Zadajte údaje o vozidle

Poznáte EČV / ŠPZ?
Máte k dispozícii VIN číslo?
Budete vozidlo prepisovať do iného okresu?

Zadaním svojho telefónneho čísla vyjadrujte súhlas s tým, aby sme Vás kontaktovali za účelom prípravy ponuky/zmluvy. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s. nájdete na www.uniqa.sk/osobne-udaje/.

Údaje o vozidle
Držiteľ vozidla


Počet škôd z povinného poistenia - PZPPočet škôd z havarijného poistenia - KASKO

Zhrnutie
Značka vozidla (výrobca)
Druh klienta
Dátum narodenia
Dátum začiatku poistenia

Uložená ponuka bola vypočítaná s dátumom začiatku poistenia starším ako dnešok a jej platnosť vypršala.

Zadajte, prosím, nový dátum začiatku poistenia pre prepočítanie, alebo si vytvorte novú ponuku po kliku na Vypočítať novú ponuku.

Havarijné poistenie - KASKO

Vyberte si balík poistenia

Balík A

spoluúčasť:

územná platnosť: Európa

 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby  
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík C

spoluúčasť:

územná platnosť: Európa

 

navyše od balíka B:

 • pripoistenie čelného skla
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

Územná platnosť: Európa

Krytie

 • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
 • škody na majetku: 1 050 000 €

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Havarijné poistenie (KASKO)

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa

Krytie

 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Komplexný balík (PZP + KASKO)

PZP

Územná platnosť: Európa


Pripoistenia

 

KASKO

Spoluúčasť:

Územná platnosť: Európa


Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík ECONOMY

územná platnosť: Európa

PZP
 • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
 • škody na majetku: 1 050 000 €

 

KASKO

spoluúčasť:

 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Balík EXCLUSIVE

územná platnosť: Európa

PZP
 • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
 • škody na majetku: 1 050 000 €

 

KASKO

spoluúčasť:

 • čelné sklo - oprava/výmena bez spoluúčasti
 • havária
 • živel
 • odcudzenie
 • vandalizmus
 • asistenčné služby

Pripoistenia

Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

PZP

PZP

územná platnosť: Európa

 • škody na živote a zdraví: 5 240 000 €
 • škody na majetku: 1 050 000 €
Ročné poistné - €
Splátka poistného - €
Odporúčame

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Jazdite bezpečne a starosti nechajte na nás

Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO kryje škody spôsobené:

 • vlastným a cudzím zavinením,
 • živelnou pohromou,
 • vandalizmom,
 • krádežou.

Získate tak napríklad istotu a krytie pri škodách haváriou, na parkovisku, zrážkou so zvieratami alebo lúpežou.

Výpočet KASKO je s prehľadnou kalkulačkou veľmi jednoduchý. Nenechajte seba ani svoje auto bez dostatočnej ochrany a objednajte si KASKO online. 

Máte záujem o pripoistenie?

Dostupné pripoistenia:

 • GAP /poistenie finančnej straty/ (ONLINE)
 • čelné sklo (ONLINE)
 • rozšírená asistenica (ONLINE)
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla (ONLINE)
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • pripoistenie poruchy vozidla

Čo je doplnkové poistenie GAP?

S pripoistením GAP /dorovnanie finančnej straty/ Vaše vozidlo nestráca na hodnote. V prípade totálnej škody alebo odcudezenia vozidla Vám uhradíme rozdiel medzi kúpnou cenou (trhovou cenou v čase dojednania poistenia pri starších vozidlách) a zostatkovou cenou.

Prečo práve havarijné poistenie UNIQA? 

 • nonstop asistenčné služby zdarma
 • pripoistenie pozáručného servisu
 • možnosť výberu zo šírokej škály spoluúčastí
 • možnosť dojednať neobmedzenú výšku limitu opráv

Asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE

Ku každému poisteniu vozidla automaticky získavate základnú asistenciu. Asistenčnými službami Vám zabezpečíme napr. opravu defektu, pomoc pri zabuchnutí kľúčov či výmenu paliva, ale aj odtiahnutie vozidla do preferovaného autoservisu.

Len za 1 € mesačne máte možnosť získať aj rozšírenú asistenciu, v rámci ktorej ponúkame mnoho ďalších benefitov, ako napr. nárok na náhradné vozidlo až na 5 dní.

Asistenčné služby NONSTOP a ZDARMA +421 2 582 52 188

Asistenčné služby MONDIAL pre klientov Colonnade +421 2 444 53 097.

 
 
PŘEHRÁT VIDEO
 

Máte už uzatvorené havaríjne poistenie? 

Nezabudnite, že v prípade nehody je nutné spísať tlačivo "Správa o nehode", ktoré si môžete vytlačiť vo viacerých jazykoch TU.

V prípade, že sa rozhodnete pre naše povinné zmluvné poistenie a chcete Vaše doterajšie zrušiť, máme pre Vás návod na zrušenie KASKO.

 • KASKO môžete zmeniť jedenkrát ročne pred uplynutím jeho platnosti
 • výpoveď KASKO je možná iba písomne
 • výpoveď treba doručiť svojej poisťovni min. 6 týždňov pred uplynutím platnosti KASKO
 • platnosť KASKO končí vo výročný deň, ktorým je vždy deň a mesiac začiatku poistenia

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD