Telefónne kontakty

E-mail: poistovna@uniqa.sk

CALL CENTRUM: 0850 111 400

pre volania zo zahraničia: (+421) 55 321 55 00

(prevádzková doba pondelok - piatok od 8.00 do 18.00 hod)

UNIQA ASSISTANCE – nonstop:

pre motorové vozidlá: (+421 2) 582 52 188

pre cestovné poistenie: (+421 2) 544 11 029

pre cestovné poistenie cez Tatra banku k platobnej karte: (+421 2) 326 66 666 alebo pre volania zo SR 0850 666 666.

pre rizikové a detské životné poistenie: (+421 2) 544 11 029

pre poistenie domu, bytu, domácnosti: 0850 850 111, pre volania zo zahraničia: (+421 2) 544 11 029

Základné kontakty

Ústredie: UNIQA poisťovňa, a.s.,
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava

IČO: 00653501
DIČ: 2021096242
IČ DPH: SK7020000229

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa Vložka číslo: 843/B

E-mail: poistovna@uniqa.sk

 

Čísla účtov v tvare IBAN:

Životné a úrazové poistenie:
SK82 1100 0000 0026 2600 5144

Investičné životné poistenie a rizikové životné poistenie s dividendou:
SK38 1100 0000 0026 2574 0059

Majetkové poistenie a havarijné poistenie:
SK98 1100 0000 0026 2300 5034

Cestovné poistenie:
SK17 1100 0000 0026 2500 5177

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel:
SK82 1100 0000 0026 2804 3793

Zavoláme Vám

Napíšte nám

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD