Pre viac informácií nás kontaktujte:
E-mail: poistovna@uniqa.sk
Infolinka: (+421) 2 32 600 100

 

 

Oznam pre AXA klientov

 

Vážení klienti,

vitajte v UNIQA!

K 15. októbru 2020 skupina UNIQA Insurance Group dokončila akvizíciu spoločností AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku. Spoločnosti AXA v týchto krajinách postupne prejdú pod značku UNIQA.

Chceme Vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností AXA do skupiny UNIQA neznamená pre Vás žiadnu zmenu a z Vašej strany nie je potrebné podnikať žiadne kroky.

Od 15. 1. 2021 sa budeme, už pod značkou UNIQA, starať aj o AXA-zmluvy doplnkového dôchodkového sporenia, starobného dôchodkového sporenia, ako aj AXA-zmluvy o investíciách v podielových fondoch a investičných programoch.


Zoznámte sa, prosím, s nasledujúcimi informáciami.

K 15. 1. 2021 sa menia identifikačné a kontaktné údaje AXA spoločností, nasledovne:

AXA pojišťovna a.s, pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, budú aj naďalej vystupovať pod svojím obchodným menom až do zlúčenia s UNIQA pojišťovnou, a.s., ktoré nastane v priebehu roku 2021 a budeme Vás o ňom riadne a včas informovať.

Zoznámte sa, prosím, s nasledujúcimi informáciami.
K 15. 1. 2021 sa menia kontaktné údaje spoločností AXA pojišťovna a.s, pobočka poisťovne z iného členského štátu a AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu nasledovne:

V týchto dňoch dokončujeme aj zmenu označenia AXA-obchodných miest a pobočiek logom UNIQA. Chceme Vás ubezpečiť, že začlenenie spoločností AXA pod značku UNIQA neznamená pre obsluhu klientov žiadnu zmenu. Aj naďalej môžu klienti AXA na všetkých doteraz používaných obchodných miestach využívať produkty a služby, tak ako boli doteraz zvyknutí.
Zoznam všetkých AXA-obchodných miest nájdete tu.

V priebehu druhej polovice roku 2021 budú klienti AXA môcť pre vybavenie svojich požiadaviek využívať aj sieť už jestvujúcich pobočiek spoločnosti UNIQA.

Vyššie uvedené zmeny sa nijak nedotýkajú súčasných klientov spoločnosti UNIQA poisťovňa, a.s.

Dlhoročné skúsenosti oboch značiek s pôsobením na našich trhoch sú zárukou, že budeme spoločne pod značkou UNIQA poskytovať produkty a služby tej najvyššej kvality.

Vaša UNIQA

Finančná skupina AXA Česká republika a Slovenská republika sa stali súčasťou skupiny UNIQA Insurance Group

 

Dlhoročné skúsenosti oboch značiek s pôsobením na našom trhu sú zárukou, že Vám pod značkou UNIQA budeme aj naďalej poskytovať produkty a služby na najvyššej úrovni a splníme všetky Vaše nároky a požiadavky.

 

 

Komplexné finančné zabezpečenie

Profesionálne poradenstvo

Odteraz nájdete pod značkou UNIQA široké portfólio produktov a služieb životného poistenia, poistenia majetku, podnikania a zodpovednosti, cestovného poistenia, dôchodkového sporenia a investičných fondov. Poraďte sa v oblasti Vášho finančného zabezpečenia s jedným z našich 922 profesionálnych finančných poradcov.

Rozsiahla sieť pobočiek

Silná a stabilná značka

Svoje finančné potreby budete môcť konzultovať a vyriešiť v sieti až 136 pobočiek. UNIQA je a úspešná európska skupina a spojením so značkou AXA vznikne jedna z najväčších a najsilnejších finančných spoločností na našich trhoch v Česku a na Slovensku.

Priebeh zlúčenia

  • Priebeh fúzie spoločností AXA a UNIQA

Viac informácií

Otázky a odpovede

  • Silný partner pre Vašu budúcnosť

.Viac informácií

Pre médiá

  • Tlačové správy a oznámenia

Viac informácií

 

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa začlenenia spoločností AXA do skupiny UNIQA sa na nás s dôverou obráťte prostredníctvom telefónneho čísla:(+421) 2 32 600 100 alebo prostredníctvom mailu: poistovna@uniqa.sk

 

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD