Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.

Výška mesačnej mzdy Hrubá mesačná mzda
Služobné vozidlo
Výber krajiny
Slovensko SK
Slovensko a Česko Slovensko a Česko
Európska únia Európska únia
Zhrnutie
Typ zamestnania Poistenie pre zamestnancov a štátnych zamestnancov na trvalý pracovný pomer, mimo dohôd, živnosti a brigádnickej činnosti.
Trvalý pracovný pomer
Výška mesačnej mzdy  € mesačne
Maximálna poistná suma Maximálna suma, ktorú od vás môže zamestnávateľ žiadať  €
Výber krajiny
Škody na služobnom vozidle

Pre uvedené zamestnanie sa bohužiaľ nie je možné v súčasnosti poistiť online.

Volajte našu infolinku

(+421) 2 326 00 006

Poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu

Vyberte si balík poistenia

Voliteľné krytie V tomto balíku si môžete zvoliť poistnú sumu, do akej bude krytá Vaša škoda. Zamestnávateľ si od Vás môže nárokovať maximálne štvornásobok Vašej hrubej mzdy. (Rada pre Vás: Ak maximálna výška škody, ktorú môžete zamestnávateľovi sposobiť je nižšia ako štvornásobok hrubej mzdy, týmto variantom si viete zvoliť pre Vás dostatočnú výšku krytia a zoptimalizovať tým výšku Vášho poistného.)

  • škody spôsobené zamestnancom svojmu zamestnávateľovi 
  • krytie vadnej práce
  • škody na prepravovaných veciach a tovare 
  • spoluúčasť 10 % min. 16,60 €
VPP
Zvoľte si poistnú sumu
 €
Min Max
Cena pred zľavou - €
Ročné poistné -
len € mesačne
Odporúčame

Veďme deti k pohybu  |  podporme mladé talenty

Na podporu mladých talentov prispejete | 10 % z ceny Vášho poistenia môže byť obrovská pomoc budúcim talentom

Individuálne poistenie pre zamestnancov pre prípad škody spôsobenej Vášmu zamestnávateľovi, ktorá môže vzniknúť pri výkone povolania a plnení pracovných úloh. Poistenie kryje škody spôsobené vlastným zavinením na živote, zdraví a hmotnom majetku.

Aby ste pri vzniku škody neprišli o Váš plat alebo aj o tri platy, uzavrite si poistenie zodpovednosti zamestnanca za škodu a ochránite tak najmä seba. Výšku poistného si vypočítate pomocou prehľadnej kalkulačky a poistné môžete uzavrieť okamžite aj online.

Poistenie si môžete navyše dojednať aj na spôsobenú škodu na motorovom vozidle Vášho zamestnávateľa.

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania sa vzťahuje na zamestnancov, ktorí sú v pracovnom, štátnozamestnaneckom trvalom pracovnom pomere. Poistenie nie je možné dojednať pre zamestnancov, ktorí sú v pracovnom vzťahu založenom na živnosti alebo na dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti a dohoda o brigádnickej práci študentov).

Maximálna poistná suma je 15 000 €, spoluúčasť zamestnanca na poistnom plnení je vo výške 10 % z každej škody.

Územná platnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom je možné dojednať s rozšírenou platnosťou o územie Českej republiky a štátov Európskej únie.

Prečo práve poistenie zodpovednosti zamestnanca UNIQA?

  • istota pri výkone práce
  • pripoistenie škody na služobnom vozidle
  • platnosť poistenia v celej EÚ formou pripoistení
  • rôzne typy zamestnaní

Prečítajte si užitočné články o poistení zodpovednosti zamestnanca

2017

Kto uhradí škodu spôsobenú zamestnávateľovi alebo Ako neprísť o štyri platy

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD