Potrebujete pomoc v zahraničí?

Súčasťou cestovného poistenia sú automaticky asistenčné služby UNIQA ASSISTANCE, na ktoré sa môžete obrátiť v akejkoľvek nečakanej situácii. Služba je dostupná 24 hodín denne a komunikácia prebieha v slovenskom jazyku. Poradíme Vám najbližšieho lekára, zaplatíme za ošetrenie a hospitalizáciu alebo zabezpečíme prevoz z nemocnice na Slovensko.

Pomoc alebo radu v núdzi Vám poskytneme Zdarma a Nonstop na telefónnom čísle +421 2 544 11 029.

Spôsobili ste škodu v zahraničí?

Ak spôsobíte škodu na zdraví bezodkladne sa skontaktujte s asistenčnou službou UNIQA ASSISTANCE. Ak spôsobíte škodu na veci, uschovajte si originál faktúry na úhradu poškodenej veci vrátane dokladu o úhrade, ak ste poškodenú vec uhradili.

 

Ako postupovať v prípade vzniku škodovej udalosti?

  • ak sa dostanete v zahraničí do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle dojednaného poistenia, skontaktujte sa s pracovníkmi asistenčnej služby UNIQA ASSISTANCE na tel.: +421 2 544 11 029. S pracovníkmi asistenčnej služby sa môžete kontaktovať 24 hod. denne. Môžete hovoriť v slovenskom jazyku
  • v prípade, ak potrebujete naliehavo lekársku pomoc, vyhľadajte pomoc lekára a preukážte sa kartou klienta, vydanou k poistnej zmluve pre cestovné poistenie
  • po návrate z cesty nahláste čo najskôr škodovú udalosť, vyplňte tlačivo Oznámenie škodovej udalosti pre daný druh poistenia a doložte originály požadovaných dokladov súvisiacich so škodovou udalosťou

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD