odfotografujte a urobte zoznam. Len tak môžete preukázať rozsah škody a môže Vám byť uznané poistné plnenie.

4. Môžete požiadať o preddavok.

Ak máte nárok na poistné plnenie, tzn. ak Vaša poistka pokrýva rozsah škôd, môžeme Vám poskytnúť preddavok (zálohu) ešte pred ukončením vyšetrenia poistnej udalosti.

Ako rýchlo bude vybavená moja sťažnosť?

Viac informácií o vybavovaní a podaní sťažností nájdete TU .

Kde môžem nahlásiť podozrenie na porušenie zákona UNIQA poisťovňou?

Nahlásiť podozrenie na porušenie zákona môžete TU.

Je UNIQA poisťovňa súčasťou medzivládnej dohody FATCA medzi USA a Slovenskom, pre zabránenie daňových únikov z USA ?

Áno je. Dokument FATCA nájdete TU.