Slovensky > O nás > Profil spoločnosti

Profil spoločnosti UNIQA

UNIQA vyvíja svoje aktivity na slovenskom poistnom trhu už od roku 1990, kedy bola založená pod názvom  Poisťovňa OTČINA, a.s. V roku 2001 sa na základe rozhodnutia koncernu UNIQA Group mení obchodné meno na UNIQA poisťovňa, a.s. Ako univerzálna poisťovňa ponúka kompletné spektrum poistných produktov pre občanov i korporátnych klientov. UNIQA mala v portfóliu na Slovensku koncom minulého roka viac ako 650 000 poistných zmlúv a jej ročné poistné predstavovalo takmer 134 mil. eur.

Začiatkom roku 2020 bola ohlásená akvizícia spoločností AXA v SR. Ich prevzatie bolo formálne ukončené v októbri 2020 (closing). Po zlúčení s AXA začala UNIQA pôsobiť aj v oblasti dôchodkového sporenia a investičných fondov. Zavŕšenie celého procesu prebehlo v roku 2021 v lete. UNIQA sa tak stala silnou finančnou skupinou ponúkajúcou širokú škálu produktov. Od 1.9.2021 pôsobí UNIQA na Slovensku ako pobočka českej UNIQA pojišťovny. Táto zmena nemá žiadny vplyv na trvanie či obsah poistných zmlúv alebo poistné podmienky platné v ČR a v SR. Všetky záväzky zostávajú v platnosti tak, ako si ich klienti dohodli.

Sme súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group, ktorá zamestnáva viac ako 21 000 pracovníkov, je aktívna na 18 európskych trhoch a obsluhuje aktuálne viac ako 16 miliónov klientov. Kľúčovým regiónom koncernu je rakúsky trh a stredná Európa vrátane SR.

V regióne CEE sa značka UNIQA radí medzi top päťku najsilnejších hráčov. Slovenská UNIQA patrí dlhodobo k najdynamickejším a najvýnosnejším entitám európskeho koncernu.

 

 

UNIQA pojišťovna, a.s.,

pobočka poisťovne z iného členského štátu

UNIQA poisťovňa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum životných a neživotných poistení pre súkromné osoby aj podnikateľov. Na poistnom trhu pôsobíme od roku 1990. Pôvodne pod názvom Poisťovňa OTČINA sme boli druhou poisťovňou na slovenskom poistnom trhu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, finančnej stabilite, vysokej odbornosti personálu a rýchlosti poskytovaných služieb sme pre Vás silným spoľahlivým partnerom pre prípad nečakaných udalostí.

 

UNIQA Group

UNIQA Insurance Group vznikla v roku 1999 fúziou poisťovní Bundesländer Versicherung, Austria Collegialität a Raiffeisen Versicherung. Týmto zlúčením vznikol jeden z kapitálovo najsilnejších rakúskych poisťovacích subjektov. UNIQA Group pôsobí v súčasnosti v 19 krajinách Európy, zamestnáva viac ako 22 000 ľudí a obhospodaruje portfólio viac ako 9 miliónov spokojných klientov.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 492 40 480, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 2012, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

UNIQA  pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Krasovského 3986/15
851 01 Bratislava

IČO: 53812948
DIČ: 4120101997, IČ DPH: SK7020000471
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 8726/B

Predstavenstvo

Rastislav Havran
Rastislav Havran
Predseda predstavenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Peter <br>Socha
Peter
Socha
Člen predstavenstva Bio
Martin Rotkovský
Martin Rotkovský
Člen predstavenstva Bio
Sylwia Szymula
Sylwia Szymula
Člen predstavenstva Bio
Ganna Pidgorna
Ganna Pidgorna
Člen predstavenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen predstavenstva Bio

UNIQA d.d.s., a.s.

Doplnková dôchodková spoločnosť vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne v roku 2006. Pôvodná doplnková dôchodková poisťovňa DDP LIPA vznikla už v roku 1999 a po vstupe švajčiarskeho kapitálu v roku 2002 pôsobila pod názvom DDP CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. Od 15.02.2006 do 14.03.2007 pôsobila doplnková dôchodková spoločnosť pod názvom Winterthur d.d.s., a.s. a od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.d.s., a.s.
Od 15.01.2021 poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť svoje služby pod názvom UNIQA d.d.s., a.s.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

UNIQA d.d.s., a.s., so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 977 540, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3804/B

 

Predstavenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Predseda predstavenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen predstavenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen predstavenstva Bio

Dozorná rada

Peter Eichler

Člen dozornej rady

Andreas Bertl

Člen dozornej rady

Martin Rotkovský

Člen dozornej rady

Akcionár

Jediným akcionárom je spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 492 40 480, ktorá má 100 % priamy podiel na základom imaní a na hlasovacích právach.

 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ: 649 48 242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608,

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47 251 336, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2310/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIQA d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť bola založená 14. júla 2004 a má právnu formu akciovej spoločnosti. Od 15.10.2004 do 31.12.2005 pôsobila dôchodková správcovská spoločnosť pod názvom CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS d.s.s., a.s., od 01.01.2006 do 14.03.2007 pôsobila pod názvom Winterthur d.s.s., a.s., od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.s.s., a.s. a od 15.01.2021 až doteraz pôsobí pod názvom UNIQA d.s.s., a.s. S celkovým počtom vyše 390 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov. Od 15. januára 2021 poskytuje svoje služby pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

UNIQA d.s.s., a.s, so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 903 821, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3441/B

Predstavenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Predseda predstavenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen predstavenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen predstavenstva Bio

Dozorná rada

Peter Eichler

Člen dozornej rady

Andreas Bertl

Člen dozornej rady

Martin Rotkovský

Člen dozornej rady

Akcionár

Jediným akcionárom je spoločnosť UNIQA pojišťovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 492 40 480, ktorá má 100 % priamy podiel na základom imaní a na hlasovacích právach.

Zakladateľ

Jediným zakladateľom bola spoločnosť Winterthur Life, so sídlom General Guissan-Strasse 40, CH-8401 Winterthur, Švajčiarsko, ktorá mala 100 % priamy podiel na základom imaní a na hlasovacích právach.

 

Depozitár

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
so sídlom Želetavská, 14092 Praha 4-Michle, Česká republika
IČ0: 64948242, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka č. 3608,

v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom svojej organizačnej zložky:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
IČO: 47251336, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 2310/B

 

 

 

 

 

 

UNIQA investiční společnost, a.s.,

organizačná zložka Slovensko

V roku 1992 vstúpila na český trh spoločnosť Credit Suisse First Boston. Táto spoločnosť položila základy investičného bankovníctva v ČR a stala sa zakladajúcim členom Burzy cenných papierov Praha. Medzi rokmi 1992–1995 začala pod touto investičnou bankou pôsobit spoločnosť Credit Suisse Asset Management. V roku 2006 spoločnosť už pod názvom Winterthur Asset Management (Praha) a.s. získala povolenie ČNB k činnosti investičnej spoločnosti a po akvizícii skupiny Winterthur skupinou AXA bola následne premenovaná na AXA investiční společnost, a.s. V roku 2007 vstúpila AXA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko na slovenský trh. Dňa 15.10.2020 sa spoločnosť stala súčasťou skupiny UNIQA a k 15. 1. 2021 bola premenovaná na UNIQA investiční společnost, a.s. V súčasnej dobe sme úspešným obhospodarovateľom aktív na slovenskom trhu a členom Slovenskej asociácie správcovských spoločností (www.ass.sk).

 

Identifikačné údaje spoločnosti

UNIQA investiční společnost, a.s., sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 645 79 018, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 7462, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko,

so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 770 540, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 1475/B

Predstavenstvo

Peter Socha
Peter Socha
Predseda predstavenstva Bio
Lucie Urválková
Lucie Urválková
Člen predstavenstva Bio
Rastislav Havran
Rastislav Havran
Člen predstavenstva Bio
Ján Vinter
Ján Vinter
Člen predstavenstva Bio
Jakub Mertl
Jakub Mertl
Člen predstavenstva Bio

Dozorná rada

Zoran Visnjic

Predseda dozornej rady

Peter Eichler

Člen dozornej rady

Andreas Bertl

Člen dozornej rady

 

Vybor pre audit

Peter Frederick Wright

Predseda výboru pre audit

Narodený 02.11.1963

Adresa trvalého pobytu:

Na Petynce 2445/25a, 169 00, Praha 6

Deň vzniku členstva: 30.04.2015

Deň vzniku funkcie: 30.04.2015

Marie Konečná

Člen výboru
pre audit

Narodená 15.08.1952

Adresa trvalého pobytu:

Okrová 945/16, 142 00, Praha 4 

Deň vzniku členstva: 15.01.2021

Jana Švenková
Člen výboru pre audit

Narodená 09.03.1962

Adresa trvalého pobytu:

Jeseniova 2797/30, 130 00, Praha 3

Deň vzniku členstva: 15.01.2021

Kurt Svoboda

Člen výboru pre audit

Narodený 12.04.1967

Adresa trvalého pobytu:

2410 Hainburg a.d. Donau, Kleingärtnerweg 16-18, Rakouská republika

Deň vzniku členstva: 23.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIQA Management Services s. r. o.,

organizačná zložka Slovensko

 

Identifikačné údaje spoločnosti

UNIQA Management Services, s.r.o., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 256 72 703, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 60002, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

UNIQA Management Services, s.r.o, organizačná zložka Slovensko,

so sídlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 008 056, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka č. 3043/B

 

Vedúci organizačnej zložky:

Ing. Peter Socha