Zadajte údaje o vozidle

Poznáte EČV / ŠPZ?
Máte k dispozícii VIN číslo?
Budete vozidlo prepisovať do iného okresu?
Údaje o vozidle
Držiteľ vozidla
Zhrnutie
Značka vozidla (výrobca)
Druh klienta
Dátum narodenia
Dátum začiatku poistenia

Uložená ponuka bola vypočítaná s dátumom začiatku poistenia starším ako dnešok a jej platnosť vypršala.

Zadajte, prosím, nový dátum začiatku poistenia pre prepočítanie, alebo si vytvorte novú ponuku po kliku na Vypočítať novú ponuku.

Havarijné poistenie - KASKO

Vyberte si balík poistenia

Balík A

spoluúčasť:

územná platnosť: Európa

 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby  
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík C

spoluúčasť:

územná platnosť: Európa

 

navyše od balíka B:

 • pripoistenie čelného skla
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Územná platnosť: Európa

Krytie

 • škody na živote a zdraví: 5 000 000 €
 • škody na majetku: 1 000 000 €

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Havarijné poistenie (KASKO)

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa

Krytie

 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Komplexný balík (PZP + KASKO)

PZP

Územná platnosť: Európa

Pripoistenia

 

KASKO

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík ECONOMY

územná platnosť: Európa

PZP
 • škody na živote a zdraví: 5 000 000 €
 • škody na majetku: 1 000 000 €

 

KASKO

spoluúčasť:

 • čelné sklo bez spoluúčasti
 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík EXCLUSIVE

územná platnosť: Európa

PZP
 • škody na živote a zdraví: 5 000 000 €
 • škody na majetku: 1 000 000 €

 

KASKO

spoluúčasť:

 • čelné sklo bez spoluúčasti
 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

PZP

PZP

územná platnosť: Európa

 • škody na živote a zdraví: 5 000 000 €
 • škody na majetku: 1 000 000 €
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Máte záujem o pripoistenie?

Dostupné pripoistenia:

 • GAP /poistenie finančnej straty/ (ONLINE)
 • čelné sklo (ONLINE)
 • rozšírená asistenica (ONLINE)
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla (ONLINE)
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • pripoistenie poruchy vozidla

Čo je doplnkové poistenie GAP?

S pripoistením GAP /dorovnanie finančnej straty/ Vaše vozidlo nestráca na hodnote. V prípade totálnej škody alebo odcudezenia vozidla Vám uhradíme rozdiel medzi kúpnou cenou (trhovou cenou v čase dojednania poistenia pri starších vozidlách) a zostatkovou cenou.

Prečo práve havarijné poistenie UNIQA? 

 • prvá škoda bez vplyvu na bonus
 • pripoistenie pozáručného servisu
 • nonstop asistenčné služby zdarma
 • možnosť dojednať neobmedzenú výšku limitu opráv

Čo je asistenčná služba UNIQA ASSISTANCE? 

Ku každému poisteniu vozidla automaticky získavate základnú asistenciu. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej ponúkame mnoho ďalších benefitov, ako napr. nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188.

Máte už uzatvorené havaríjne poistenie? 

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vytlačiť vo viacerých jazykoch TU.

V prípade, že sa rozhodnete pre naše povinné zmluvné poistenie a chcete Vaše doterajšie zrušiť, máme pre Vás návod na zrušenie KASKO.

 • KASKO môžete zmeniť jedenkrát ročne pred uplynutím jeho platnosti
 • výpoveď KASKO je možná iba písomne
 • výpoveď treba doručiť svojej poisťovni min. 6 týždňov pred uplynutím platnosti KASKO
 • platnosť KASKO končí vo výročný deň, ktorým je vždy deň a mesiac začiatku poistenia

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD