Indexový globálny dôchodkový fond

 

Banner

 

Popis

Popis

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.

Cieľom investovania Indexového globálneho dôchodkového fondu je dosiahnuť rast hodnoty majetku pri miere rizika zodpovedajúci investovaniu do akcií. Investície v rámci fondu budú smerovať do akcií aj prostredníctvom cenných papierov, ktoré sú naviazané na hodnoty finančných indexov.

Pre účely realizácie tejto investičnej stratégie budú sledované finančné indexy s uvedením ich váhy:

  • 90 % akciový index MSCI World Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti so strednou a veľkou trhovou kapitalizáciou z kapitálových trhov najvyspelejších krajín sveta.
  • 10 % akciový index MSCI Emerging Markets Index,
    ktorý reprezentuje spoločnosti z kapitálových trhov rozvíjajúcich sa krajín sveta.

Vyššie uvedená kombinácia indexov je iba indikáciou zloženia majetku fondu a nie je priamo kopírovaná. Pre zvýšenie diverzifikácie a dosiahnutie vyššieho potenciálu výnosu sa portfólio fondu môže v čase meniť a odlišovať od regionálneho, sektorového a iného zloženia indexov. S majetkom v príspevkovom fonde sa bude hospodáriť s cieľom zabezpečiť riadne a bezpečné investovanie majetku v príspevkovom fonde v najlepšom záujme účastníkov. Dlhodobým cieľom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti pri správe majetku v príspevkovom fonde je dosiahnutie rastu hodnoty majetku dôchodkového fondu pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.

Majetok v príspevkovom fonde nie je súčasťou majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Výkonnosť fondu

 

Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota
Indexový globálny dôchodkový fond
Názov fondu Aktuálna hodnota Zmena Maximálna hodnota Minimálna hodnota
Indexový globálny dôchodkový fond

Reporty

Chcete vedieť viac?

Mesačné správy

 

Zobraziť správy

Informačný spravodaj

 

Zobraziť spravodaj
want-to-know-more

Dokumenty

Dokumenty

 

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku