Zamestnávateľ

Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Z dlhodobého hľadiska atraktívne zhodnotenie akciových fondov
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne
Banner;

Firmy

Dajte zamestnancom lepšiu budúcnosť

Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA dáva vašim zamestnancom istotu finančného prilepšenia k štátom uznanému dôchodku. Vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu od UNIQA môžete svojim ľuďom poskytnúť lepšiu budúcnosť a svojej firme kvalitnejšiu prítomnosť.

Výhody pre vašu firmu

 • Daňové úľavy
  Vaše príspevky sú nákladovou mzdovou položkou do výšky 6 % hrubej mzdy zamestnanca
 • Úspora na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 • Vyššia lojalita zamestnancov
 • poistné balíky so zaujímavým krytím
 • Stabilizácia pracovného tímu
 • Možnosť nastavenia rôznej výšky príspevkov pre zamestnancov podľa:
  Postavenia, kvalifikácie či dĺžky zamestnania
 • Jednoduchá administrácia cez internet
  Portál Správa príspevkov

 

Výhody pre vašich zamestnancov

O konkrétnych výhodách Doplnkového dôchodkového sporenia od UNIQA pre svojich zamestnancov sa dozviete tu.

 

Správa príspevkov

Ako funguje? Jednoducho, cez internet.

 • Správa príspevkov cez internet vám umožní nahrať vytvorené elektronické výkazy cez portál priamo do systému našej spoločnosti.
 • Správnosť súboru sa skontroluje a na prípadné chyby budete ihneď upozornení.
 • Po spracovaní príspevkov, bude môcť oprávnená osoba skontrolovať rozdelenie uhradenej platby medzi svojich zamestnancov.
 • Získate úplný prehľad o odvodoch za vášho zamestnávateľa.
 • Výkazy v štruktúre XML, optimálnej pre správu príspevkov cez internet, už vytvára ktorýkoľvek softvér pre spracovanie miezd využívaný na Slovensku.

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Dokumenty na stiahnutie

 • Návrh zmeny výšky príspevku zamestnávateľa
  Zmenový formulár slúži na oznámenie zmeny výšky príspevku, na základe ktorej spoločnosť UNIQA d.d.s., a.s. vyhotoví nový dodatok k zamestnávateľskej zmluve.
 • Príručka pre mzdové učtárne 
  V príručke pre mzdové učtárne nájdete dôležité informácie o spôsobe úhrad príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia a zasielaní mesačných rozpisov platieb.
 • Žiadanka o prístup na portál 
  Pokiaľ nemáte prístup na náš portál, alebo ho potrebujete zmeniť, zašlite nám vyplnenú návratku.
 • Vzor rozpisu príspevkov v Exceli
  Výkazy s rozpisom hromadnej platby príspevkov v Exceli môžete používať, pokiaľ Váš mzdový softvér neumožňuje vytvárať rozpisy v štruktúre XML. Výkazy je možné posielať cez náš internetový portál pre správu príspevkov, prípadne mailom na sprava.prispevkov@uniqa.sk. Spôsob vyplnenia výkazu nájdete v Príručke pre mzdové učtárne.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás 

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku