Slovensky > O nás > Spoločenská zodpovednosť

Uvedomujeme si celosvetové trendy a klimatickú zmenu

Zdroje sú čoraz vzácnejšie a klimatická zmena predstavuje obrovskú výzvu týkajúcu sa nielen životného prostredia, ale aj zdravia a životov ľudí. Je potrebné hľadať nové riešenia a my sa na tom chceme podieľať. 

 

Pomáhame tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Je pre nás veľká česť, že sa môžeme zapájať do aktivít ako Naše mesto, či iné dobrovoľnícke aktivity.

Prispievame k ochrane životného prostredia - separujeme odpad, pitný režim máme zabezpečený mestkou vodou s vodovodným filtrom, na terase sa staráme o spoločnú bylinkovú záhradku.

Chceme vás inšpirovať v zdravom životnom štýle. Témy zdravého pohybu, výživy, psychickej pohody vám prinášame prostredníctvom našich športových ambasádorov spomedzi špičkových českých a slovenských športovcov.

Petra Vlhová, Jiří Prskavec sú tie najzvučnejšie, no spolupracujeme s mnohými ďalšími úspešnými športovcami spomedzi vodákov a volejbalistov.