Slovensky

 

Oznámenie o zlúčení poisťovní

Vážení klienti,

UNIQA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s.,  týmto oznamujú všetkým dotknutým klientom, že k 31.08.2021 dochádza so súhlasom Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska ku zlúčeniu poisťovní:


  1. AXA životní pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 61859524;
  2. AXA pojišťovna a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 28195604;
  3. UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00653501;
  4. UNIQA pojištovna, a.s., so sídlom Evropská 810/136, 160 00 Praha 6, IČO: 49240480.

AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s. v dôsledku zlúčenia zanikajú a UNIQA pojišťovna, a.s. sa stáva ich nástupnickou spoločnosťou.

V Slovenskej republike bude UNIQA do budúcna pôsobiť prostredníctvom svojej organizačnej zložky UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Všetci klienti zanikajúcich spoločností sa automaticky stávajú klientmi spoločnosti UNIQA pojišťovna, a.s., ktorá sa tak stane ich novým poistiteľom. Táto zmena poistiteľa nemá žiadny vplyv na trvanie poistných zmlúv, poistné podmienky ani kvalitu poistenia. Všetky poistné zmluvy zostávajú v platnosti tak, ako boli dohodnuté. V prípade poistnej udalosti sa klienti môžu spoľahnúť, že bude riadne doriešená nástupnickou spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., plne v súlade s platnou poistnou zmluvou. Zlúčenie poisťovní bude dotknutým klientom oznámené prostredníctvom informačných listov v priebehu septembra 2021.

Dôležité informácie o nástupnickej spoločnosti (podľa stavu od 01.09.2021):

Údaje Nástupnícka spoločnosť
Obchodné meno UNIQA pojišťovna, a.s.
Sídlo Evropská 810/136, 160 00 Praha 6
Slovenské zastúpenie UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
Webové sídlo www.uniqa.sk
Kontaktný telefón a e-mail UNIQA linka +421 232 600 100, info@uniqa.sk

 Chceme Vás ubezpečiť, že zlúčenie spoločností AXA a UNIQA neznamená pre obsluhu klientov žiadnu zmenu. Aj naďalej môžu klienti na všetkých doteraz používaných obchodných miestach využívať produkty a služby, tak ako boli doteraz zvyknutí.

Dlhoročné skúsenosti oboch značiek s pôsobením na našich trhoch sú zárukou, že budeme spoločne pod značkou UNIQA poskytovať produkty a služby tej najvyššej kvality.

Všetky dôležité informácie o zmene identifikačných a kontaktných údajov nájdete v dokumentoch:

Komplexné finančné zabezpečenie

Profesionálne poradenstvo

Odteraz nájdete pod značkou UNIQA široké portfólio produktov a služieb životného poistenia, poistenia majetku, podnikania a zodpovednosti, cestovného poistenia, dôchodkového sporenia a investičných fondov.

Poraďte sa v oblasti Vášho finančného zabezpečenia s jedným z našich 922 profesionálnych finančných poradcov.

Rozsiahla sieť pobočiek

Silná a stabilná značka

Svoje finančné potreby budete môcť konzultovať a vyriešiť v sieti až 136 pobočiek.

UNIQA je a úspešná európska skupina a spojením so značkou AXA vznikne jedna z najväčších a najsilnejších finančných spoločností na našich trhoch v Česku a na Slovensku.

Priebeh zlúčenia

Priebeh fúzie spoločností AXA a UNIQA

Otázky a odpovede

Silný partner pre Vašu budúcnosť

Pre médiá

Tlačové správy a oznámenia

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa zlúčenia spoločností AXA a UNIQA sa na nás s dôverou obráťte prostredníctvom telefónneho čísla: (+421) 232 600 100 alebo prostredníctvom mailu: info@uniqa.sk