Silný a stabilný partner

Celá transakcia začlenenia spoločností AXA pod značku UNIQA podlieha obvyklým právnym podmienkam uzavretia obchodných dohôd, vrátane získania nevyhnutných regulačných schválení:

  • 7. februára 2020 bola oznámená dohoda s koncernom UNIQA Insurance Group o prevzatí aktív skupiny AXA v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku,
  • 29. júla 2020 Európska komisia vydala pozitívne stanovisko a schválila zlúčenie oboch finančných skupín
  • V septembri 2020 bolo vydané schválenie lokálnymi regulátormi (ČNB a NBS) a finálne uzatvorenie obchodnej transakcie zmeny akcionára
  • 15. októbra došlo k prevedeniu akcií AXA na UNIQA Insurance Group, čím sa stala právne i fakticky vlastníkom spoločností AXA na trhoch v Česku, na Slovensku a v Poľsku
  • 15. januára 2021 sa dôchodkové a investičné spoločnosti AXA premenovali na UNIQA
  • V auguste 2021 bolo vydané schválenie zlúčenia poisťovní lokálnymi regulátormi (ČNB a NBS)
  • 31. 08. 2021 došlo k zlúčeniu UNIQA pojišťovna, a.s., AXA životní pojišťovna a.s., AXA pojišťovna a.s. a UNIQA poisťovňa, a.s.

Spolu silnejší

Oznámenie o zlúčení poisťovní

Otázky a odpovede

Silný partner pre Vašu budúcnosť

Pre médiá

Tlačové správy a oznámenia

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa zlúčenia spoločností AXA a UNIQA sa na nás s dôverou obráťte prostredníctvom telefónneho čísla: (+421) 232 600 100 alebo prostredníctvom mailu: info@uniqa.sk