Poistenie majetku malých a stredných podnikateľov

Buďte o krok vpred a chráňte svoje podnikanie pred nástrahami, ktoré nemožno predvídať. Poistite si svoj majetok voči širokému spektru nebezpečí v rámci jednej poistnej zmluvy a v prípade vzniku poistnej udalosti vám uhradíme skutočne vzniknutú škodu. Ako súčasť poistenia získate nonstop asistenčné služby.

 

V rámci poistenia Firma & Ochrana sa môžete poistiť voči týmto rizikám

  • požiar
  • živelné nebezpečia
  • poškodenie alebo zničenie vodou z vodovodu
  • krádež, lúpež, vnútorný vandalizmus
  • zodpovednosť za škodu
  • poistenie nákladov na zisťovanie a odvrátenie nárokov na úhradu škôd uplatňovaných treťou osobou
  • poistenie škôd vzniknutých v dôsledku nepredvídaného a náhleho materiálneho poškodenia, ktoré má za následok obmedzenie alebo vylúčenie funkčnosti poistenej veci
  • preprava zásielok
  • lom stroja
  • poistenie elektroniky

 

Súčasťou tohto poistenia je automaticky paušálna deklarácia, čo je rozšírené poistné krytie na množstvo ďalších škôd, ktoré vzniknú poistnou udalosťou. Poistené tak budete mať napr. veci patriace zamestnancom, hotovosť v schránke, písomnosti, nosiče dát, plány atď.

Čo je UNIQA ASSISTANCE?

Pomoc nielen pri poistnej udalosti, ale aj pre stav núdze, keď potrebujete „priateľa na telefóne“. Vďaka asistenčným službám Vám nielen poradíme, pošleme k Vám odborníka, ale uhradíme aj náklady za jeho prácu do určeného limitu. V prípade súdnych sporov môžete využiť právnu pomoc a pomôžeme Vám aj s vyhľadávaním náhradných priestorov po poistnej udalosti.

 

Asistenčné služby NONSTOP 0850 850 111.

Dokumenty na stiahnutie

Platné dokumenty

Archív

Zavolajte nám

(+421 2) 32 600 006

 

Zavoláme vám späť

Vyplňte údaje

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD