Poistenie majetku malých a stredných podnikateľov

 

Dohodnite si stretnutie

Banner

Buďte o krok vpred a chráňte svoje podnikanie pred nástrahami, ktoré nemožno predvídať. Poistite si svoj majetok voči širokému spektru nebezpečí v rámci jednej poistnej zmluvy a v prípade vzniku poistnej udalosti vám uhradíme skutočne vzniknutú škodu. Ako súčasť poistenia získate nonstop asistenčné služby.

 

V rámci poistenia Firma & Ochrana sa môžete poistiť voči týmto rizikám

 

 

Požiar

 

Zodpovednosť za škodu

 

Živelné nebezpečia

 

Poistenie škôd vzniknutých v dôsledku nepredvídaného a náhleho materiálneho poškodenia, ktoré má za následok obmedzenie alebo vylúčenie funkčnosti poistenej veci

 

Preprava zásielok

 

 

Poistenie elektroniky

poškodenie alebo zničenie vodou z vodovodu 

 

Krádež, lúpež, vnútorný vandalizmus

 

Krádež, lúpež, vnútorný vandalizmus

 

Poistenie nákladov na zisťovanie a odvrátenie nárokov na úhradu škôd uplatňovaných treťou osobou

 

Lom stroja

 

 

Súčasťou tohto poistenia je automaticky paušálna deklarácia, čo je rozšírené poistné krytie na množstvo ďalších škôd, ktoré vzniknú poistnou udalosťou. Poistené tak budete mať napr. veci patriace zamestnancom, hotovosť v schránke, písomnosti, nosiče dát, plány atď.

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pomoc nielen pri poistnej udalosti, ale aj pre stav núdze, keď potrebujete „priateľa na telefóne“. Vďaka asistenčným službám Vám nielen poradíme, pošleme k Vám odborníka, ale uhradíme aj náklady za jeho prácu do určeného limitu. V prípade súdnych sporov môžete využiť právnu pomoc a pomôžeme Vám aj s vyhľadávaním náhradných priestorov po poistnej udalosti.

 

Asistenčné služby NONSTOP 0850 850 111.

Toto všetko máte kryté v prípade, že plánujete vycestovať na zimnú lyžovačku alebo sa vyberiete niekam do tepla do niektorej z menej rizikových krajín*: 

Aktuálne dokumenty

Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Nechajte nám kontakt
Nechajte nám kontakt

My sa vám čo najskôr ozveme

Zanechať kontakt
Sme tu pre Vás nonstop
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku
Sme tu pre Vás nonstop
Hlásenie poistnej udalosti

Informácie na jednom mieste

Nahlásiť