Akú oblasť chcete riešiť?

Najskôr vyberte jednu z možností nad mapou
 

Telefónne kontakty

E-mail: poistovna@uniqa.sk

Infolinka: (+421) 2 32 600 100

(prevádzková doba pondelok - piatok od 8.00 do 18.00 hod)

 

Poistenie cez telefón: (+421) 2 32 600 006

(prevádzková doba pondelok - piatok od 8.00 do 18.00 hod)

 

UNIQA ASSISTANCE – nonstop:

pre motorové vozidlá: (+421) 2 58 252 188

pre cestovné poistenie: (+421) 2 54 411 029

pre cestovné poistenie cez Tatra banku k platobnej karte: 0850 666 666 alebo pre volania zo zahraničia (+421) 2 32 666 666

pre rizikové a detské životné poistenie: (+421) 2 54 411 029

pre poistenie domu, bytu, domácnosti: 0850 850 111 alebo pre volania zo zahraničia: (+421) 2 54 411 029

Základné kontakty

Ústredie: UNIQA poisťovňa, a.s.,
Krasovského 15, 851 01 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Krasovského 15, P.O. Box 232, 850 00 Bratislava 5

IČO: 00653501
DIČ: 2021096242 IČ DPH: SK7020000471

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sa Vložka číslo: 843/B

E-mail: poistovna@uniqa.sk

E-mail pre verejné obstarávanie:

verejneobstaravanie@uniqa.sk

 

Čísla účtov v tvare IBAN:

Životné a úrazové poistenie:
SK82 1100 0000 0026 2600 5144

Investičné životné poistenie a rizikové životné poistenie s dividendou:
SK38 1100 0000 0026 2574 0059

Majetkové poistenie a havarijné poistenie:
SK98 1100 0000 0026 2300 5034

Cestovné poistenie:
SK17 1100 0000 0026 2500 5177

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel:
SK82 1100 0000 0026 2804 3793

Zavoláme Vám

Napíšte nám

Zavolajte nám

(+421) 2 32 600 100

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD