Slovensky > O nás > Aktuality > Klienti povedali svoj názor na robotickú asistentku, bonusové služby aj na upomienky kvôli nezaplateniu poistného

Klienti povedali svoj názor na robotickú asistentku, bonusové služby aj na upomienky kvôli nezaplateniu poistného

26.05.2023

 

 

UNIQA od jesene minulého roka spolupracuje s komunitou klientov, ktorá je dáva potrebnú spätnú väzbu a zisťuje ich zákaznícku skúsenosť ako aj produktové a servisné preferencie. Ide o ďalší krok smerom k proklientským riešeniam, ktoré presahujú čisto finančné služby a idú nad rámec klasických očakávaní zákazníka.

 

Komunitu klientov (Sounding Board) tvorí niekoľko desiatok klientov UNIQA ako aj ďalších poisťovní rôzneho veku a z rôznych regiónov Slovenska a Česka.

Priebežný prieskum sa realizuje vo viacerých formách, vždy online: popri moderovaných  diskusiách (účastníci zdieľajú svoje skúsenosti a reagujú na ne) a ankiet pomáhajú tímu UNIQA Customer Management aj tzv. denníky, teda autentické zápisky členov komunity o ich skúsenostiach s poisťovňami. Rovnako tak heatmapy, ktoré určujú intenzitu záujmu čitateľa o  rôzne témy, reakcie na grafické znázornenie a obsah informačných správ pre klientov.

Online komunita sa stretáva virtuálne na platforme Echonity spoločnosti NMS Market Research. Počas prvých 6 mesiacov fungovania klientskeho panelu sa venovali nasledujúcim tematickým oblastiam zákazníckej skúsenosti:

 • Pomoc na infolinke: živý operátor alebo hlasový robot?
 • Asistenčné služby poisťovne: o čo je najväčší záujem, čo klientovi najviac pomôže?
 • Upomienky kvôli nezaplateniu: aká forma je pre klienta optimálna?
 • Komunikácia s klientmi: zaťažujú ich heslá? Prostredníctvom akých kanálov chce klient dostávať informácie?
 • Klientsky newsletter a jeho výhody
 • Banková identita: je to krok vpred?

Z doterajších diskusií, ktoré UNIQA využije na ďalšie skvalitňovanie svojich služieb, prinášame najzaujímavejšie výstupy:

 • Robotická asistentka v call centre je lepšia ako dlhé čakanie na spojenie. Počas bežných pracovných hodín však klienti preferujú hovor s živým operátorom.
 • Spomedzi asistenčných služieb k poisteniu auta klienti oceňujú najviac neobmedzený odťah vozidla v rámci SR a ČR po nehode alebo po defekte, rovnako tak profesionálny servis Právnik do auta. V prípade poistenia osôb je to linka telemedicíny a koordinácia prístupu k lekárskym službám. No a v prípade poistenia domu a domácnostiklienti reagovali pozitívne najmäna pomoc pri škodovej udalosti, kybernetickú a IT asistenciu alebo na predĺženú záruku domácich spotrebičov na 7 rokov.
 • Klienti by si najradšej zostavovali asistenčné služby k poisteniu sami podľa svojich potrieb. Oceňujú bezplatné služby, za tie najžiadanejšie sú však ochotní zaplatiť 10 až 20 Eur ročne.
 • Prvá pripomienka za omeškanie s platbou poistného by mala byť bezplatná, najlepšie vo forme SMS najneskôr niekoľko dní po splatnosti. Môže ísť len o opomenutie, takže na klienta by sa nemalo pozerať ako na "dlžníka". Ďalšia pripomienka by mala prísť približne 2 týždne po termíne splatnosti, ideálne cez iný komunikačný kanál (e-mail).
 • Klientsky portál My UNIQA využívajú účastníci prieskumu niekoľkokrát ročne. Majú prehľad o zmluvách na jednom mieste, môžu nahlásiť škodu a sledovať proces jej vybavenia, prípadne zmeniť svoje osobné a kontaktné údaje.
 • Pre priebežnú komunikáciu zo strany poisťovne klienti uprednostňujú e-mail a telefón. Osobne na pobočku prídu riešiť zložitejšie alebo zásadné záležitosti.

UNIQA využíva na spracovanie podnetov a odpovedí od klientskej komunity umelú inteligenciu, ktorú agentúra NMS Market Research novo nasadila do svojej platformy. To pomáha rýchlo zhrnúť diskusiu a poskytnúť čitateľovi hlavné témy a výstupy.

Najindividuálnejšou formou spätnej väzby sú klientske denníky. V nich podrobne zaznamenávajú skúsenosti z akejkoľvek komunikácie s poisťovňou (pobočka, stretnutie s konzultantom, korešpondencia, call centrum, web a sociálne siete atď.).

"Denníky ukazujú, že klienti majú s poisťovňami skôr pozitívne skúsenosti. Najlepšie ocenia jednoduché a rýchle vybavenie poistenia, najmä cestovného, vrátane špeciálnych ponúk, alebo rýchle vybavenie škody v prípade havarijného poistenia. Niektoré doplnkové služby by ocenili, nie sú však pre nich finančne dostupné," zhrnula hlavné zistenia Lada Brejníková, Customer Experience Expert UNIQA.

Zástupcov klientskej komunity prijíma a výskum riadi agnetúra NMS Market Reseach. Ich zloženie z hľadiska veku, pohlavia a miesta bydliska zodpovedá približne klientele UNIQA. Účastníci hodnotia až 3 zadané témy mesačne a kedykoľvek si zapisujú osobné skúsenosti do denníkov.

Okrem testovania zákazníckej skúsenosti v komunite UNIQA priebežne zhromažďuje a vyhodnocuje v 5-stupňovej škále spätnú väzbu všetkých klientov, ktorí prišli do kontaktu s UNIQA pri akejkoľvek príležitosti (dojednávanie zmlúv, likvidácia škôd, call centrum, zmena zmluvy atď.). Hodnotenie známkou 5 znamená maximum. Od začiatku roka 2023 UNIQA  zozbierala celkovo takmer 32 000 spätných väzieb od zákazníkov na Slovensku a v ČR. Aktuálna priemerná známka zo všetkých vyplnených dotazníkov je 4,52.