Progress +

Myslite na budúcnosť a pravidelne investujte

Banner;

Výhody

 

Výhody programu

 • Riešenie pre menej aj viac dynamických klientov (výber z 2 stratégií)
 • Unikátny „life cycle" mechanizmus
 • Zapojenie potenciálu malých a stredných firiem
 • Zľava 40+ (doba investície uzatvorená nad 40 rokov bez poplatkov)
 • Voliteľná doplnková funkcia Zimný spánok (plynulý prechod do odpočinkového režimu po ukončení doby investovania)
 • Prehľad o investícii nájdete prostredníctvom online klientského portálu na webových stránkach v časti moja UNIQA

Prečo pravidelne investovať

 • Vytvoríte si finančnú rezervu
 • Zabezpečíte sa na obdobie pokojného užívania dôchodkového veku
 • Zariadite lepšiu budúcnosť svojim deťom, napr. pohodlné štúdium, bývanie

Popis

POPIS | Progress+

Pomocou menších súm investovaných v pravidelných intervaloch, máte možnosť vytvoriť si potrebný kapitál na splnenie svojich cieľov.

Využite možnosť investovať prostredníctvom programu životného cyklu Progress+, ktorý môžete mať už od 25€ mesačne s neobmedzenou dobou investovania na 5 a viac rokov.

Vybrať si môžete z 2 investičných stratégií Global Dynamic a Global Classic.

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop

(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Sme tu pre Vás nonstop

Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku

Investičná stratégia

Investičná stratégia

Investujte v správnom Tempe a vytvorte si prostriedky na splnenie vašich cieľov

Pomocou menších súm investovaných v pravidelných intervaloch máte možnosť vytvoriť si potrebný kapitál na splnenie svojich cieľov.

Vyberte si z 2 investičných stratégií Progress+ zameraných najmä na globálne rozvinuté krajiny:

Global Dynamic

 • Vhodné pre veľmi dynamických klientov orientovaných na maximalizáciu výnosu, ktorý ale akceptujú vyššiu kolísavosť svojej investície
 • Dlhodobé investovanie na 20 a viac rokov
 • Investičná stratégia smerujúca k vysokému výnosu
 • Využitie potenciálu menších a stredných firiem

Global Clasic

 • Vhodné pre klientov uprednostňujúcich klasický typ dynamického investovania
 • Investovanie v horizonte 10 a viac rokov
 • Investičná stratégia smerujúca k vyššiemu výnosu najmä v prvej fáze svojho investovania, následne sa očakáva už nižšia volatilita
 • Prednosť sa dáva investovaniu do akcií väčších „pomalších" spoločností

Produktové Dokumenty

Produktové Dokumenty

Upozornenie

Upozornenie

Informácie uvedené na týchto webových stránkach sú propagačným oznámením, ktoré sa týka investovania do investičných fondov, do ktorých je možné investovať prostredníctvom tohto produktu.

Aktuálna hodnota podielového listu fondu môže klesať a stúpať v čase, v závislosti na vývoji finančných trhov a ďalších súvisiacich faktorov. Z tohto dôvodu nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Spoločnosť upozorňuje podielnikov, že predchádzajúca výkonnosť fondu nezaručuje tú istú výkonnosť v budúcnosti. Hodnota podielového listu fondu je zo svojej podstaty nestála a môže kolísať v súvislosti s výkyvmi hodnoty jednotlivých zložiek majetku vo fonde a v súvislosti s aktívnymi zmenami zloženia tohto majetku. V dôsledku toho môže hodnota investície do podielového fondu kolísať a podielnik nemá zaručené, že sa mu pôvodne investovaná suma vráti.

Pred uskutočnením investície sa dôkladne oboznámte s produktovými dokumentmi, v prvom rade so štatútom a kľúčovými informáciami pre investorov jednotlivých investičných fondov, ďalej so sadzobníkom poplatkov, obchodnými podmienkami a ďalšími dokumentmi, ktoré aj sú dostupné v slovenskom jazyku a aj na internetových stránkach www.uniqa.sk.

Telefonická konzultácia
z pohodlia domova

Potrebujete pomôcť?

Radi vám poradíme
a zodpovieme vaše otázky.

Dohodnúť konzultáciu
Sme tu pre Vás nonstop
(+421 2) 32 600 006

Sme tu pre Vás nonstop

Zavolať
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhľadajte si najbližšiu k vám

Vyhľadať pobočku