Slovensky > O nás > Aktuality > Bicykel si pre prípad krádeže poisťovať nemusíte - všetko máte kryté v rámci poistenia domácnosti

Bicykel si pre prípad krádeže poisťovať nemusíte - všetko máte kryté v rámci poistenia domácnosti

03.04.2024

Výrazné oteplenie spôsobilo, že ľudia vytiahli bicykle skôr ako po minulé roky a naplno sa rozbehla cyklistická sezóna. Cyklistika je už na Slovensku takmer rodinný šport a bicykel je bežnou športovou výbavou každej rodiny. Vedia to aj zlodeji, ktorí si urobili z krádeží výhodný biznis. Slováci totiž kupujú čoraz drahšie bicykle s lepšou výbavou. Niet divu, že sú častým predmetom záujmu zlodejov. Nezabúdajte, že bicykel je poistením krytý v rámci poistenia domácnosti a máte krytú dokonca aj krádež bicykla z balkóna. Tu sú rady, ako si zabezpečiť bicykle pred zlodejmi a ako zmierniť škody, ktoré spôsobí cyklista svojou jazdu na zdraví či majetku iných.

 

"Ak klient vlastní výnimočný a hodnotný model, odporúčame uviesť ho pri dojednávaní poistenia ako samostatný predmet, hoci to pre klientov nie je povinné. Jednoznačná identifikácia bicykla však výrazne pomôže pri zabezpečení poistného plnenia v prípade poškodenia," hovorí Zdeněk Hruška, manažér poistenia majetku a zodpovednosti UNIQA.

Podmienkou  zaplatenia  škody je policajná správa o krádeži a splnení spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých bol odcudzený bicykel uskladnený.

Bicykel uložený doma  alebo v pivnici 

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že bicykel, rovnako ako všetky športové potreby, je automaticky poistením krytý v poistení zariadenia domácnosti. Poisťovne pri odškodnení rozlišujú, či bicykel zmizol priamo z bytu či domu alebo z pivníc či garáží, ktoré sa nachádzajú mimo priestoru domácnosti.

Ak bicykel ukradnú z priestorov bytu či domu, UNIQA nemá stanovený žiadny limit plnenia, teda bicykel alebo bicykle sú kryté do stanovenej poistnej sumy za zariadenie domácnosti.

V mimobytových priestoroch patriacich k bytu , resp. vo vedľajších stavbách pri rodinných domoch je poistné krytie maximálne do 20 % z poistnej sumy za zariadenie domácnosti, pričom konkrétnu vyplatenú sumu stanovujú poistné podmienky.

Do limitu plnenia je poistením krytý aj bicykel, ktorý máte uložený na balkóne patriacom k bytu. Spodná časť balkónu však musí byť minimálne 2,5 m nad úrovňou okolitého terénu.

„Priemerná poistná suma za zariadenie domácnosti sa pohybuje okolo 20 – 30 tis EUR,  poistné krytie max do 20 % sumy pri odcudzení bicykla  z mimobytových priestorov teda v takomto prípade úplne pokrýva náklady na úhradu za drahší bicykel,“ hovorí Zdeněk Hruška, manažér pre poistenie majetku a zodpovednosti UNIQA.

V rámci poistného plnenia poisťovňa uhradí klientovi náklady, ktoré vynaložil na zakúpenie nového bicykla rovnakého typu a parametrov, aké mal odcudzený bicykel. V obidvoch prípadoch je však podmienkou poistného krytia splnenie požadovaného spôsobu zabezpečenia priestorov, v ktorých sa bicykel/bicykle nachádzajú.

Pozor na zabezpečenie – nie je zámok ako zámok

Aj keď je bicykel automaticky zahrnutý v rámci poistenia domácnosti v poistnom krytí, treba myslieť na správne zabezpečenie proti krádeži, ktoré je pri poistnom plnení rozhodujúce. Zdeněk Hruška z UNIQA preto radí:

  • Základnou podmienkou na uplatnenie si nároku na odškodnenie za ukradnutie bicykla je prekonanie zmluvne dohodnutého spôsobu zabezpečenia stanoveného poisťovňou. Ak sa páchateľ dostal k bicyklu do priestoru cez zámok, ktorý nespĺňa zmluvne stanovené parametre zabezpečenia, poisťovňa nemusí vzniknutú škodu preplatiť v plnej výške.
  • Mimobytové priestory ako garáž a pivnica, v ktorých skladujete bicykle, by mali mať optimálne plné steny (murované, drevené, železné). Uzamykací systém vstupných dverí do týchto priestorov musí spĺňať prvky zabezpečenia stanovené poistnými podmienkami v závislosti od výšky poistného limitu.
  • V prípade poistenia mimo domu s územnou platnosťou Európa (napr. pri ubytovaní v hoteli či v internáte) sa však predpísané zabezpečenie nevyžaduje. Klient totiž nemá dosah na spôsob zabezpečenia v týchto priestoroch. Tu postačuje policajná správa, z ktorej bude evidentné, že došlo k prekonaniu prekážky (prekonané dvere, okná, prípadne zámok). To isté platí aj v prípadoch, ak bicykel ukradnú v meste a na miestach určených k odkladaniu, keď bol bicykel uzamknutý k stojanu. Odcudzenie bicykla mimo miesta poistenia je kryté na limit 5% alebo 10%  z poistnej sumy za zariadenie domácnosti (podľa toho, aký balík si poistenia si klient zvolí).

Pokazený bicykel a cykloasistencia

Pre prípady porúch alebo nehôd odporúčame pripoistiť si v rámci poistenia domácnosti cykloasistenciu. Odborníci v takom prípade pomôžu s opravou bicykla na mieste a pokiaľ to nie je možné, dopravia pokazený bicykel zdarma do servisu až vo vzdialenosti do 50 km, opravia závady až do výšky 200 EUR a bicykel do vyzdvihnutia zadarmo uschovajú.

Bicykel na dovolenke

Poistná ochrana z poistenia domácnosti sa vzťahuje na odcudzenie bicykla kdekoľvek v Európe. Potrebná je vždy policajná správa o odcudzení a prekonaní zabezpečenia.

UNIQA poskytuje poistné krytie aj pre bicykle prevážané autom, a to na Slovensku aj v Európe. Nerozlišuje sa, či sú na strešnom alebo zadnom nosiči. Poistenie platí v dobe od 6 do 22 hodín.

Ak je vozidlo prevážajúce bicykle poistené havarijne s dodatkovým pripoistením batožiny, vzťahuje sa havarijné poistenie aj na poškodenie alebo zničenie bicyklov pri nehode, alebo napríklad pri podjazde pod nízkym viaduktom a pod. Havarijné poistenie však nechráni bicykle proti krádeži.

Poistenie hradí aj škody, ktoré spôsobíte jazdou na bicykli

Nezabúdajte, že v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti máte poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte ako cyklista svojou jazdou. Poistenie platí nielen doma, ale na území celého sveta s výnimkou USA, Kanady a Austrálie. Tu sú prípady z nehôd cyklistov, ktoré eviduje UNIQA:

  • Náš klient zavinil zrážku s iným cyklistom. Následkom kolízie nebolo len poškodenie bicykla, ale aj zlomenina hornej končatiny, ktorú utrpel druhý cyklista.
  • Riešili sme tiež prípad nehody dvoch motorových vozidiel, ktoré sa zrazili v dôsledku snahy vyhnúť sa cyklistovi, ktorý im náhle prešiel cez cestu.
  • Detskí cyklisti veľmi často spôsobujú škody na odstavených vozidlách, do ktorých nechtiac narazia, takisto evidujeme prípady, keď deti narazili bicyklami do presklených častí dverí domu napr. u susedov.
  • Mali sme prípad cyklistu, ktorý pri jazde narazil do chodca a spôsobil mu škodu na zdraví
  • Z poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti sa hradia aj škody, ktoré cyklisti spôsobia, ak zrazia napr. psa. Poisťovňa hradí v takom prípade náklady na veterinárne ošetrenie, prípadne náklady na náhradu za psa, ak následkom nehody zahynie. UNIQA eviduje dokonca udalosť zo stretu cyklistu v plnej rýchlosti so splašeným koňom.