Rizikové životné poistenie pre prípad úmrtia s investičnou zložkou FlexiDividenda je ideálnym poistením k hypotéke alebo úveru. Vďaka vysokému poistnému krytiu chránite nielen seba, ale aj svojich najbližších a máte zabezpečené aj investovanie. Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo ako poistenie pre dieťa, rodinu, spolupodnikateľov či iných partnerov. FlexiDividenda ponúka veľké množstvo životných, zdravotných či úrazových pripoistení, takže poistenie si ušijete na mieru podľa svojich aktuálnych potrieb.

Svoje peniaze môžete investovať do rôznych podielových fondov správcovských spoločností Tatra Asser Management, Fidelity a C-QUADRAT alebo sa rozhodnúť pre garantovaný program InvestUNIQA.

Viac info o jednotlivých fondoch nájdete TU.

Rozšírte svoju poistnú ochranu vďaka širokej škále pripoistení

Životné pripoistenia

 • úmrtie s konštantnou poistnou sumou (PS)
 • úmrtie s klesajúcou PS
 • kritické choroby – dospelý
 • kritické choroby – dieťa už od 6 týždňov (široký rozsah kritických chorôb)
 • invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s mesačným dôchodkom
 • invalidita nad 40 % (kombi) alebo nad 70 % s jednorazovým plnením s klesajúcou PS
 • oslobodenie od platenia poisteného v prípade invalidity nad 70 %

Úrazové pripoistenia

 • trvalé následky úrazu s progresiou 600 %
 • trvalé následky úrazu 10 PLUS s progresiou
 • smrť úrazom s dvojnásobným plnením pri dopravnej nehode
 • úrazová hospitalizácia
 • denné odškodné
 • čas nevyhnutného liečenia
 • euroochrana
 • drobné úrazy
 • úrazová invalidita nad 40 % s jednorazovým plnením s konštantnou PS
 • U plus servis + zlomeniny kostí u detí ZDARMA (pri splnení stanovených podmienok)

Zdravotné pripoistenia

 • chirurgické náklady / náklady za plastickú operáciu / jednodňová chirurgia
 • denné dávky počas hospitalizácie
 • denné dávky počas hospitalizácie pre dieťa, vrátane sprevádzajúcej osoby
 • denné dávky pri PN
 • asistenčné služby

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pripoistite si len za 0,86 EUR mesačne rozšírené asistenčné služby, ktoré zabezpečia napríklad

 • nadštandardné ubytovanie v nemocnici až do 200 EUR
 • ubytovanie pre príbuzného v blízkosti nemocnice do limitu 200 EUR
 • odvoz zo zdravotníckeho zariadenia
 • sprievod k lekárovi
 • upratovanie, pranie, žehlenie a nákup bežných domácich potrieb a liekov
 • lekár na telefóne

 

Asistenčné služby NONSTOP +421 2 544 11 029.

Prečo práve rizikové životné poistenie UNIQA?

 • komplexné poistenie celej rodiny
 • vlastná investičná stratégia
 • vysoké poistné krytie
 • možnosť viackrát navyšovať poistnú sumu

Online platba poistného

Zaplatiť