Slovensky > Dôchodok > Myslite na Dôchodok > III. pilier > Doplnkové dôchodkové sporenie

Doplnkové dôchodkové sporenie

Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Dohodnúť si stretnutie Výkonnosť fondov

Banner;

Výhody

 

Výhody 

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

Výhody Doplnkového dôchodkového sporenia:

 • Využite príspevky od zamestnávateľa
  Získajte prostredníctvom III. piliera príspevok od vášho zamestnávateľa a nasporte si na dôchodok ešte viac. Peniaze, ktoré vám váš zamestnávateľ týmto spôsobom poskytne do III. piliera by ste bez využitia tejto možnosti nikdy nedostali.
 • Možnosť daňovej úľavy
  Všetci tí, ktorí si uzatvorili sporenie po 1.1.2014, majú nárok odpočítať si každoročne zo základu dane príspevky príspevky účastníka až do výšky 180 €.
 • Dynamický spôsob investovania - prestup medzi fondmi bez poplatku
  Zmeňte investičnú stratégiu fondov podľa vašej potreby kedykoľvek sa rozhodnete. Môžete to urobiť bezplatne a jednoducho, prostredníctvom vášho Osobného účtu, ktorý nájdete v časti moja UNIQA.
 • Na výške vášho dôchodku sa podieľate sami
  O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete voľbou investičnej stratégie vy. U nás si môžete vybrať z troch ponúkaných príspevkových fondov.
 • Keď je pre vás III. pilier povinný
  Vykonávate rizikové povolanie? Ste tanečník alebo profesionálne hráte na dychový nástroj? Doplnkové dôchodkové sporenie je pre vás povinné. Nezabúdajte, váš zamestnávateľ vám musí na sporenie prispievať a na vás ostáva iba zvoliť si z ponúkaných DDS tú, ktorá vám bude najviac vyhovovať.
 • Vaše sporenie z III. piliera je možné dediť
  Zostatok na vašom dôchodkovom účte sa vyplatí oprávnenej osobe určenej v účastníckej zmluve alebo sa stáva predmetom dedičského konania v prípade vášho úmrtia.
 • O svojich investíciách máte vždy prehľad
  Prostredníctvom vášho online Osobného účtu v časti moja UNIQA si môžete skontrolovať hodnotu vášho osobného dôchodkového účtu, nastaviť zasielanie výpisov elektronicky, zmeniť osobné údaje ako aj investičnú stratégiu pohodlne z domu - 24 hodín denne.

Popis

Popis

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom
Kde sa vidíte o pár rokov vy? Ako ste pripravení na finančný prechod medzi prácou a dôchodkom?

Využite možnosti, ktoré vám ponúka III. pilier a okrem svojho finančného vkladu si sporte aj vďaka možným príspevkom od vášho zamestnávateľa. Nezabúdajte na to, že práve počas dôchodku budete mať najviac času na plnenie svojich snov.

Ako III. pilier funguje?

Sporenie prostredníctvom III. piliera slúži na prilepšenie si v budúcnosti a ponúka možnosť využiť kombináciu sporenia vlastných peňazípríspevkov od zamestnávateľa v prípade, že vám takúto možnosť zamestnávateľ ponúka. Vstúpiť do III. piliera môže každý, kto je starší ako 18 rokov. Finančný obnos, ktorý si vďaka III. pilieru nasporíte sa vám bude následne vyplácať ako dávka vo forme, v akej si vyberiete.

Sami si zvolíte, do ktorého z doplnkových dôchodkových fondov od UNIQA chcete investovať. Vybrať si môžete z troch investičných stratégií s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou v prípade záujmu kombinovať. Svoj budúci dôchodok z III. piliera môžete zároveň navyšovať aj vďaka vlastným príspevkom. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Pre všetkých tých, ktorí vykonávajú rizikové povolania je vstup do Doplnkového dôchodkového sporenia povinný. Ide o profesie, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4.

Povinne si uzatvoriť sporenie musia aj všetci tí, ktorí sú zamestnaní ako taneční umelci alebo hudobní umelci (ak vykonávajú profesiu hráča na dychové nástroje).

V prípade, že patríte do daných kategórií ste povinný do 30 dní od začatia pracovného pomeru s vaším zamestnávateľom uzatvoriť účastnícku zmluvu a vybrať si doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, v ktorej budete sporiť. Zamestnávateľ je povinný vám na sporenie prispievať najmenej 2 % z vymeriavacieho základu, pričom aj vy máte možnosť si prispievať, a tak si zvyšovať svoj budúci dôchodok.

III. pilier je výhodný pre každého, kto si chce prilepšiť k dôchodku z I. piliera, prípadne z I. a II. piliera.

Veľkú výhodu majú tí, ktorým na III. pilier prispievajú zamestnávatelia. Finančný obnos, ktorý zamestnávateľ na III. pilier pre svojho zamestnanca poskytuje by v opačnom prípade zamestnanec nikdy nedostal. Zamestnávateľ si môže danú sumu odpočítať z daní v zmysle daňového zákona do výšky 6 %.

Opýtajte sa vášho zamestnávateľa, či vám tento benefit môže ponúknuť.

Doplnkové dôchodkové sporenie si môžete uzatvoriť na našich obchodných miestach alebo prostredníctvom vášho finančného sprostredkovateľa. Predtým, ako sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu, odporúčame vám preštudovať si rôzne možnosti investovania tak, aby ste si mohli bez problémov vybrať pre vás ten správny dôchodkový fond alebo ich kombináciu.

Na uzatvorenie budete potrebovať:

 • váš občiansky preukaz
 • v prípade, že sa rozhodnete určiť oprávnené osoby aj rodné číslo osôb, ktoré v prípade vašej smrti zdedia vaše úspory
 

Po spracovaní vašej zmluvy vás budeme prostredníctvom emailu a SMS informovať o tom, či všetko prebehlo v poriadku. Pri uzatváraní zmluvy si môžete určiť aj možnosť dostávať vaše výpisy elektronicky a zároveň si zvoliť aj elektronickú komunikáciu.

Aké výhody vám elektronická komunikácia prináša?

 • Rýchlu a pohodlnú komunikáciu bez zbytočného papierovania
 • Bezpečnú komunikáciu na váš e-mail a SMS kód na váš mobil
 • Pre okamžitý prístup k vašej zmluve môžete využiť Osobný účet, ktorý sa nachádza v časti moja UNIQA
 • Možnosť prestupu medzi fondmi

Viac o elektronickom výpise

S III. pilierom sú spojené aj poplatky, tie však od roku 2014 postupne vďaka zmene zákona klesajú. Poplatok za správu príspevkového fondu od roku 2014 klesá z pôvodných 1,8 % až na 1,05 % od roku 2024. Za správu výplatného fondu UNIQA neplatíte.

V rámci III. piliera sa platí taktiež odplata za zhodnotenie. Odplata za zhodnotenie majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde sa určuje každý deň podľa stanoveného vzorca. Viac o odplate si môžete prečítať v dokumente Hlavné legislatívne zmeny od 1.1.2014

V prípade, že sa rozhodnete prestúpiť do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do 1 roku od začiatku sporenia, bude vám prestup spoplatnený sumou najviac 5 % hodnoty zostatku na vašom osobnom účte ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu.

Prečo sporiť

Prečo sporiť v III. pilieri 

Máte svoj život dopredu naplánovaný, alebo nechávate svoju budúcnosť v rukách osudu?

Tri piliere dôchodkového sporenia

Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA je súčasťou trojpilierového systému sporenia na dôchodok:

I. pilier Povinné odvody z vášho príjmu do Sociálnej poisťovne
II. pilier Starobné dôchodkové sporenie od UNIQA, na ktoré sa presúva a následne zhodnocuje časť z vašich povinných odvodov
Viac o Starobnom dôchodkovom sporení od UNIQA
III. pilier Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA, ktoré vám umožňuje nasporiť si navyše dodatočný príjem k vášmu dôchodku od štátu a prípadne aj zo starobného dôchodkového sporenia

Využitím II. a III. piliera získate výhody, ktoré vám tento systém ponúka a súčasne znížite svoju závislosť od štátneho dôchodku, ktorého výšku môže ovplyvniť nepriaznivý vývoj v budúcnosti.

 

Všetci tí, ktorí si uzatvorili sporenie v III. pilieri od 01.01.2014 majú zo zákona možnosť odpočítať si z daňového základu príspevky až do výšky 180 € ročne.

Každý, kto si mesačne prispeje 15 €, získa nárok na vrátenie dane 34,20 €.

Na daňovú úľavu majú nárok aj tí, ktorí si uzatvorili zmluvu v III. pilieri pred 01.01.2014. V tomto prípade stačí, ak si zrušia dávkový plán.

Dávkový plán môžete zrušiť prostredníctvom formulára Dodatok k účastníckej zmluve – zrušenie dávkového plánu, ktorý následne odošlete na našu adresu. Vďaka tomu získate nárok na vrátenie dane.

Výhodou III. piliera je aj to, že so sporením na dôchodok vám môže pomôcť aj váš zamestnávateľ. Ten vám môže prispievať dohodnutým percentom zo mzdy alebo inak určenou sumou.

Rozumné sporenie

Rozumné sporenie

Pre svoje úspory môžete urobiť viac. Nebojte sa dynamickej jazdy za lepším dôchodkom

O miere rizika a potenciálneho výnosu v III. pilieri rozhodujete aj vy voľbou investičnej stratégie. Na výber máte z troch možností s rôznym rizikovým profilom, ktoré môžete medzi sebou v prípade záujmu kombinovať.

Investičné stratégie, z ktorých si môžete vybrať:

Globálny akciový dôchodkový fond
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia s vyššou mierou rizika zloženého najmä z akciových investícií a dlhových investičných nástrojov. Viac o fonde >

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami. Viac o fonde >

Indexový globálny dôchodkový fond
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne vyššieho zhodnotenia akceptujú aj vyššiu mieru rizika spojenú s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výraznejšieho kolísania hodnoty investície. Je zameraný na investície do diverzifikovaného portfolia zloženého z cenných papierov, ktoré sú naviazané na hodnoty finančných indexov. Viac o fonde >

Investičná stratégia, ktorá slúži na výplatu dôchodkových úspor:

Výplatný doplnkový dôchodkový fond
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, a s predpokladom stabilného vývoja investícií. Tento fond je výplatný fond, čo znamená, že v prípade vzniknutého nároku na dávku počas sporenia sa všetky prostriedky z ostatných fondov automaticky presunú do výplatného fondu. Viac o fonde >

 

 Všetky dôležité informácie ohľadom vývoja a aktuálnej hodnoty dôchodkových fondov nájdete aj v interaktívnom grafe fondov III. piliera.

 

Ak máte pred sebou ešte dostatočne dlhé obdobie, počas ktorého budete sporiť, je na vašom zvážení, či presunúť vaše úspory, resp. časť z nich aj do fondov s vyšším zastúpením akciovej zložky, teda Globálneho akciového alebo Indexového globálneho dôchodkového fondu.

Prečo si vybrať práve akciový fond?
Akcie sú v prípade dlhodobého investovania odborníkmi považované za vhodnú súčasť investičnej stratégie. Dôvodom je ich schopnosť generovať dostatočný výnos v dlhodobom horizonte, napriek ich vysokému riziku kolísania hodnoty1. Práve dlhodobý horizont investovania (teda obdobie sporenia v III. pilieri) dokáže riziko kolísania hodnoty účinne znížiť.

1 Zdroj: Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích, autor: Štýbr David

Vyplácanie

Vyplácanie sporenia

Vyplatenie vášho sporenia rýchlo a jednoducho

Vaše úspory z III. piliera si môžete nechať vyplatiť niekoľkými rôznymi spôsobmi tak, aby bol váš odchod do dôchodku čo najprijateľnejší a podľa vašich predstáv. Vďaka rôznym možnostiam výplaty sa sami môžete rozhodnúť, kedy a akým spôsobom vám začneme vaše úspory vyplácať.

Po ukončení vášho sporenia vám z III. piliera budeme vyplácať dôchodkovú dávku, ktorá bude pre vás predstavovať finančný obnos navyše k štátnemu I. pilieru (prípadne aj k II. pilieru, ak ho máte uzatvorený).

Súčasťou všetkých zmlúv uzatvorených pred 1.1.2014 bol aj dávkový plán, podľa ktorého sa vám budú dávky vyplácať. V prípade, že ste si uzatvorili III. pilier v neskoršom dátume výplatu dávok upravuje zákon č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

Zistite viac o vyplácaní sporenia prostredníctvom dokumentu Podmienky pre výplatu dávok od 2014.

Na aké vyplatenie dôchodkových dávok máte nárok?

Na výplatu Doplnkového starobného dôchodku máte nárok v prípade, že vám vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne, alebo ste dovŕšili vek potrebný pre nárok na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne platný v príslušnom kalendárnom roku.

Doplnkový starobný dôchodok je vyplácaný v dvoch formách, ako:

 • Doživotný doplnkový starobný dôchodok – tento dôchodok je vyplácaný doživotne, pričom je možné vyplatiť maximálne 50 % jednorazovo a zostatok sa bude vyplácať doživotne mesačne.
 • Dočasný doplnkový starobný dôchodok - dôchodok, ktorý sa vám nasporil sa rozpočíta na dobu, ktorú si určíte v žiadosti o dávku, najmenej však na 5 rokov. Pričom je možné požiadať v rámci tohto dôchodku i o jednorazové vyrovnanie. Naša spoločnosť vám jednorazovo (prvou splátkou) vyplatí najviac 25 % aktuálnej hodnoty osobného účtu a zostatok sa bude vyplácať mesačne po dobu určenú v žiadosti o výplatu dávky.

Tento dôchodok je určený pre zamestnancov 3. alebo 4. pracovnej kategórie alebo pre profesionálnych tanečníkov alebo hráčov na dychové nástroje (nárok na výplatu máte v prípade, že vaša práca trvala najmenej 10 rokov a dovŕšili ste 55 rokov). Všetci vyššie spomenutí, majú nárok na výplatu Doplnkového výsluhového dôchodku.

Vybrať si môžete z:

 • Doživotný doplnkový výsluhový dôchodok – tento dôchodok je vyplácaný doživotne.
 • Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok – môže byť vyplácaný po dobu, ktorú si určíte v žiadosti o dávku, najmenej však 5 rokov.

Vyplatenie dôchodkových úspor III. piliera prostredníctvom jednorazového vyrovnania počas doby sporenia je možné v prípade, že:

 • vám bol priznaný invalidný dôchodok podľa predpisov o sociálnom zabezpečení (klesla vám schopnosť vašej zárobkovej činnosti o viac ako 70 %)
 • spĺňate podmienky na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiadate a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote vášho osobného účtu je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
 • bol zrušený doplnkový dôchodkový fond, do ktorého ste investovali
 • bola zrušená doplnková dôchodková spoločnosť

Nárok na predčasný výber majú klienti, ktorí uzatvorili zmluvu po 1.1.2014 alebo podpísali Dodatok k účastníckej zmluve - Zrušenie dávkového plánu. Na výplatu predčasného výberu vzniká nárok iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. O túto dávku môže požiadať účastník, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie dávok doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku.

Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia účastníckej zmluvy. Suma predčasného výberu zodpovedá súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Nárok na príspevky zamestnávateľa (vrátane výnosov plynúcich z týchto príspevkov) vzniká až po splnení zákonných podmienok na výplatu ostatných dávok doplnkového dôchodkového sporenia.

E-výpis

Elektronický výpis

Vysvetlivky k výpisu vášho doplnkového dôchodkového sporenia

Výpis z osobného účtu má od roku 2019 novú štruktúru a bol pripravený podľa aktuálneho opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. 411/2019 Z.z.

Pre lepšiu zrozumiteľnosť výpisu sme pripravili názornú ukážku, ktorá vysvetľuje jeho jednotlivé časti, ide o výpis za obdobie roku 2018 (prvý krát kedy bol výpis zaslaný v novej štruktúre). Váš výpis doplnkového dôchodkového sporenia nemusí obsahovať všetky časti, ktoré sú zobrazené v názornej ukážke.

 

 

 

Vaše nasporené prostriedky

V prvej časti nájdete informácie o nasporenej sume k dátumu, za ktorý sa výpis zasiela ako aj priemerný mesačný príspevok, ktorý sme na Vašom účte zaznamenali za posledný rok. Ak Vám prispieva aj zamestnávateľ, uvedieme Vám aj priemernú mesačnú výšku príspevku zamestnávateľa.

Následne Vám vo výpise poskytneme odhadovanú mesačnú výšku dočasného dôchodku, ktorú Vám zároveň premietneme aj do reálnych cien. Reálna hodnota výplaty bude nižšia, keďže sa v tejto hodnote počíta s infláciou, kvôli lepšej predstave pravdepodobnej hodnoty Vašej mesačnej výplaty dočasného dôchodku v budúcnosti.

Ukážka

 

 

Nárok na doplnkový starobný dôchodok

V tejto časti sa dozviete, kedy najskôr splníte nárok na doplnkový starobný dôchodok alebo doplnkový výsluhový dôchodok. Uvedená časť poskytuje informácie, ktoré sa týkajú výlučne Vašej zmluvy. Zohľadňujeme tu dávkový plán, v prípade ak sa viaže k Vašej zmluve. Ak Vám zamestnávateľ prispieva z titulu výkonu rizikovej práce, poskytujeme aj informáciu o výsluhovom dôchodku.

Rizikovou prácou sa rozumie práca zaradená na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu (zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Do tejto kategórie patrí aj zamestnanec, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanec, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Ukážka

Prognózy Vašej nasporenej sumy a dôchodkových dávok

Prognózy vo výpise tvoria samostatnú časť, kde sa dozviete ako sa do budúcna odhaduje výška Vašej nasporenej sumy a samotný odhad dôchodku. Prognózy Vám zobrazujeme iba v prípade, ak ste ešte nesplnili nárok na doplnkový starobný dôchodok.

V prognózach sa môžete dozvedieť aké dlhé obdobie si musíte ešte minimálne sporiť a koľko si na základe tohto obdobia a priemerného mesačného príspevku nasporíte.

Odhad budúceho dôchodku odráža Vaše finančné správanie. Vo výpočtoch sa zohľadňuje hodnota Vášho osobného účtu, doba sporenia, na základe ktorej sa odhadnú budúce príspevky a v neposlednom rade doplnkový dôchodkový fond, v ktorom si sporíte. Výber dôchodkového fondu značne ovplyvňuje budúcu hodnotu a to z dôvodu, že každý fond má svoje zaradenie podľa rizikovosti z čoho sa predpokladá budúci výnos.

Následne na základe doplnkového dôchodkového fondu Vám dávame k dispozícii tri scenáre, kedy sa pre daný fond vyberú tri možné zhodnotenia a vývoja do budúcnosti. Od pesimistického scenára k optimistickému, pričom z tohto pohľadu je očakávaný výnos pre pesimistický scenár nižší ako je to v opačnom prípade pre optimistický scenár.

Transakcie a zmeny na Vašom osobnom účte

V tejto časti nájdete počiatočný stav, konečný stav, pohyby ako aj čisté zhodnotenie za obdobie jedného roka pre každý fond osobitne. Systém doplnkového dôchodkového sporenia pre určenie hodnoty účtu využíva doplnkové dôchodkové jednotky a samotná transakcia čisté zhodnotenie netvorí zápis na Vašom účte. Túto hodnotu v pohyboch nenájdete. Zhodnotenie v eurách ma informatívny charakter a reflektuje skutočnosť ako sa darilo danému doplnkovému fondu. Na Vašu zmluvu pripíšeme každým príspevkom taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek, aký zodpovedá podielu sumy v eurách a aktuálnej hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky. Následne sa počet dôchodkových jednotiek na Vašom účte nemení až kým neidentifikujeme ďalší príspevok. Ak zoberieme súčet všetkých pripísaných jednotiek a vynásobíme ho hodnotou jednotky ku konkrétnemu dňu, dostaneme hodnotu účtu, ktorá bola aktuálna pre daný deň. Položku „Čisté zhodnotenie“ vo výpise stanovujeme pomocou hodnoty Vášho účtu ku koncovému dátumu výpisu, pričom od tejto sumy odpočítame pohyby za daný rok a hodnotu účtu k dátumu začiatku výpisu.

 

Odplaty, náklady a poplatky

S doplnkovým dôchodkovým sporením sú spojené aj poplatky. Spoločnosť má nárok na tri druhy odplát, a to za správu fondu, za zhodnotenie a za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. Zároveň sa niektoré poplatky vzťahujú a uhrádzajú z doplnkového dôchodkového fondu ako napríklad odplata za výkon činnosti depozitára, poplatky za vedenie bežných účtov, poplatky obchodníkovi s cennými papiermi atď. (všetky poplatky sú priamo vymedzené zákonom)

Okrem odplaty za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti však iný poplatok na účte neuvidíte. Ostatné odplaty a poplatky sa priamo premietnu do daného doplnkového dôchodkového fondu a to tým, že každý deň pomerne o výšku poplatku znižujú hodnotu jeho majetku. Prejaví sa to vo výsledku na hodnote doplnkovej dôchodkovej jednotky. Informácia o odplatách vo výpise je teda skôr informatívna, pričom jej hodnotu sme vypočítali tak, že sme dali do pomeru výšku odplaty na daný fond a podľa výšky osobného účtu sme ju pomerne rozdelili medzi všetkých účastníkov daného doplnkového fondu.

 

Úhrada príspevkov

Úhrada príspevkov

 Všetky príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie musia byť zaplatené účastníkom alebo odvedené zamestnávateľom na účet nepriradených platieb.

Platby nám, prosím, zasielajte bezhotovostne na účet spoločnosti UNIQA d.d.s., a.s., , vedený u Unicredit Bank.

Číslo účtu:
IBAN: SK8511110000001423282008
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Variabilným symbolom je v prípade, že:

Príspevky si hradí sám účastník:

 • číslo účastníckej zmluvy

Príspevky odvádza zamestnávateľ hromadne:

 • číslo zamestnávateľskej zmluvy (pokiaľ zamestnávateľ s nami zmluvu uzatvoril)
 • IČO (pokiaľ zamestnávateľ nemá s nami uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu)

 

Časté otázky

Časté otázky 

Rozhodnite, aký bude váš doplnkový príjem k dôchodku, ktorý vám umožní nasporiť si na jeseň vášho života.

Zmenu dôchodkového fondu môžete vykonať pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Detail zmluvy → Stav účtu → Zadať prevod/Zmeniť stratégiu
 • Pomocou formulára Zmena pomeru sporenia
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Zmenu môžete vykonať pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Rýchle akcie  → Osobné údaje → Upraviť
  • zmeníte požadované údaje a stlačíte uložiť (v prípade zmeny priezviska, trvalej adresy alebo zmeny osobného dokladu je potrebné doložiť aj fotokópiu dokladu, ktorý zmenu preukazuje)
 • Pomocou formulára Žiadosť o zmenu údajov
  • k písomnej žiadosti, prosím, priložte fotokópiu dokladov preukazujúcich zmenu mena alebo adresy (napr. sobášny list)
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
 • Ak sú príspevky strhávané priamo zo mzdy zo strany Vášho zamestnávateľa:
  • K zmene využite žiadost Dohoda o zrážkach zo mzdy
   • formulár vytvorte v 3 vyhotoveniach - jeden pre Vás, druhý pre Vášho zamestnávateľa a tretí nám prosíme zašlite cez stránku epodatelna.uniqa.sk
   • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
 • Ak budete príspevky zasielať dobrovoľne z Vášho bankového účtu, nemusíte tento stav spoločnosti hlásiť. Výška je dobrovoľná.Takéto príspevky na zmluvu je potrebné zasielať pod  platobnými symbolmi:
  • IBAN: SK85 1111 0000 0014 2328 2008

  • SWIFT (BIC): UNCRSKBX

  • Variabilný symbol (VS): číslo Vašej zmluvy

  • Špecifický symbol (ŠS) je rôzny podľa typu príspevku:

   • nepoužitý ŠS – riadny príspevok účastníka
   • 41 – mimoriadny príspevok účastníka
  • Konštantný symbol (KS) - 3558

Zmenu oprávnených osôb je možné uskutočniť pomocou:

 • Osobného účtu Moja UNIQA:
  • vyberte požadovanú zmluvu v menu Zmluvy: Detail zmluvy → Určené oprávnené osoby → Upraviť
 • Pomocou formulára Žiadosť o zmenu údajov
  • vyplnenú a podpísanú žiadosť nám zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
  • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Zašlete písomnú žiadosť do pôvodnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ku ktorej pripojíte kópiu novej zmluvy s našou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou UNIQA d.d.s., a. s.

Chráňte s nami životné prostredie a dostávajte svoje zásielky rýchlo, efektívne a bezpečne. Elektronickú komunikáciu si jednoducho zjednáte v Moja UNIQA v sekcii Účastník, prípadne telefonicky na našom zákazníckom servise na čísle +421 232 600 100

Doplnková dôchodková spoločnosť UNIQA d.d.s., a.s. umožňuje všetkým sporiteľom využiť možnosti zasielania vybranej korešpondencie (ako napr. výpis, potvrdenie zmeny zmluvy) na zvolený e-mail a byť informovaný o všetkých podstatných náležitostiach v zmluve prostredníctvom SMS.

Všetky zaslané dokumenty tiež nájdete vo Vašom osobnom účte Moja UNIQA pod Vašou zmluvou v sekcii Dokumenty

Zasielanie zabezpečenej korešpondencie e-mailom:

 • jedná sa o veľmi rýchly spôsob komunikácie - zásielka z daného dňa je večer dostupná k vyzdvihnutiu vo Vašej e-mailovej schránke
 • je to bezpečný spôsob komunikácie – zásielku je možné vyzdvihnúť len s bezpečnostným kódom, ktorý bol odoslaný na Vaše telefónne číslo, nehrozí teda jej zneužitie
 • zásielka plne nahradzuje písomný dokument

Ako to funguje?

 • na Vami zadaný e-mail bude zaslaná správa obsahujúca odkaz k vyzdvihnutiu zásielky
 • na Vaše telefónne číslo bude zaslaný kód k vyzdvihnutiu zásielky
 • po kliknutí na odkaz v e-maily stačí prepísať bezpečnostný kód a zásielku si vyzdvihnúť

Možné problémy a ich riešenie:

 • odkaz na vyzdvihnutie zásielky nie je v e-maili aktívny, nie je možné na neho kliknúť.
  • vyskúšajte daný odkaz skopírovať a vložiť do prehliadača
 • prišiel vám iba kód k vyzdvihnutiu na váš telefón, ale neprišiel vám odkaz do e-mailu
  • počkajte, prosím, na doručenie e-mailu do druhého dňa (prípadne skontrolujte aj zložku SPAM/hromadnú poštu)
 • prišiel Vám iba odkaz do e-mailu, ale neprišiel Vám SMS kód k vyzdvihnutiu na Váš telefón?
  • vygenerujte si nový SMS kód pomocou odkazu v zaslanom e-maili a počkajte na jeho doručenie do druhého dňa

V prípade, že vyššie uvedené rady nevyriešia vzniknutú situáciu, volajte, prosím, UNIQA linku +421 232 600 100.

Platby nám, prosím, zasielajte bezhotovostne na účet našej spoločnosti, vedený u Unicredit Bank.

Číslo účtu:
IBAN: SK8511110000001423282008
SWIFT (BIC): UNCRSKBX

Prípad 1: Účastník doplnkového dôchodkového sporenia si platí príspevky sám

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. Variabilným symbolom (VS) je číslo účastníckej zmluvy
 2. Špecifický symbol (ŠS) je rôzny podľa typu príspevku:
  • nepoužitý ŠS – riadny príspevok účastníka
  • 41 – mimoriadny príspevok účastníka
 3. Konštantný symbol (KS) - 3558

Pri zadaní správnych údajov bude príspevok automaticky pripísaný na konkrétnu účastnícku zmluvu.

Ak účastník platí mimoriadny príspevok poštovou poukážkou, nie je možné určiť špecifický symbol, musí spoločnosť informovať, že sa jedná o mimoriadny príspevok (listom, e-mailom).

 

Prípad 2: Príspevky odvádza zamestnávateľ – za každého zamestnanca samostatne

Tento spôsob využívajú zamestnávatelia, ktorí majú menší počet zamestnancov a každá platba predstavuje jeden typ príspevku jedného zamestnanca.

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. VS je číslo účastníckej zmluvy
 2. ŠS je rôzny podľa typu príspevku:
  • nepoužitý – riadny príspevok účastníka (zamestnanca)
  • 23 – riadny príspevok zamestnávateľa
  • 41 – mimoriadny príspevok účastníka (zamestnanca)
  • 43 – mimoriadny príspevok zamestnávateľa
 3. KS je 3558

Pri zadaní správnych údajov bude príspevok automaticky pripísaný na konkrétnu účastnícku zmluvu.

 

Prípad 3: Príspevky odvádza zamestnávateľ – hromadne

Platby sú identifikované variabilným a špecifickým symbolom nasledovne:

 1. VS je:
  • číslo zamestnávateľskej zmluvy (pokiaľ zamestnávateľ uzavrel zmluvu s DDS)
  • IČO (pokiaľ zamestnávateľ zmluvu s DDS neuzavrel)
 2. ŠS je 9999

Aby bolo možné platbu rozpísať na konkrétne zmluvy účastníkov, zamestnávateľ zároveň zasiela DDS tzv. mesačný výkaz platieb.

V tomto prípade máte dve možnosti a môžete:

 • prerušiť sporenie a nasporené peniaze sa vám budú naďalej zhodnocovať
 • príspevky platiť ďalej sám, pričom využijete tieto platobné údaje:
  • Variabilný symbol: číslo Vašej zmluvy

  • IBAN: SK85 1111 0000 0014 2328 2008

Výplata prostriedkov zo zmluvy môže prebehnúť len po splnení zákonom stanovených podmienok, prípadne podmienok, ktoré určuje dávkový plán, ktorým sa riadi Vaša zmluva.
Výplata prebieha na základe príslušnej, úradne overenej žiadosti,  ktorú nájdete na našej stránke Dokumenty a formuláre k zmluvám, prípadne ďalších dokumentov, ktoré sú potrebnú k niektorým typom dávok.
Pokiaľ si nie ste istý podmienkami Vašej zmluvy (Dávkovým plánom) alebo prípadného vzniknutého nároku na výplatu, odporúčame konzultovať Vaše možnosti na našom zákazníckom servise na čísle +421 232 600 100, prípadne na ktorejkoľvek pobočke našej spoločnosti. Informácie o otváracích hodinách pobočiek a kontakty nájdete priamo na našich stránkach.
Vyplnenú žiadosť s úradne overeným podpisom zasielajte poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Doba spracovania je uvedená priamo na žiadosti a plynie od dátumu doručenia kompletných dokumentov do sídla našej spoločnosti. Po spracovaní žiadosti a výplate dávky, Vám bude zaslané písomné oznámenie (podľa nastavenia na Vašej zmluve - teda e-mailom alebo poštou).

Doplnková dôchodková spoločnosť použila na výpočet prognóz najmä tieto predpoklady: priemerný mesačný príspevok účastníka, priemerný mesačný príspevok zamestnávateľa, celkovú nasporenú hodnotu osobného účtu, predpokladaný vek pre splnenie nároku na doplnkový dôchodok, infláciu a odhad zhodnotenia počas obdobia sporenia znížený o odplaty, náklady a poplatky. Parametre na výpočet prognóz, okrem výšky odplát, nákladov a poplatkov, sú ustanovené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v opatrení č. 411/2019 Z.z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení.

Prognózu dôchodkových dávok konkrétneho účastníka, poskytne doplnková dôchodková spoločnosť na základe jeho žiadosti.

Zmenu zamestnávateľa na zmluvu Doplnkového dôchodkového sporenia je potrebné nahlásiť, pokiaľ je Vám príspevok strhávaný zo mzdy priamo zamestnávateľom.

Zmenu nahlásite pomocou formulára Dohoda o zrážkach zo mzdy.

 • formulár vytvorte v 3 vyhotoveniach - jeden pre Vás, druhý pre Vášho zamestnávateľa a tretí nám prosíme zašlite prostredníctvom stránky epodatelna.uniqa.sk
 • prípadne zašlite poštou na adresu: UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Výpis si môžete kedykoľvek vygenerovať vo Vašom osobnom účte Moja UNIQA.

V zmysle zákona sme Vám povinný zaslať ročný výpis zo zmluvy Doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier) najneskôr do konca druhého mesiaca v danom kalendárnom roku (tj. do konca februára).

Pokiaľ máte na zmluve nastavenú elektronickú komunikáciu, zašleme Vám výpis na uvedený e-mail. Súbor bude chránený heslom, ktoré je štandardne nastavené na prvých 6 znakov Vášho rodného čísla, prípadne máte nastavené vlastné heslo.V prípade, že nemôžete súbor otvoriť pomocou prvých 6 znakov z Vášho rodného čísla a zabudli ste vlastné heslo, môžete si heslo overiť v osobnom účte Moja UNIQA po rozkliknutí danej zmluvy v sekcii Rýchle akcie → Výpisy a platby → Nastavenie výpisov (tu si môžete heslo aj zmeniť) alebo kontaktujte našu zákaznícku linku telefonicky na čísle +421 232 600 100 a po overení totožnosti Vám heslo poskytneme. Pokiaľ v zmluve nemáte uvedenú e-mailovú adresu, Váš ročný výpis vám vložíme do Vášho osobného účtu Moja UNIQA. Pokiaľ ste požiadali o udelenie výnimky z elektronického zaslania, ročný výpis spolu s potvrdením vám bude zaslaný písomne poštou na korešpondenčnú adresu.

Potvrdenie o prijatých platbách je zasielané spolu s ročným výpisom v prípade, ak bola zmluva uzavretá od 01.01.2014 (alebo bol dodatočne zrušený dávkový plán). V prípade, že máte staršiu zmluvu (zjednanú pred dátumom 31.12.2013), potvrdenie nezasielame.

Potvrdenie je taktiež možné získať v osobnom účte Moja UNIQA po rozkliknutí detailu zmluvy v sekcii Výpisy a potvrdenia → Výpisy → Daňový výpis. Po vygenerovaní ho nájdete do niekoľkých hodín v sekcii Dokumenty.

 
Vyhlásenie

Pred investovaním v rámci produktov III. piliera sa dôkladne zoznámte so zmluvnými podmienkami produktov, štatútmi príslušných fondov a Kľúčovými informáciami, ktoré nájdete na obchodných miestach UNIQA, u vášho finančného sprostredkovateľa a na www.uniqa.sk.
S uzatvorením účastníckej zmluvy s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia doplnkového dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia doplnkového dôchodkového fondu. Činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku