Slovensky > O nás > Zodpovedné investovanie

Zodpovedné investovanie

Informácie podľa článku 3, 4 a 5 Nariadenia EU 2019/2088 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb.

 

Zverejňovanie informácií o udržateľnosti

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.