Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.

Trvalý pracovný pomer
Výška mzdy Hrubá mesačná mzda
Služobné vozidlo
Výber krajiny
Slovensko SK
Slovensko a Česko Slovensko a Česko
Európska únia Európska únia
Zhrnutie
Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.
Trvalý pracovný pomer
Výška mzdy  € mesačne
Maximálna poistná suma Maximálna suma, ktorú od vás môže zamestnávateľ žiadať  €
Výber krajiny
Škody na služobnom vozidle

Pre uvedené zamestnanie sa bohužiaľ nie je možné v súčasnosti poistiť online.

Volajte našu infolinku

(+421) 2 326 00 006

Poistenie zamestnanca voči zamestnávateľovi

Vyberte si balík poistenia

Voliteľné krytie V tomto balíku si môžete zvoliť poistnú sumu, do akej bude krytá Vaša škoda. Zamestnávateľ si od Vás môže nárokovať maximálne štvornásobok Vašej hrubej mzdy. (Rada pre Vás: Ak maximálna výška škody, ktorú môžete zamestnávateľovi sposobiť je nižšia ako štvornásobok hrubej mzdy, týmto variantom si viete zvoliť pre Vás dostatočnú výšku krytia a zoptimalizovať tým výšku Vášho poistného.)

  • škody spôsobené zamestnancom svojmu zamestnávateľovi 
  • krytie vadnej práce
  • škody na prepravovaných veciach a tovare 
  • spoluúčasť 10 % min. 16,60 €
VPP
UNDEFINED: ZAMP_CENA_PRED - €
Zvoľte si poistnú sumu
 €
Min Max
Ročné poistné -
len € mesačne
Odporúčame

Individuálne poistenie pre zamestnancov pre prípad škody spôsobenej Vášmu zamestnávateľovi, ktorá môže vzniknúť pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku.

Aby ste pri vzniku škody neprišli o Váš plat alebo aj o tri platy, uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a ochránite tak najmä seba. Výšku poistného si vypočítate pomocou prehľadnej kalkulačky a poistné môžete uzavrieť okamžite aj online.

Poistenie si môžete navyše dojednať aj na spôsobenú škodu na motorovom vozidle Vášho zamestnávateľa.

Poistenie sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. Poistenie nie je možné dojednať pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom na živnosti alebo na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Maximálna poistná suma je 15 000 €, spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody.

Územná platnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je možné dojednať s rozšírenou platnosťou o územie Českej republiky a štátov Európskej únie.

Prečo práve poistenie zamestnanca voči zamestnávateľovi UNIQA?

  • istota pri výkone práce
  • pripoistenie škody na služobnom vozidle
  • platnosť poistenia v celej EÚ formou pripoistení
  • rôzne typy zamestnaní

Prečítajte si užitočné články o poistení zodpovednosti zamestnanca

2017

Kto uhradí škodu spôsobenú zamestnávateľovi alebo Ako neprísť o štyri platy

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD