KYBER BALÍK

Kyber poistenie
+
poistenie zodpovednosti členov domácnosti

 
 

Balík kryje:

 • Spory s e-shopom
 • Zneužitie platobných prostriedkov
 • Kyberšikanu
 • Odcudzenie identity
 • Zodpovednosť členov domácnosti za škodu
Viac info

 

 

Denne trávime na internete priemerne takmer 7 hodín. Pracovanie, zábava a nakupovanie on-line berieme ako samozrejmosť. Bezpečnosť na internete samozrejmosťou nie je. Nový balík KYBER poistenie chráni Vás aj všetkých členov vašej domácnosti pred nepríjemnými nástrahami na internete. Vedeli ste, že pravdepodobnosť kyber útoku je dnes vyššia ako pravdepodobnosť škody spôsobenej dopravnou nehodou?

 

Kyber balík - SFZ spodní banner

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Čo vám ponúka KYBER BALÍK

Kyber poistenie + zodpovednosť za škodu

 

Poskytneme vám pomoc pri škode zapríčinenej kybernetickým útokom. Zároveň uhradíme aj škody na zdraví a majetku, ktoré spôsobíte vy alebo členovia vašej domácnosti iným osobám.

 

 

 • Bezpečné online platby a transakcie
  Ak sa stanete obeťou podvodníkov na internete, poisťovňa zabezpečí kompletnú asistenciu pre nápravu, uhradí škody klienta v súvislosti s podvodnou transakciou, uhradí náklady na súdne konanie a zabezpečí právne zastúpenie.

 • Pomoc pri odcudzení identity
  V prípade zneužitia osobných údajov na podvodné získanie pôžičky či hotovosti máte nárok na právne zastúpenie, úhradu nákladov na súdne konanie, úhradu vzniknutých škôd a nákladov na vydanie nových dokladov. Ochrana sa v tomto prípade týka mena a priezviska, adresy, dokladu totožnosti, vodičského preukazu, telefónneho čísla, emailu, IP adresy, hesla a IBAN.

 • Bezpečné nakupovanie cez internet
  Kryjeme škody spôsobené podvodným nákupom cez internet. V prípade sporu s e-shopom vyplatíme náhradu za nedoručený, poškodený alebo nekompletný tovar, úhradu priamo vzniknutých škôd a máte nárok aj na právne zastupovanie.

 • Pomôžeme pri poškodení dobrého mena
  Ak sa stanete obeťou kyberšikany, poisťovňa zabezpečí tzv. „Cleaning“ - odstránenie nepravdivých a poškodzujúcich informácií na internete alebo tzv. „Flooding“ - vytlačenie takýchto informácií z predných miest vyhľadávačov. Máte tiež nárok na právne zastupovanie a úhradu súvisiacich nákladov.

 • Non stop asistencia
  A ko bonus má poistený občan k dispozícii právne poradenstvo vo forme neobmedzenej linky právnych informácií a aktívnu pomoc špecialistov pre danú oblasť na riešenie konkrétnych prípadov.

 

 

 

Prečo práve KYBER poistenie UNIQA?

 • nonstop právne poradenstvo 
 • nárok na právne zastúpenie 
 • úhrada súvisiacich nákladov 
 • odstránenie poškodzujúcich informácií z internetu 

 

 

 

 

sk Spodní velké butony Zavolejte, Nechat zavolat, Najděte pobočku

Zavolajte nám

(+421 2) 326 00 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD