Slovensky > O nás > Naša značka a hodnoty

Naše hodnoty

Vieme, že ak chceme s vami vytvoriť skutočné partnerstvo, musíme naše aktivity vyvíjať v dlhodobom horizonte. Nie sme preto zameraní na krátkodobý, rýchly zisk. Veď množstvo našich zmluvných záväzkov je dohodnutých na desiatky rokov. Sme zdravo konzervatívni a rozvážni a tak pristupujeme aj k správe vašich prostriedkov. Zároveň však reagujeme flexibilne na aktuálne trendy a inovácie. Starostlivo analyzujeme všetky možnosti. Snažíme sa rýchlo zavádzať a využívať tie, ktoré vám prinášajú skutočnú hodnotu.

 

V napĺňaní našej vízie nám pomáhajú hodnoty, ktorými sa v mene značky UNIQA riadime:

Zákazník je vždy na prvom mieste – máme to v DNA

Zaujímame sa o našich klientov a chceme spoznať vaše aktuálne aj budúce potreby a preferencie. Preto je pre nás dôležitá vaša pravidelná spätná väzba. V našich procesoch, produktoch a službách kladieme vás, našich klientov na prvé miesto. V súlade s týmto princípom konáme vo všetkých oblastiach. Snažíme sa vyvíjať také služby a programy, ktoré nie sú zamerané len na primárne funkcie UNIQA, ako sú poistenie, dôchodky alebo investície, ale aj na uľahčenie a zlepšenie každodenného života človeka.

Jednoduchosť je nevyhnutná – je to naša budúcnosť

Čas každého z nás je nesmierne cenný. Naše produkty a servis musia byť zrozumiteľné, jednoduché a priamočiare. Musia byť užitočné a ľahko dostupné vo chvíli, keď ich potrebujete. Preto sa snažíme vytvárať jednoduché a prehľadné riešenia pre život.

Integrita je pre nás dôležitá – žijeme ňou

V procese vytvárania spoločného partnerstva potrebujeme dôveru vás, našich klientov. Preto je pre nás dôležitá transparentnosť a otvorenosť. Stále robíme všetko pre to, aby sme voči splnili všetky naše záväzky. Každý zamestnanec či finančný poradca je spolutvorcom našej reputácie a dôveryhodnosti: v každodennom kontakte so zákazníkmi musíme ukázať, že hodnoty UNIQA nie sú len na papieri, ale že v súlade s nimi skutočne žijeme.

Sme zodpovední – venujeme vám dostatok času

Konáme kompetentne a hľadáme optimálne a najrýchlejšie riešenia, ako vás môžeme rýchlo a správne podporiť. Nesprávame sa byrokraticky ani politicky, ale zdravo podnikateľsky s orientáciou na vás. Pri rozhodovaní o ponuke sa snažíme vždy postupovať tak, ako by sme chceli obslúžiť našich najbližších - brata alebo mamičku. Zodpovedne prijímame rozhodnutia a poskytujeme tento priestor aj našim kolegom.

Cítime súdržnosť – budujeme komunitu

Všetci - zamestnanci, klienti, obchodní partneri alebo akcionári - sme súčasťou komunity. Sila tejto komunity je zdrojom našich úspechov a inšpiráciou pre našu prácu, ktorá by mala ľuďom umožniť lepší život. Navzájom si pomáhame aj nad rámec povinností, aby sme vás obslúžili najlepším možným spôsobom. Zaviazali sme sa neustále zlepšovať našu spoluprácu.

Žijeme rozmanitosťou - intolerancia a vylúčenie nemajú u nás miesto. Záleží nám na životnom prostredí a rovnováhe v spoločnosti. Pretože len tak môžeme plniť náš cieľ, že budeme nielen finančným partnerom, ale aj užitočným sprievodcom pre zdravú fyzickú aj psychickú pohodu.