ochrana majetku
zodpovednosť
množstvo krytí
ochrana životného prostredia
bezplatné poradenstvo
Poistenie pre veľké spoločnosti UNIQA

Ochranu majetku Vám zabezpečí poistenie priemyselných rizík, s ktorým budete krytý voči širokému spektru poistných rizík ako napr. požiar, živelné nebezpečia, voda, krádež a mnoho ďalších. V prípade, že podnikáte a Vaša prevádzka môže spôsobiť poškodenie životného prostredia, zvoľte poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu a náklady za nápravu nehradíte z vlastných zdrojov.

Priemyselné riziká

  • bezplatné poradenstvo
  • náhrada skutočne vzniknutej škody
  • analýza rizík a preverenie nebezpečí
 

Enviromentálné škody

  • ochrana chránených druhov a biotopov
  • ochrana vody
  • ochrana pôdy
 

Prečo práve poistenie firmy UNIQA?

  • široké spektrum poistných krytí
  • jedna zmluva pokrýva všetky riziká
  • istota silného partnera pri podnikaní
  • náhrada skutočne vzniknutej škody

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD